Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Jubileusz
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
ODPUST PARAFIALNY 10 MAJA 1998   
CZTERDZIESTOLECIE KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA PROBOSZCZA BRONISŁAWA MARCZYKA  
Czcigodny Księże Proboszczu !
Drogi Jubilacie! W takim dniu jak dzisiejszy, w którym czcimy św. Stanisława Biskupa, patrona naszej parafii - trudno patrzeć na wszystkie lata Twojej pracy kapłańskiej inaczej niż na szczególny dar :
Dar kapłańskich dłoni i kapłańskich ust.
Dłoni udzielających sakramentów świętych: Chrztu świętego, Sakramentu Pojednania, Komunii Świętej, Sakramentu Małżeństwa i Ostatniego Namaszczenia
Dłoni błogosławiących,
Dłoni otwarcie przyjmujących do wspólnoty parafialnej
Kapłańskich ust zatroskanych
o prawdy Boże,

o naukę religii w trudnych latach ateizacji,
o duchowy kształt parafii,
o sprawy materialne - najpierw kościół-kaplicę, potem z trudem budowany dom parafialny i świątynię.
Ust zatroskanych o chorych i cierpiących, potrzebujących wsparcia duchowego,
Ust przebaczających. To co uczyniłeś dla nas - pozostanie w naszych sercach, pozostanie w duszach i pamięci następnych pokoleń.
Dziękujemy Ci szczególnie za sprowadzenie figury Matki Bożej Fatimskiej do naszej parafii i za maryjną pobożność !
Z okazji pięknego Jubileuszu 40 lecia święceń kapłańskich -w imieniu całej wspólnoty parafialnej ofiarujemy Ci kielich i patenę. Niech pozostanie w Twoich kapłańskich dłoniach i niech łączy nas z Bogiem.
Niech św. Stanisław i Matka Boża Fatimska obdarzą Cię wszelkimi łaskami , na dalsze lata kapłańskiego posługiwania.
Szczęść Boże !Św. Stanisław
MENU GŁÓWNE