Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Lektorzy
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
Lektorzy  

"Liturgia słowa jest integralną częścią celebracji sakramentalnej. W celu umacniania wiary wiernych powinny zostać dowartościowane znaki słowa Bożego: księga słowa (lekcjonarz lub ewangeliarz), okazywanie jej czci (wniesienie w procesji, kadzidło, światło) i miejsce głoszenia słowa (ambona), wyraźne i zrozumiałe czytanie; homilia szafarza, która przedłuża jego głoszenie; odpowiedzi zgromadzenia (aklamacje, psalmy medytacyjne, litanie, wyznanie wiary)".

(Katechizm (nr 1154)

Święty TarsycjuszŚwięty Tarsycjusz - patron lektorów
15 sierpnia

Zobacz >>>
Bł. Piotr Jerzy FrassatiBłogosławiony Piotr Jerzy Frassati - patron lektorów
4 lipca

Zobacz >>>
Jan Paweł II
LEKTORZY!!!
MŁODZI PRZYJACIELE JEZUSA…
Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą...

Jan Paweł II, 1.08.2001

Lektorzy Służą Bogu poprzez czytanie podczas Mszy Świętych i innych Nabożeństw. Każdy lektor ma wyznaczony obowiązkowy dyżur na Mszy Świętej w niedzielę, ponadto raz z tygodniu rano bądź wieczorem.

Spotkania formacyjne odbywają się we wtorki po wieczornej Mszy Świętej.

Pięć zasad lektora
  1. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
  2. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
  3. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
  4. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez pos­tę­po­wanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
  5. Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

Aktualizacja: 16 grudnia 2012Św. Stanisław
MENU GŁÓWNE