Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Historia Parafii - Wstęp
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
HISTORIA - WSTĘP  

Opracowanie to powstało dla upamiętnienia historii powstania i tworzenia naszej młodej parafii w ciągu dwudziestu pięciu lat jej istnienia. Zamiarem naszym było uchronić od zapomnienia istotne zdarzenia i fakty, przekazać wiedzę o nich następnym pokoleniom. Zebrane materiały pochodzą z wielu źródeł : z kroniki parafialnej, z dokumentacji znajdującej się w kancelarii parafialnej, a także z materiałów, zebranych od ludzi, którzy mieszkają u nas od wielu lat i byli świadkami tych wydarzeń.
Pracę tę dedykujemy pierwszemu proboszczowi naszej parafii, ks. Prałatowi Bronisławowi Marczykowi. Niech będzie ona podziękowaniem za trud tworzenia tej parafii od podstaw i całokształt pracy duszpasterskiej.


TEREN PARAFII PUSTKÓW OSIEDLE  
[Mapka parafii Pustków Osiedle]


Św. Stanisław
MENU GŁÓWNE