Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
CZTERDZIESTOPIĘCIOLECIE KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA PROBOSZCZA BRONISŁAWA MARCZYKA - CZERWIEC 2003