Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Grupa Apostolska
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
Grupa Apostolska  
Grupa Apostolska

Grupa Apostolska

Zbiórki odbywają się w każdy piątek o godz. 1900. Opiekunem grupy jest Ksiądz Katecheta.
Grupa przygotowuje m. in. Drogę Krzyżową, Czuwania, Nabożeństwa wieczorne, ubogaca grą i śpiewem Msze okolicznościowe…

Grupa Apostolska

Grupa Apostolska jest to wspólnota której ce­lem jest wspólne poz­na­wa­nie Boga. Charyzmatem Grupy jest świadczenie życiem o Bogu czyli apostolstwo.

Spotykając się we wspólnocie możemy razem poznawać Boga, rozmawiać o różnych sprawach, wielbić Boga wspólną modlitwą i śpiewem...

Naszym celem jest także:

  1. Praca nad sobą i kształtowania osobowości dobrego katolika i Polaka.
  2. Ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.
  3. Zapoznawanie się z dokumentami Kościoła, szczególnie dotyczącymi młodzieży.
  4. Dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego.
  5. Dbanie o rozwój fizyczny ( sport, wycieczki).
  6. Organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości.
  7. Angażowanie w życie Kościoła i Jego misję zwłaszcza apostolską.
  8. Uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej.
  9. Wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności.
  10. Troska o siebie nawzajem i świadczenie sobie pomocy.

Zapraszamy serdecznie do naszej wspólnoty wszystkich, którzy chcą żyć blisko Jezusa i cieszyć się Nim we wspólnocie.Św. Stanisław
MENU GŁÓWNE