Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Uroczystość Matki Boskiej Siewnej - Zawada 2012
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
Uroczystość Matki Boskiej Siewnej - Zawada 2012  

Uroczystość Matki Boskiej Siewnej - Zawada - 8 września 2012

			„ Matko Nasza dzieci Twoje ,
			dziś swe modły ślą do Cię
			Rozlej Swej łaski zdroje
			Matko Nasza zlituj się...”

To tylko fragment jednej z pieśni, którą mogli usłyszeć pątnicy za zawadzkim wzgórzu. Jak co roku, w dniu 8 września 2012 r. chór parafialny pod kierunkiem pana J.Skitała przyjął zaproszenie kustosza Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie na uroczystość odpustową Matki Boskiej Siewnej. Nasi chórzyści zostali bardzo miło przyjęci i nagrodzeni gromkimi brawami na zakończenie eucharystii. Kustosz zapewnił pamięć modlitewną za całą naszą parafię oraz naszych opiekunów duchowych. W myśl słów - „Kto śpiewa dwa razy się modli”- zachęcił do dalszego śpiewania na chwałę Bogu.

			„ U stóp Twych dzisiaj modlimy się
			Wołamy: Zdrowaś ku Twojej Czci !
			Chcemy, by każdy miłował Cię
			I każdy widział w Tobie swój wzór...”


Św. Stanisław
MENU GŁÓWNE