Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Biblioteka Parafialna
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
Biblioteka Parafialna  
Św. Wawrzyniec
"Biblioteka jest szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla Słowo Boże - Tchnienie, jakie towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka"

( Jan Paweł II do młodzieży, Warszawa, 1999 r.)

Św. Wawrzyniec, diakon, męczennik. Był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Zarządzał dobrami kościelnymi. Opiekował się ubogimi. Podczas prześladowania za cesarza Waleriana, przewidując swoją śmierć, rozdał biednym majątek kościelny W kilka dni po męczeństwie papieża Sykstusa prefekt Rzymu zażądał wydania skarbu kościelnego. Wawrzyniec zgromadził ubogich i odpowiedział: "Oto są prawdziwe skarby Kościoła." Według tradycji został umęczony na rozpalonej kracie 10 sierpnia 258 roku. Imię Świętego wymienia się w Kanonie rzymskim. Jest patronem Hiszpanii (Filip II w hołdzie Świętemu wybudował swój królewski pałac Escorial w kształcie kraty). est patronem Hiszpanii, Norymbergi; bibliotekarzy, kucharzy.

W IKONOGRAFII św. Wawrzyniec przedstawiany jest jako diakon w dalmatyce, czasami jako diakon ze stułą.
Jego atrybutami są: księga, krata, palma, otwarta szafka, a w niej księgi Ewangelii, sakiewka, zwój. Wspomnienie: 10 sierpnia

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Biblioteki!

Biblioteka czynna jest w każdy wtorek w godzinach 16.00 - 18.00
Księgozbiór obejmuje w chwili obecnej (stan na październik 2012) ponad 5300 pozycji, więc każdy z pewnością znajdzie tu coś dla siebie.
Wyszukiwanie pozycji w bibliotece:
Poniżej można wpisać np.: nazwisko autora lub fragment tytułu, rozróżniane są litery duże i małe.
Po wpisaniu samego znaku * wyświetlą się wszystkie pozycje.

Wyszukiwarka pozycji według działu z rozbudowanej listy

Po wyszukaniu pozycji w obu wyszukiwarkach, na wyświetlanej liście pozycji, aktywne są: Dział i Wydawca - można szukać dalej według działu i wydawcy.
Pozycje wyświetlają się zawsze alfabetycznie według autora
a następnie tytułu.
Św. Stanisław
MENU GŁÓWNE