Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Kalendarz - Sierpień
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
Miesiące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Miesiąc poprzedniMiesiąc bieżącyMiesiąc następny   
INTENCJE - Sierpień 2018  
 RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
Aby za przykładem św. Maksymiliana w każdym sercu królowało pragnienie oddania wszystkiego dla Chrystusa.
KALENDARZ - Sierpień 2018  
1
Środa
Alfonsa Juliana Nadii Piotra Nadziei Justyny
Św. Alfonsa Marii Liguoriego Biskupa i Doktora Kościoła (WO)
śwśw. Aleksandra Atcjusza, Leoncjusza, mm. († IV w.) • św. Etelwolda bpa († 984) • św. Feliksa m. († II/III w.)
św. Justyna m. († V w.) • św. Nemezjusza wyznawcy; św. Siedmiu Braci Machabeuszów († 168 przed Chr.)
św. Piotra Juliana Eymard kpł. († 1868) • św. Werusa bpa († IV) • śwśw. sióstr Wiary, Nadziei, Miłości († poł. II w.)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę".

Wartość Ewangelii może docenić tylko ten, kto namacalnie doświadczył wyzwolenia z grzechów mocą Jezusa. Gdy twoje serce zostało przekonane, że Słowa Jezusa uwalniają od wszelkiego zła, wtedy możesz podporządkować Mu całe życie. Zostawiasz ducha tego świata, by żyć duchem Jezusa. To jest warte każdej ceny. Do dziś wielu chrześcijan raduje się z odnalezienia skarbu wiary, który przywrócił nadzieję ich życiu.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Alfons Maria Liguori

Św. Alfons Maria Liguori, biskup, doktor Kościoła (1693-1787). Urodził się w Marinelli pod Neapolem w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Był wszechstronnie uzdolniony: malarz, poeta, muzyk. Mając 17 lat skończył studia uzyskując doktorat obojga praw. Pewne niepowodzenie w trakcie wykonywania zawodu adwokata spowodowało zmianę jego zainteresowań. Po studiach teologicznych został księdzem w 1726 roku. Podjął pracę duszpasterską wśród ludu neapolitańskiego. Głosił misje ludowe i pełnił bezustanną posługę w konfesjonale. Z myślą o tego rodzaju stałej pracy założył zgromadzenie zakonne Najświętszego Zbawiciela redemptorystów (1732). Św. Alfons w wieku 66 lat został biskupem diecezji Santa Agata dei Goti. Prace pasterza wypełniał z nadzwyczajną gorliwością. Prowadził surowy tryb życia. Swoje dochody oddawał ubogim. Kiedy nastał głód, sprzedał sprzęty i naczynia z biskupiego domu, aby za to kupić chleb dla głodujących. Po 13 latach pracy biskupiej choroba przykuła go do fotela. Zwolniony z obowiązków ordynariusza, powrócił do swego zakonu, gdzie wiele wycierpiał od współbraci i z powodu własnych skrupułów. Św. Alfons Liguori był ekspertem w tym, co dzisiaj nazywane jest teologią pastoralną. Napisał ponad 100 książeczek i rozpraw dotyczących moralności, ascetyki, pobożności i modlitwy które cieszyły się wielką popularnością. Np. jego "Teologia moralna" miała 82 wydania, a "Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu" 2000 wydań (!). Jego prace zostały przetłumaczone na 61 języków. Nauczanie duchowe św. Alfonsa zdominowało życie chrześcijańskie Italii XVIII wieku. Zmarł l sierpnia 1787 roku. Beatyfikowany w 1816 roku. Kanonizowany 23 lata później. Jego relikwie spoczywają w kościele w Pagani niedaleko Salerno. Jest patronem zakonu redemptorystów; adwokatów, osób świeckich, spowiedników, teologów, zwłaszcza moralistów.

W IKONOGRAFII św. Alfons przedstawiany jest w czarnej, zakonnej sutannie lub w szatach biskupich. Czasami trzyma krzyż lub ma różaniec na szyi. Bywa, że stoi przy nim anioł z pastorałem i mitrą.

2
Czwartek
Euzebiusza Gustawa Krainy Borzysławy Stefana Piotra
Dzień powszedni
Św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa (WD)
Św. Piotra Juliana Eymarda, prezbitera (WD)
Bł. Augusta Czartoryskiego, prezbitera
W archidiecezji przemyskiej (WD)
św. Maksyma bpa († II w.) • św. Piotra z Osmy bpa († 1109) • św. Rutiliusza m. († II/III w.) • św. Stefana I pp. m. († 257)
św. Teodoty m. († IV w.)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili".

Każdy nasz dzień jest bogaty w różnego rodzaju doświadczenia. Niektóre pochodzą od Boga, inne są tylko owocem działania człowieka, nie brakuje też tych, które wynikają z istnienia osobowego zła. Dobry chrześcijanin korzysta z tych pochodzących od Boga, odrzuca diabelskie pokusy i zachowuje duży dystans do tego, co tylko ludzkie. To jest prawdziwa mądrość uczniów Chrystusa: "Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść" (1 Kor 6, 12a).

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

Matka Boska Anielska

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA, KRÓLOWA ANIOŁÓW. Odpust Porcjunkuli.
W 1216 roku św. Franciszkowi objawił się Pan Jezus, obiecując zakonnikowi odpust zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej odwiedzą kapliczkę. Na prośbę Franciszka przywilej ten został zatwierdzony przez papieża Honoriusza III. Początkowo można go było zyskać jedynie między wieczorem dnia 1 sierpnia a wieczorem dnia 2 sierpnia. W 1480 r. Sykstus VI rozciągnął ten przywilej na wszystkie kościoły I i II Zakonu Franciszkańskiego, ale tylko dla samych zakonników. W 1622 r. Grzegorz XV objął nim także wszystkich świeckich, którzy wyspowiadają się i przyjmą Komunię świętą w odpowiednim dniu. Ponadto - oprócz kościołów franciszkańskich - Grzegorz XV rozszerzył ten odpust na kościoły kapucyńskie. Z czasem kolejni papieże potwierdzali ten przywilej.
Paweł VI swoją konstytucją apostolską Indulgentiarium Doctrina w 1967 roku uczynił to ponownie. Każdy, kto w dniu 2 sierpnia nawiedzi swój kościół parafialny, spełniając zwykłe warunki (pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary oraz sakramentalna spowiedź i Komunia św. wraz z modlitwą w intencjach papieża - nie za papieża, ale w intencjach, w których on się modli; ponadto wykluczone przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu), zyskuje odpust zupełny.

PATRON DNIA
Św. Euzebiusz z Vercelli

Św. Euzebiusz z Vercelli, biskup, urodził się około 283 roku na Sycylii. Był lektorem w Rzymie. W 345 roku został pierwszym biskupem Vercelli w Piemoncie. Zainaugurował w Europie nowy styl Vita Communis - życia wspólnego duchownych. W 355 roku na synodzie w Mediolanie, gdy biskupi ariańscy odrzucili postanowienia soboru w Nicei (325), zarządzenia papieża oraz potępili św. Atanazego, Euzebiusz jako prawowierny biskup został deponowany i skazany na wygnanie do Scytopolis w Palestynie. Biskup-tułacz przebywał potem w Kapadocji i Tebaidzie. Po śmierci cesarza Konstancjusza następca pozwolił mu powrócić do diecezji. Resztę swego życia poświęcił wykorzenianiu arianizmu. Zmarł l sierpnia 371 roku. Pochowano go w bazylice, którą uprzednio wybudował. Euzebiusz pozostawił po sobie sporą spuściznę literacką. Z powodu wielu cierpień, jakie poniósł dla Chrystusa, diecezja w Vercelli czci go jako męczennika. Św. Euzebiusz jest patronem diecezji przedalpejskich.

W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest jako biskup w szatach pontyfikalnych. Czasami jako wygnaniec.
Jego atrybutem jest księga.

3
Piątek
Nikodema Lidii Augustyna Stefana Eufroniusza Dalmacjusza Kamelii
Dzień powszedni
Św. Lidii († I w) • św. Asprena bpa († III w.) • bł. Augustyna Gazotić bpa († 1323) • śwśw. Cyry i Marany († V w.)
św. Dalmacjusza zk. († 440) • św. Eufroniusza bpa († 471) • św. Piotra bpa w Anagni († 1105)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony".

Ludzie Boga żyją obok nas, a my często jesteśmy sąsiadami świętych. Ewangelia przemienia serce człowieka niepozornie, czyniąc go zdolnym do prawdziwej miłości. Kiedy nasze życie jest kształtowane przez miłość, stajemy się prawdziwymi prorokami Boga. Wówczas na naszych ustach są słowa Boga, a w naszym umyśle - myślenie Boga, czyli to, co charakteryzuje proroków. Każdy z nas stoi przed taką szansą.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

Bazylika Santa Maria Maggiore

MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ, początkowo było to święto w bazylice Santa Maria Maggiore Matki Bożej Większej w Rzymie. Sykstus III (432-440), pragnąc uczcić zakończenie soboru w Efezie, na którym ogłoszono dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi (Theotokos), postanowił wybudować w Rzymie bazylikę. Legenda opowiada, że miejsce pod świątynię ad nives wskazała patrycjuszowi Janowi sama Maryja, ukazując obszar pokryty śniegiem w okresie największych upałów 5 sierpnia. Święto obchodzone jest od czasów Benedykta XII (1726).
Przed naszym domowym obrazem Matki Bożej odmówmy modlitwę, jaką na dzisiaj przeznaczył Kościół: „Miłosierny Boże, odpuść winy nam, swoim sługom, a ponieważ nasze czyny nie mogą się Tobie podobać, niech nam wyjedna zbawienie Matka Twojego Syna, Jezusa Chrystusa”.

PATRON DNIA
Św. Lidia

Św. Lidia (+I w.). Mieszkała w Filippi, w Macedonii. Była zapewne osobą zamożną, bowiem purpura tkanina, którą sprzedawała, stanowiła towar luksusowy. Kiedy św. Paweł przybył do miasta, w którym mieszkała, Lidia była poganką skłaniającą się ku monoteizmowi. Spotkawszy Apostoła przyjęta chrzest. Tekst Łukasza odnotowuje, że udzieliła mu gościny (Dz 16,12-15). Paweł pozyskał ją dla Chrystusa jako pierwszą pogankę w Europie. Patronka farbiarzy.

4
Sobota
Jana Dominika Rajnera Protazego Fryderyka
Św. Jana Marii Vianneya, kapłana (WO)
bł. Arystarcha bpa Tessalonik († I w.) • św. Eufroniusza bpa Tours († 573) • bł. Franciszka Gecco ps. († 1350)
bł. Fryderyka Janssoone zk. († 1916) • śwśw. Justyna, Krescencjusza mm. († 258) • bł. Rajnera bpa († 1180)
św. Tertuliana kpł. m. († poł. III w.)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• Herod (...) kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia.

Prawda wyzwala, ona jest w stanie zapewnić człowiekowi prawdziwą wolność. Jan Chrzciciel był prorokiem prawdy przekonanym ojej mocy. Dzisiaj za prawdę wciąż trzeba płacić wysoką cenę. Kiedy nasze serce jest przekonane o jej wartości, nastajemy w porę i nie w porę, w razie potrzeby wykazujemy błąd, pouczamy i podnosimy nią na duchu. Tracić życie za prawdę może jednak tylko ten, kto przez nią je zyskał.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Jan Maria Vianney

Św. Jan Maria Vianney, kapłan, urodził się w rodzinie ubogich wieśniaków w Dardilly koło Lyonu. Do Pierwszej Komunii przystąpił potajemnie podczas Rewolucji Francuskiej. Dwukrotnie odmawiano mu przyjęcia do seminarium. Pokonawszy wiele trudności, otrzymał święcenia kapłańskie w 1815 roku. Po trzech latach sprawowania funkcji wikariusza został proboszczem w parafii Ars. Jan żyjąc w wielkim ubóstwie, oddając się surowym postom, niezwykłym wyrzeczeniom oraz wytrwałej modlitwie, zaczął z wolna odradzać zobojętniałych parafian. Miał dar czytania w ludzkich sumieniach i przepowiadania przyszłości. Zasłynął jako spowiednik. W konfesjonale spędzał od 13 do 17 godzin dziennie. Jego świętość ściągała tysiące pielgrzymów z dalekich stron. Często doświadczał fizycznej obecności i napaści szatana. Wyczerpany nadludzką pracą i umartwieniami zmarł 4 sierpnia 1859 roku. Pius X beatyfikował go w roku 1905. Kanonizowany przez Piusa XI (1925). Jest patronem proboszczów.

W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest w stroju duchownym ze stułą na szyi, często w otoczeniu dzieci.

5
Niedziela
Marii Mariana Stanisławy Oswalda Wenancjusza Eusigniusza
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny(WD)
Św. Oswalda, króla († 642) • św. Afry m. († 304) • św. Eusigniusza m. († poł. IV w.) • św. Kasjana bpa w Autun († IV w.)
św. Memiusa bpa Châlons († III/IV w.) • św. Nonny († 374) - matki św. Grzegorza z Nazjanzu • św. Parysa bpa w Teano († 346)
św. Wenancjusza bpa Viviers († 525)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne".

Wiele rzeczy syci tylko tymczasowo; chociaż pierwsze wrażenie ich smaku może być fantastyczne, to jednak szybko przemija, pozostawiając pustkę. Chlebem dającym życie wieczne jest Jezus Chrystus. On daje człowiekowi to, co jest jego potrzebą. Nie chodzi jednak tylko o sferę zmysłową. Jezus syci to, co istotnie jest głodem, pozostawiając głęboki pokój i doświadczenie prawdziwego napełnienia życiem. To coś znacznie głębszego i trwalszego niż zmysły.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Oswald

Św. Oswald, król. Urodził się około 604 roku jako syn Etelfryda, króla Nortumbrii. Gdy Brytowie wywołali powstanie, w którym poległ jego ojciec, Oswald musiał uciekać do Szkocji. Zatrzymał się na wyspie Hy w klasztorze św. Kolumbana, gdzie przyjął chrzest. W roku 634 pokonał króla Brytów, Caedwalla, i odzyskał tron. Rozpoczął dzieło chrystianizacji kraju. Założył klasztor w Lindisfarne, który stał się centrum pracy misyjnej. Część opozycji hołdującej pogaństwu wystąpiła przeciwko Oswaldowi i razem z królem sąsiedniej Mercji, Pendą, wypowiedziała mu walkę. 5 sierpnia 642 roku Oswald poległ w bitwie na Maserfelth. Stał się bohaterem eposów, zwłaszcza w Niemczech. Oswald jest patronem angielskiej rodziny królewskiej, krzyżowców, żniwiarzy.

W IKONOGRAFII Oswald jest przedstawiany jako król w suto układającym się płaszczu. Jego atrybutami są m. in.: gałązka palmowa, kłosy pełne ziarna, kruk na ręku lub na księdze, pierścień w dłoni.

6
Poniedziałek
Sławy Jakuba Oktawiana Hormizdasa
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (Święto)
Św. Oktawiana, biskupa (ok. 1060 - 1132) • św. Hormisdasa pp. († 523) • św. Jakuba z Amidy ps. († VI w.)
śwśw. Justa, Pastora, mm. († 304) • śwśw. Stefana op. Piotra z Cardeny († IX w.).
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy".

Kiedy Pan na naszych oczach przemienia to, co śmiertelne, w nieśmiertelne i wskrzesza do życia to, co po ludzku nie miało prawa ożyć, wówczas doświadczamy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Za Bogiem, który jest mocniejszy od śmierci, jesteśmy w stanie iść przez życie z naszym krzyżem. Bóg chce nas mieć obok siebie na górze Tabor, abyśmy, widząc, jaki jest, odważnie wracali w doliny naszej codzienności i żyli w nich.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie” (Mt 17, 5) - usłyszeli od samego Boga świadkowie przemienienia Chrystusa. Miało ono umocnić Apostołów oraz przygotować ich na przeżycie męki i śmierci Jezusa.
Słuchać Jezusa i żyć według Jego wskazań - to najlepsza gwarancja na spotkanie z Nim w niebie.

Fragment obrazu Przemienienie Pańskie Rafaela
PATRON DNIA

Św. Oktawian, biskup (ok. 1060-1132). Urodził się w Quingey (Francja). Studiował prawo i teologię w Bolonii. Na wieść o chorobie ojca wybrał się do domu. Kiedy w Pawii dotarła do niego wiadomość, że ojciec nie żyje, przerwał podróż i wstąpił do benedyktynów w Ciel d'0ro. W 1129 roku został biskupem Savony. Niedługo zarządzał diecezją. Zmarł 6 sierpnia w trzy lata później.

7
Wtorek
Sykstusa Kajetana Doroty Kasjana Klaudii Donata Konrada
Dzień powszedni
Św. Sykstusa II papieża i towarzyszy, męczenników (WD)
Św. Kajetana, kapłana (WD)
bł. Edmunda Bojanowskiego(WD)
W archidiecezji poznańskiej i wrocławskiej (WO)

Św. Dominika, prezbitera - W diecezji sosnowieckiej (WD)
śwśw. Agatangela z Vendôme kpł. • Kajetana z Nantes kpł., mm. († 1638) • św. Alberta z Trapani zk. († 1307)
św. Domecjusza mn. m. († IV w.) • św. Donata bpa Nikomedii († 362) • św. Wiktrycjusza bpa Rouen († 407)
bł. Wincentego zk. († 1504)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie".

To Bóg wyznacza drogi, które prowadzą do Niego. Często nie mieszczą się one w judzkiej logice, bo nie tak myśli człowiek, jak myśli Bóg. Rodzaj drogi nie jest jednak najważniejszy, istotą jest Pan stojący na jej końcu, wyciągający do nas dłoń i mówiący: "Przyjdź!". Cel osiągają tylko ci, których wzrok skoncentrowany jest na Panu - wszystko inne może przerażać, osłabiać i pochłaniać w odmętach. Jeżeli Pan mówi do ciebie: "Przyjdź!", to nawet woda nie jest przeszkodą.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Męczennicy

Św. Sykstus II, papież, męczennik. Wstąpił na stolicę Piotrową w 257 roku. Załagodził spór wśród biskupó w azjatyckich i afrykańskich w sprawie ważności chrztu, udzielanego przez heretyków.Św. Sykstus II Już w następnym roku, podczas prześladowania chrześcijan przez cesarza Waleriana, został aresztowany podczas celebrowania Mszy świętej w katakumbach św. Kaliksta. Papieża ścięto mieczem 6 sierpnia 258 roku wraz z towarzyszącymi mu diakonami: Januarym, Magnusem, Wincentym i Stefanem. Tego samego dnia zostali ścięci dwaj inni diakoni: Felicysym i Agapit. Imię św. Sykstusa wymienia się w Kanonie rzymskim. W roku 1854 odkryto jego grób w katakumbach św. Kaliksta, w "krypcie papieży".

W IKONOGRAFII św. Sykstus przedstawiany jest w papieskich szatach, w ornacie, paliuszu i prostej tiarze.
Jego atrybutami są: miecz, moneta w dłoni, palma, pastorał z podwójnym krzyżem, sakiewka, sakiewka na księdze.


Św. Kajetan

Św. Kajetan, kapłan, urodził się w 1480 roku w Vicenza (Italia). Studia na uniwersytecie w Padwie zakończył doktoratem obojga praw. Mając 36 lat przyjął święcenia kapłańskie. Służył ubogim, nieszczęśliwym. Wierzył głęboko w Opatrzność Bożą oraz miał szczególne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. W 1524 roku jako prałat Kurii Rzymskiej założył z Piotrem Carafa, późniejszym papieżem Pawłem IV, pierwsze zgromadzenie Klerykó w Regularnych, których nazwano teatynami. Został przełożonym zgromadzenia w Wenecji, następnie w Neapolu, gdzie zmarł 7 sierpnia 1547 roku. Z powodu wielkiej gorliwości zwano go "łowcą dusz".
Beatyfikowany w 1629, kanonizowany w 1671 roku.

W IKONOGRAFII św. Kajetan przedstawiany jest w zakonnym habicie przepasany rzemieniem, w białych skarpetkach, w birecie, z różańcem w dłoni.
Jego atrybutami są m. in.: czaszka, Dziecię Jezus na rękach, krzyż, lilia, otwarta Ewangelia, ptak, zwój.

8
Środa
Dominika Cypriana Jana Seweryna Justyny Emiliana Cyriaka Izydora
Św. Dominika, Kapłana (WO)
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W SOSNOWCU
W diecezji sosnowieckiej (Święto)
św. Altmana bpa Passawy († 1091) • śwśw. Cyriaka, Larga, Smaragda, mm. († 309) • św. Emiliana bpa w Kizyku († IX w.)
bł. Jana Feltona m. († 1570) • bł. Joanny z Aza († XII w.) - matki św. Dominika Guzman • św. Marynusa m. († 310)
św. Mirona bpa Krety († IV w.) • św. Sewera kpł. († V w.)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!".

Sytuacje, w których Bóg nie odzywa się do nas ani słowem, mają wyjątkową wartość w życiu duchowym. Błędnie mogą zostać zinterpretowane jako porażka, zazwyczaj jednak są zachętą do tego, by wytrwale prosić, mówić i czekać. W obliczu pokornej wierności, cierpliwej konsekwencji i prostej wiary Bóg mówi: "Niech ci się stanie, jak pragniesz".

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Dominik

Św. Dominik, kapłan. Dominik Guzman urodził się około 1172 roku w Caleruega (Kastylia). Po studiach teologicznych w Palencji został kapłanem i kanonikiem katedralnym w Osma (1196). Ze swym przyjacielem biskupem Diego di Acebes udał się do Rzymu. Następnie towarzyszył mu w misji dyplomatycznej do Danii. Wysłany przez papieża Innocentego III do południowej Francji, dotkniętej herezją albigensów, zrozumiał, że do takiej pracy potrzeba misjonarzy głęboko wykształconych i żyjących w ewangelicznym ubóstwie. W tym celu założył pod Tuluzą Zakon Kaznodziejski - dominikanów, oparty na regule św. Augustyna. Zakon, zatwierdzony w 1216 roku przez papieża Innocentego III, przyczynił się wraz z franciszkanami do odrodzenia średniowiecznego Kościoła. Dominik pracował jako wędrowny kaznodzieja we Francji, Hiszpanii, Italii. Umarł w Bolonii 6 sierpnia 1221 roku. Tam znajdują się jego relikwie. Kanonizowany w 1234 roku. Święty Dominik jest patronem zakonu dominikanów - gałęzi żeńskiej i męskiej, Bolonii, Kordoby Madrytu, Palermo.

W IKONOGRAFII św. Dominik przedstawiany jest w dominikańskim habicie.
Jego atrybutami są: gwiazda sześcioramienna, infuła u stóp, lilia - czasami złota, księga, podwójny krzyż procesyjny, pastorał, pies w czarne i białe łaty trzymający pochodnię w pysku (symbol zakonu: "Domini canes" - "Pańskie psy"), różaniec.

9
Czwartek
Romana Ryszarda Rolanda Ireny Juliana Teresy Benedykty Romualda Edyty Miłorada
Św. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN), DZIEWICY I MĘCZENNICY, PATRONKI EUROPY (Święto)
św. Ireny cesarzowej († 803) • św. Domicjana bpa Châlons († IV w.) • bł. Jana z Fermo kpł. zk. († 1322)
bł. Jana z Salerno zk. († 1241) • śwśw. Juliana, Marcjana, mm. († 729) • św. Romana żołnierza m. († 258)
śwśw. Sekundiana, Marcelina, Weriana, mm. († poł. III w.)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Syn Człowieczy (...) odda każdemu według jego postępowania".

Ten, kto chce zachować swoje życie - to zaprojektowane przez siebie, starannie wyreżyserowane i sprawiające wrażenie najlepszego planu - traci je. Życiem jest bowiem Bóg, a człowiek zyskuje je, trwając w Bogu. Ludzkie plany nie mają w sobie życiodajnych soków. Ten, kto składa swoje życie w ręce Boga, mówiąc: "Niech mi się stanie według Twego słowa", otwiera się na życie, które On posiada. Jeśli więc ktoś chce mieć życie Boże, niech w wolności pozwoli decydować o nim Bogu, niech zgodzi się, by dokonywało się to dzisiaj, tu i teraz, choćby wydawało się to krzyżowym wysiłkiem -a "Syn Człowieczy (...) odda każdemu według jego postępowania".

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Teresa Benedykta - Edyta Stein

Św. Teresa Benedykta - Edyta Stein, zakonnica. Urodziła się 12 października 1891 roku we Wrocławiu w żydowskiej rodzinie. Studiowała we Wrocławiu, w Getyndze. W 1915 roku złożyła egzamin państwowy z propedeutyki filozofii, historii i języka niemieckiego. Wykładała te przedmioty w gimnazjum wrocławskim im. Wiktorii. W roku następnym została asystentką Edmunda Husserla we Fryburgu. W 1917 doktoryzowała się z filozofii z wynikiem "summa cum laude". W swoich badaniach wychodząc od filozofii doszła do mistycznego doświadczenia wiary. Szukając prawdy znalazła Boga. W 1922 roku przyjęła chrzest w Kościele katolickim. W latach 1923-1931 wykładała w liceum i seminarium nauczycielskim w Spirze. Jeździła także z odczytami do Niemiec, Austrii, Czech, Francji, Szwajcarii. W 1932 roku objęła wykłady w Instytucie Pedagogiki Naukowej w Monasterze. Reżim hitlerowski, ustawą o eliminacji ze stanowisk państwowych osób pochodzenia niearyjskiego, uniemożliwił jej dalszą pracę dydaktyczną oraz uzyskanie habilitacji. 14 października 1933 roku wstąpiła do karmelu w Kolonii, przyjmując imię zakonne Teresy Benedykty od Krzyża. Śluby wieczyste złożyła w 1938 roku. W kilka miesięcy później musiała uciekać z Kolonii do karmelu holenderskiego w Echt. W sierpniu 1942 roku zostaje aresztowana przez gestapo i internowana w obozie w Westerbork. Następnie deportowana do Oświęcimia, gdzie w tydzień później, 9 sierpnia poniosła śmierć w komorze gazowej. Pozostawiła po sobie pisma, listy, notatki z filozofii osoby, teologii - zwłaszcza przemyślenia dotyczące "wiedzy krzyża". Beatyfikował ją Jan Paweł II w 1987 roku. Kanonizowana przez Jana Pawła II w Rzymie 11 października 1998 r.

"Dobrze Jest pamiętać, że mamy prawo obywatelstwa do nieba, a Świętych Pańskich za towarzyszy i domowników. Wtedy łatwiej się dźwiga sprawy, <quae sunt super terram> [te na ziemi]."
Edyta Stein

10
Piątek
Wawrzyńca Borysa Blanki Hugona Bogdana Amadeusza
Św. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA (Święto)
W diecezji pelplińskiej - głównego patrona diecezji (UROCZYSTOŚĆ)
św. Amadeusza Portugalskiego zk. († 1482) • św. Asterii dz. m. († 310) • św. Deusdedit wyznawcy († VI w.)
św. Hugona bpa w Auxerre († 1136)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa".

To, co pochodzi od Boga, ma na sobie pieczęć paschalną, zawiera w sobie przejście ze śmierci do życia. To, co wartościowe, jest wcześniej oczyszczone trudem, lękiem, ryzykiem, utratą szans. Ten jednak, kto bez względu na ludzkie odczucia chwyta się Bożych obietnic i słów, znajduje w nich życie. Tylko po ludzku ziarno pszenicy umarło. Tkwiące w jego wnętrzu życie, choć niewidoczne dla oka, pozwala mu wydać owoc.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Wawrzyniec

Św. Wawrzyniec, diakon, męczennik. Był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Zarządzał dobrami kościelnymi. Opiekował się ubogimi. Podczas prześladowania za cesarza Waleriana, przewidując swoją śmierć, rozdał biednym majątek kościelny W kilka dni po męczeństwie papieża Sykstusa prefekt Rzymu zażądał wydania skarbu kościelnego. Wawrzyniec zgromadził ubogich i odpowiedział: "Oto są prawdziwe skarby Kościoła." Według tradycji został umęczony na rozpalonej kracie 10 sierpnia 258 roku. Imię Świętego wymienia się w Kanonie rzymskim. Jest patronem Hiszpanii (Filip II w hołdzie Świętemu wybudował swój królewski pałac Escorial w kształcie kraty). est patronem Hiszpanii, Norymbergi; bibliotekarzy, kucharzy.

W IKONOGRAFII św. Wawrzyniec przedstawiany jest jako diakon w dalmatyce, czasami jako diakon ze stułą.
Jego atrybutami są: księga, krata, palma, otwarta szafka, a w niej księgi Ewangelii, sakiewka, zwój.

11
Sobota
Klary Zuzanny Aleksandra Filomeny Tauryna Ligii
Św. Klary, dziewicy(WO)
Najświętszej Maryi Panny Świętolipskiej
W archidiecezji warmińskiej (WO)
św. Aleksandra bpa w Komanie († 250) • św. Ekwicjusza op. († 571) • św. Filomeny m. • św. Gaugeryka bpa w Cambrai († 625)
św. Piotra Fabera kpł. († 1546) • św. Rufina bpa († koniec III w.) • św. Tauryna bpa Evreux († IV w.) • św. Tyburcjusza m. († 288)
św. Zuzanny dz. m. († IV w.?)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Nic nie będzie dla was niemożliwego".

Wiara przenosząca góry nie jest tylko chrześcijańskim sloganem, ale określa realną moc Boga. Zaufanie do Boga pozwala na realizację Bożych planów; im większa ufność, tym szybciej i widoczniej mogą się one realizować. Owocem małej wiary jest chrześcijaństwo bezobjawowe. Nie zmienia ono życia człowieka, nie wskrzesza z doświadczeń śmierci, wydaje się bezużyteczne i niepotrzebne. Z powodu naszej małej wiary wielu ludzi nie jest w stanie zobaczyć Bożych dzieł. Jej brak sprawia, że nie możemy uzdrowić świata z jego największych chorób.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Klara

Św. Klara, dziewica. Urodziła się w 1194 roku w Asyżu. Pochodziła z zamożnej rodziny. W tajemnicy przed rodzicami 1212 roku w Porcjunkuli przyjęta habit zakonny z rąk św. Franciszka i założyła według reguły franciszkańskiej pierwszy żeński klasztor Pań Ubogich, zwanych później klaryskami. Jego szczególną cechą jest "przywilej ubóstwa". Usytuowano go przy kościele św. Damiana. Niebawem dołączyła jej siostra bł. Agnieszka. Klara była pierwszą ksienią. Gdy św. Franciszek po otrzymaniu stygmatów ciężko zapadł na zdrowiu, Klara pielęgnowała go w specjalnej celi zbudowanej w ogrodzie klasztoru. Miała szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej i Eucharystii. Mimo choroby prowadziła życie surowe. Jej modlitwom przypisywano fakt odstąpienia Saracenów od obleganego Asyżu.
Umarła 11 sierpnia 1253 roku. Aleksander IV kanonizował ją w dwa lata później. Jest patronką zakonu klarysek, kapucynek; Asyżu; bieliźniarek, hafciarek, praczek, radia i telewizji.

W IKONOGRAFII św. Klara ukazywana jest jako zakonnica w habicie klaryski stojąca w bramie klasztoru. Czasami przedstawiana podczas modlitwy lub z monstrancją w dłoniach, kiedy na murach miejskich broni Asyżu.
Jej atrybutami są m. in.: krucyfiks, księga, lilia, monstrancja.


Święta Filomena - patronka na nasze czasy
Św. Filomena

- napełniona Mocą Bożą,
słynna z wielkich cudów XIX wieku
Patronka Żywego Różańca,
Druga patronka Królestwa Neapolu,
Patronka Dzieci Maryi,
Patronka szczęśliwych narodzin dzieci, matek i dzieci,
Patronka ludzi interesu i  w potrzebach finansowych,
Patronka zdających egzaminy,
Szkół i konwentów,
Patronka zakonników, misji i nawróceń,
Patronka spokojnej i szczęśliwej śmierci,
Patronka powracających do Sakramentów Świętych,
Patronka narzeczonych
Patronka katakumb.

Na całym świecie, na wszystkich kontynentach, kochana przez katolików wszystkich narodowości. Dziewica, Męczennica, jest jedną z najwspanialszych Cudotwórczyń w Kościele.
Tak jak Św. Antoni z Padwy, Ona też jest "Świętą całego świata" ponieważ wszędzie Jej cuda są olśniewające i z łatwością otrzymywane, wszędzie pokazuje Ona, że wyróżniająca Jej cecha jest zrozumienie potrzeb i nieszczęść wszelkiego rodzaju. Łaski duchowe, błogosławieństwa doczesne, pomoc w trudnościach finansowych - szczególnie w przypadku gdy nosi się przy sobie Jej sznur lub święty medalik, jako znak zaufania do Jej wstawiennictwa; sukces w przedsięwzięciu i pracy, najcudowniejsze uzdrowienia, światło w wątpliwościach, nawrócenia wszelkiego rodzaju, pocieszenie nieszczęśliwych rodzin - wszystkie te łaski uzyskuje Ona dla swoich czcicieli. Jej modlitwa ma taka moc u Boga, że poprzez ta potężna, i łaskawe. Cudotwórczynię można wypraszać łaski wszelkiego rodzaju.
Była Ona dzieckiem modlitwy. Jej rodzice, którzy rządzili państwem helleńskim, zostali, obdarowani dzieckiem, o które za czasów pogańskich tak długo bezskutecznie się modlili. Dlatego też nazwano Ją Filomena, co jest tłumaczone przez wielu jako "Córka Światła", a co w języku greckim, oznacza "Umiłowana". Godne uwagi jest to, że nawet teraz, w czasach obecnych, tyle dziesiątek lat po odkryciu Jej ciałka 25 maja 1802 roku w Katakumbach, Św. Filomena wywołuje silne uczucia u swoich czcicieli.
Mała Święta została pobożnie wychowana przez swoich, rodziców. Do Pierwszej Komunii. Świętej przystąpiła w piątym roku życia, w wieku jedenastu lat poświęciła się, poprzez ślub wieczystej czystości Królowi Świętych, któremu zostało oddane Jej niewinne serce. Tylko dwa i pół roku życia na ziemi pozostało młodej Świętej, wzrastającej nieustannie w łasce i cnocie.
Gdy rozpoczęła trzynasty rok życia, jej ojciec musiał jechać do Rzymu aby zjednać sobie cesarza Dioklecjana, który groził mu wojną. Jako że ubóstwiał swoją piękną córkę, Ona i Królowa towarzyszyły mu w podróży. Zaledwie Dioklecjan ujrzał cudowna księżniczkę zapragnął uczynić ją swoja, cesarzową i obiecał Jej ojcu wszystko, czego by zapragnął gdyby tylko mógł otrzymać rękę jego córki. Nadmiernie radzi ze sposobności zapewnienia pokoju, rodzice Filomeny nalegali, aby przyjęła tę propozycję .Lecz Ona z powodu swej przysięgi odmówiła. Cesarz dokładał wszelkich, starań, przy pomocy wszelkich środków aby skłonić Ją. do swej woli. Lecz na próżno. Gdy okazało się, że obietnice, argumenty, czułości, błagania i olśniewające propozycje nie odniosły żadnego skutku, zagroził Jej wybuchem swego gniewu, jak prześladowca. Odpowiedziała, żenię lęka się go. Owładnięty gniewem, cesarz kazał Ją zakuć w kajdany i uwięzić w lochu, znajdującym się pod pałacem cesarskim. Tam odwiedzał Ją codziennie starając się uzyskać Jej zgodę, nie pozwalając Jej nic jeść oprócz chleba i wody w czasie czterdziestu dni. Trzydziestego siódmego dnia tego cierpienia ukazała się Świętej Matka Boża i zapowiedziała Jej nadchodzące męczeństwo, któremu miała być poddana dla miłości Jej Syna, któremu Filomena przyrzekła wierność serca. Obiecała Swą macierzyńską pomoc, że przyśle Jej Świętego Gabriela aby Jej pomógł i umocnił, oraz że będzie zwycięska. Czterdziestego dnia delikatne dziecko zastało okrutnie ubiczowane na rozkaz cesarza. Tortura ta była tak surowa, że jako żywa rana została na powrót wrzucona do więzienia, aby tam dokonała żywota samotna i niepocieszona. Bóg jednakże zesłał Jej dwóch wspaniałych aniołów, którzy oblewając Jej rany niebiańskim balsamem, całkowicie przywrócili Ją do zdrowia i sił.
Cesarz, wielce zdumiony, usiłował jeszcze raz przy pomocy wszelkich argumentów uzyskać Jej zgodę, której tak bardzo pragnął. Ale na próżno. Doprowadzony do wściekłości tą porażką, kazał zaprowadzić Ją nad rzekę Tybr aby tam z przywiązaną do szyi żelazną kotwicą została wrzucona głową w dół w nurt rzeki i zatopiona. Rozkaz ten został wykonany, ale jeszcze raz dwaj aniołowie zachowali dziewicę, orędowniczkę Chrystusa; zrywając sznur, którym była przywiązana kotwica do jej szyji, zanieśli Ją bezpiecznie na brzeg rzeki, ku zachwytowi wielkiego tłumu.
Zatwardziały jak faraon ze Starego Testamentu, tyran, rozkazał aby młoda Święta była wleczona jak czarodziejka przez Rzym, a później przeszyta strzałami. i to zostało wykonane, a Ona znowu wrzucona, umierająca do swej więziennej celi. Ponownie jednak Niebieski Lekarz uleczył Swe cudowne dziecko i szermierza. Rozwścieczony cesarz nakazał powtórzyć tortury, ale strzały odmówiły posłuszeństwa i nie opuściły łuków łuczników. Wykrzykując, że jest Ona czarownicą, nakazał rozgrzać strzały do czerwoności. Ponownie Bóg zdziałał cud. dla Swojej umiłowanej, bo oto strzały tym razem zmieniły tor lotu i odwracając się w kierunku katów uśmierciły wielu z nich. Widząc to oraz słysząc szemranie ludu, Dioklecjan kazał szybko stracić Męczenniczkę przez ścięcie i tak pośpieszyła do Nieba aby odebrać swoją zdobytą z takim trudem koronę chwały. Poniosła śmierć w piątek, 10 sierpnia o godzinie trzeciej.
Jej grób w Katakumbach Pryscyllijskich w Rzymie nosi Jej imię i symbole męczeństwa - palmę, lilię, bicz, trzy strzały (dwie skierowane w. przeciwnym kierunku), jedna z zakrzywioną linią, oznaczająca prawdopodobnie ogień; oraz kotwicę. Relikwia Jej krwi, znaleziona w zapieczętowanym grobowcu w kryształowym flakoniku zachowuje od dnia jej odkrycia w 1802 roku, cudowny wygląd złota, drogocennych kamieni i srebra. Przeniesienie Jej zwłok do Mugnano, miasta położonego na wzgórzu niedaleko Neapolu, któremu towarzyszyły ciągłe cuda wszelkiego rodzaju, miało miejsce 10 sierpnia 1805 roku. Znajdująca się tam Jej kaplica stała się miejscem najwspanialszych cudów.
Kiedykolwiek jest Ona wzywana, zsyła obfite łaski; Jej sanktuaria są rozsiane po całym świecie. Największym cudem związanym z tą Świętą, której cała historia jest ciągiem olśniewających cudów, ma być szybkość z jaką rozwinęło się do Niej nabożeństwo na całym świecie. Kościoły, zakony religijne, sierocińce, szpitale, stowarzyszenia, bractwa, wszystkie powstały w związku z Jej imieniem albo zostały zbudowane lub założone na Jej cześć. Nie ma takiej kategorii osób, której by nie pomagała w jakiś szczególny sposób; szczególna miłością darzy dzieci; Jej opieka jest cudowna we wszystkich potrzebach, wiecznych lub doczesnych, w potrzebach księży, zakonników i zakonnic; jest bardzo litościwa, dla chorych, utrudzone matki znajdują Ją wyjątkowo łaskawą i troskliwą, jest Ona Patronką Dzieci Maryi i Żywego Różańca, dana nam przez samą Stolicę Świętą; droga jest Jej sprawa edukacji religijnej; jest Świętą, która w szczególny sposób kocha Misje Zagraniczne i nawracanie grzeszników; daje łaskę szczęśliwych narodzin, wiele osób zawdzięcza Jej powrót do Sakramentów i szczęśliwą śmierć; udziela pomocy osobom skrupulatnym, a także, zapewnia pieniądze i pożywienie dla biednych i potrzebujących.
Została formalnie kanonizowana po długim i dojrzałym rozważeniu oraz po zbadanym, i potwierdzonym, uzdrowieniu Sługi Bożej Pauline Jaricot (założycielki Krzewienia Wiary i Żywego Różańca), przez Papieża Grzegorza XVI, który nazwał Ją "Thaumaturgą dziewiętnastego wieku" - tytuł, który tysiące mogą poświadczyć i na który zasługuje Ona i dzisiaj: bo Jej cuda są tak liczne i olśniewające jak dawniej.
Msza Święta i Nabożeństwo ku Jej czci zostały zatwierdzone przez Stolicę Świętą w 1854 roku. Do Jej najbardziej oddanych czcicieli należał Święty Jan Maria Vianney, który wraz z Sługą Bożą Pauliną Jaricot przyczynił, się do powstania tego wielkiego i szeroko rozpowszechnionego nabożeństwa do młodej Cudotwórczyni, z którego słynęła Francja. Medaliki błogosławione przez Niego wysyłane były do wszystkich stron Francji i stawały się kanałami niezliczonych błogosławieństw nimi obdarowanych, a uzdrowienia wszelkiego rodzaju miały miejsce dzięki użyciu oleju, który płonął dniem i nocą przed Jej figurą w kościółku w Ars, gdzie teraz znajduje się kaplica Cudotwórczyni.
Wspaniała statua Świętej Filomeny wykonana z brązu, stoi na zewnątrz w wiosce Ars. Ukazywała się wielokrotnie Świętemu Curé. Prawie każdy kościół we Francji posiada Jej figury, wiele posiada ołtarze i kaplice, które zostały wzniesione z wdzięczności za uzyskane wielkie łaski oraz pomoc pieniężną znajdującym się w wielkiej potrzebie uzyskaną dzięki Jej wstawiennictwu. Do Jej czcicieli należeli Święta Magdalena Zofia Barat, założycielka Zakonu Najświętszego Serca; Błogosławiony Piotr Chanel, pierwszy męczennik Oceanii; Błogosławiony Pére Eymard, założyciel Ojców Najświętszego Sakramentu; Sługa Boży M. Dupont, "Święty Człowiek z Tours". Wszyscy Papieże od czasów Grzegorza XVI, który kanonizował cudowną, małą Męczennicę wyznawali swoje nabożeństwo do Niej. Królowie, królowe, kardynałowie, biskupi, księża i wielka rzesza duchownych i wiernych wszystkich krajów wzywają Ją nieustannie. Ma Ona swoje kościoły w Chinach i Kurdystanie, Afryka, Konstantynopol, Indie posiadają Jej liczne kaplice. Jej obrazy i figury znajdują się w niezliczonych kościołach, zakonach, prywatnych domach Irlandii, Anglii i Szkocji, a Jej imię jest synonimem wszelkiego rodzaju dobrodziejstwa pośród tych, którzy Ją znają.
Wszędzie natychmiastowe i cudowne odpowiedzi na modlitwy uzyskane poprzez tę wielką Cudotwórczynię, której sznur jest jednym z czterech, uznanych, przez Kościół, ilustrują objawienie, które miało być dane przez Matkę Bożą świątobliwej zakonnicy Słudze Bożej Matce Marii Ludwice od Jezusa.

12
Niedziela
Joanny Lecha Hilarii Euzebii Tyberiusza Julianny Innocentego Makarego Euzebiusza
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy (WD)
Św. Klary, dziewicy - W archidiecezji warmińskiej (WO)
Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika - W archidiecezji gdańskiej (WO)
Bł. Innocentego XI, papieża (1611 - 1689) • śwśw. Aniceta, Fotina, mm. w Nikomedii († ok. 305) • św. Eupliusa dk. m. († 304)
św. Euzebiusza bpa Mediolanu († 460) • śwśw. Digny, Euprepil, Eunomii, mm. i Hilarii m. - matki św. Afry († 304)
św. Herkulana bpa w Brescii († VI w.) • śwśw. Juliana, Krescencjana, Kwiriaka, Largiona, Nimii, mm. († 304)
śwśw. Juliana, Makarego, mm. w Syrii († IV w.) • św. Porkariusza op. m. († VIII w.)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Nie szemrajcie między sobą".

Szemranie jest rodzajem wojny wypowiedzianej temu, co dla nas niepojęte. Żydzi szemrali przeciw Jezusowi właśnie z tego powodu. Co zatem pozwala zrozumieć Boga, pojąć Jego naukę i przyjąć ją bez szemrania? "Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał". Nikt nie może pojąć nauki Jezusa, dopóki Ojciec nie przekona nas do niej w głębinach naszego serca, dlatego pokornie prosimy Boga o wiarę, zrozumienie Ewangelii i wierność Chrystusowi. Pojmą tylko pokorni i prości.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Joanna Franciszka de Chantal

Św. Joanna Franciszka de Chantal (1572-1641), wdowa i zakonnica. Pochodziła z możnego rodu. Jej mężem był baron de Chantal. Mieli sześcioro dzieci. Po śmierci męża zajmowała się ich wychowaniem. Pod wpływem św. Franciszka Salezego, zapewniwszy opiekę swoim dzieciom, założyła w Annecy zgromadzenie Sióstr Nawiedzenia NMP (wizytki). W ostatnich latach swojego życia ufundowała jeszcze 87 klasztorów tego zgromadzenia.


Bł. Innocenty XIBł. Innocenty XI, papież (1611-1689). Urodził się w możnym rodzie Odescalchich. Mając 24 lata wstąpił na drogę kapłaństwa. Po studiach w Rzymie i Neapolu, zyskawszy doktorat obojga praw, został prefektem Kamery Apostolskiej. Innocenty X mianował go kardynałem. Był legatem papieskim w Ferrarze. Następnie zarządzał diecezją w Novarze. Potem pracował w różnych kongregacjach rzymskich. Wiódł życie surowe, niemal odosobnione. Innocenty został obrany papieżem w wieku 65 lat po śmierci Klemensa X. Jego pontyfikat był jednym z ważniejszych w dziejach Kościoła. Wystąpił przeciw nepotyzmowi i wystawności papieskiego dworu. Potępił kwietyzm. Zabierał głos w sprawie Murzynów afrykańskich porywanych do Ameryki. Był przeciwnikiem absolutyzmu Ludwika XIV oraz gallikanizmu. Doprowadził do układu króla Polski Jana III Sobieskiego z Leopoldem I, cesarzem, w wyniku którego doszło do wspólnej akcji pod Wiedniem i zwycięstwa nad Turkami (1683). Jako wyraz wdzięczności papież ustanowił święto Imienia Maryi. Zdeptanie potęgi tureckiej, zagrażającej Europie, było poniekąd ukoronowaniem pontyfikatu Innocentego XI. Pochowano go w bazylice św. Piotra. Napis na nagrobku lapidarnie streszcza jego życie i dzieło: "Religio et justitia". Beatyfikowany w 1956 roku.Po zwycięstwie pod Wiedniem Jan III przesłał papieżowi chorągiew Kara Mustafy ze słowami: "Przybyłem, ujrzałem, jak Bóg zwycięża." Innocenty XI przekazał w podzięce królowi Polski symboliczny miecz w drogocennej pochwie.

W IKONOGRAFII Innocenty XI przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym.

13
Poniedziałek
Hipolita Jana Diany Kasjana Maksyma Poncjana
Dzień powszedni
Św. męczenników Poncjana, papieża i Hipolita, kapłana (WD)
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KALWARYJSKIEJ
W archidiecezji krakowskiej (Święto)
Św. Maksyma wyznawcy († 662) • św. Benilda brata zk. († 1862) • św. Jana Berchmansa kleryka († 1621) • św. Kasjana m. († 300)
św. Radegundy królowej († 587) • św. Wigberta kpł. († 738)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "A zatem synowie są wolni".

Królowie ziemscy pobierają daniny od obcych, nie mają jednak w zwyczaju żądać ich od swoich dzieci. Dziecko jest dziedzicem, więc wszystko, co jest ojca, należy do niego. Jako stworzeni przez Boga, Jego dzieci i dziedzice mamy śmiały przystęp do Ojca. Wszystko, co Jego, jest nasze. Mamy prawo do Jego miłości, Jego dobroci i nie musimy za to płacić. Świadomość bycia dzieckiem Boga sprawia, że przed Bogiem możemy być sobą, nie musimy płacić żadnej daniny, by otrzymać w zamian Jego miłość. Wszystko zatem, co czynimy dla Boga, ma być wyrazem naszej miłości, a nie zapłatą, by coś zyskać.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Poncjan

Św. Poncjan, papież, został biskupem Rzymu 21 lipca 230 roku. W cztery lata później, za panowania Maksyma Traka, został zesłany do kamieniołomów na Sardynię. Zrzekł się urzędu. Wyczerpany przymusową ciężką pracą, umarł na wygnaniu w 235 roku. Ciało jego sprowadzono do Rzymu i pochowano na tutejszym cmentarzu. W 1909 roku w katakumbach św. Kaliksta, w "krypcie papieży", znaleziono grób św. Poncjana z napisem: "Poncjan, biskup, męczennik."

14
Wtorek
Maksymiliana Euzebiusza Alfreda Marcelego Wojbora
Św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika (WO)
(W diecezji bielsko-żywieckiej - głównego patrona (UROCZYSTOŚĆ)
(W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, elbląskiej - patrona (WO)
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W OLIWIE
W archidiecezji gdańskiej (Święto)
św. Atanazji wdowy († IX w.) • bł. Elżbiety Renzi zk. († 1859) • św. Euzebiusza kpł. († IV/V w.)
św. Marcelego bpa w Apamei m. († 390) • bł. Sanctesa z Monte Fabri zk. († 1390) • św. Ursyniusza m. († koniec III w.)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Nazwałem was przyjaciółmi".

Miłość do Boga wyraża się przede wszystkim w posłuszeństwie. Wypełnianie Jego przykazań jest codziennym oddawaniem swojego życia. Zapieramy się swoich niewłaściwych pragnień, rezygnujemy ze swojej woli, by wypełnić wolę Boga. Nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół. Czynimy tak, ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, nazwał nas swoimi przyjaciółmi, oddał swoje życie dla naszego zbawienia i odkrył przed nami tajemnicę swojego serca. Nie my Go wybieramy, ale On nas wybiera i przeznacza do wydawania dobrych owoców. To, co pozwala wydawać owoce, to praktykowanie miłości takiej, jaką On nas umiłował.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Maksymilian Maria Kolbe

Św. Maksymilian Maria Kolbe, kapłan, zakonnik. Urodził się w Zduńskiej Woli koło Łodzi w 1894 roku. Na chrzcie otrzymał imię Rajmund. Wstępując do zakonu franciszkanów, przyjął imię Maksymilian. Studia filozoficzne i teologiczne odbywał w Rzymie. Ukończył je doktoratem. W 1918 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Mimo osobistego zamiłowania do skrajnego ubóstwa, w pracy apostolskiej posługiwał się najnowocześniejszymi środkami. Gorliwie szerząc cześć Maryi Niepokalanej, założył stowarzyszenie ludzi oddanych apostolstwu - "Milicję Niepokalanej". W 1922 roku zorganizował wydawnictwo oraz redakcję "Rycerza Niepokalanej". Powołał nowe placówki w Grodnie i Teresinie pod Warszawą, który nazwano wkrótce Niepokalanowem. W 1930 roku wyjechał do Japonii, gdzie stworzył tamtejszy Niepokalanów oraz nową wersję "Rycerza Niepokalanej". W roku 1936 wrócił do Polski. Następnie podjął starania o otwarcie podobnych ośrodków w Belgii i na Litwie. Byt dwukrotnie aresztowany przez Niemców: po raz pierwszy na początku okupacji, po raz drugi w roku 1941. Osadzono go na Pawiaku, w kitka miesięcy później przewieziono do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tam wszystkim dawał przykład cierpliwości.
Przyjął dobrowolnie śmierć w bunkrze głodowym zamiast innego więźnia. Dobity zastrzykiem z fenolu zmarł 14 sierpnia 1941 roku. Beatyfikował go Paweł VI w 1971 roku. Jedenaście lat później kanonizował Jan Paweł II. Jest patronem archidiecezji gdańskiej i diecezji koszalińskiej oraz - jak powiedział Jan Paweł II - "naszych trudnych czasów".

W IKONOGRAFII św. Maksymilian przedstawiany jest w habicie franciszkańskim lub w więziennym pasiaku, czasem z numerem obozowym 16 670 na piersi. Towarzyszy mu Maryja Niepokalana.
Jego atrybutem jest korona z drutu kolczastego lub dwie korony - czerwona i biała.

15
Środa
Marii Stelli Napoleona Tarsycjusza
WNIEBOWZIĘCIE NMP (UROCZYSTOŚĆ)
WNIEBOWZIĘCIE NMP Z ROKITNA
W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej głównej Patronki (UROCZYSTOŚĆ)
WNIEBOWZIĘCIE NMP, MATKI BOŻEJ ZWYCIĘSKIEJ
W diecezji warszawsko-praskiej głównej patronki diecezji (UROCZYSTOŚĆ)
Św. Tarsycjusza, męczennika († 257) • bł. Aimona Taparelli zk. († 1495) • św. Alipiusza bpa w Tagaście († 430)
św. Arnulfa bpa Soissons († 1087)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych".

Maryja spieszy z pomocą. Jak zawsze nie jest skoncentrowana na sobie, ale wpatrzona w Boga, który pozwala Jej widzieć potrzeby innych. By służyć drugiemu człowiekowi, potrzeba umiejętności zapominania o sobie. Najwspanialsze świadectwo tej postawy widzimy w Maryi. Tradycja poucza nas, że aby być cała tylko dla Boga, zrezygnowała z posiadania potomstwa, składając ślub czystości. Jej uniżenie zostało nagrodzone najwspanialszym macierzyństwem. Każda pokorna próba bycia uniżonym, czyli zależnym od Boga, zostaje nagrodzona.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  


Złożenie Maryi do Grobu - mal. Duecio
Wniebowzięcie
Wniebowzięcie - El Greco

Od wieków powszechnie wyznawana prawda, że „Niepokalana Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica, Maryja, po wypełnieniu żywota ziemskiego została z ciałem i duszą do chwały niebieskiej wzięta” została zaliczona do podstawowych prawd (dogmatów)naszej wiary, tak orzekł powagą swoją najwyższą Papież Pius XII (1 XI 1950 roku).

Św. Jan Damasceński twierdzi, że „nikt nie zdoła wysławić godnie świętego odejścia Bogurodzicy, choćby miał tysiąc języków i tyleż ust”. Św. Epifaniusz pisał: „O tym całkowicie Pismo Święte milczy, a to ze względu na wielkość cudu, aby nie wprawiał w osłupienie umysłów ludzkich”. Najbardziej odpowiednią postawą wobec tego świętego misterium jest więc modlitewny podziw, jaki budzi w naszych sercach ta niepojęta prawda - znak wybrania Maryi, Jej niepokalanej świętości, Jej wstawienniczej potęgi w niebie. Oddajmy Maryi cześć, wołając: "Wesele świata, nowa gwiazdo nieba, rodząca słońce. Matko Twego Stwórcy...

Ukoronowanie Matki Bożej
Ukoronowanie Matki Bożej
- Rafaelo

To Bóg uczynił Ciebie stopniem łaski, po którym zszedł, by zamieszkać z nami; i dla nas stań się drogą wzwyż, wiodącą".

Bogurodzica przez przywilej Niepokalanego Poczęcia została w specjalny sposób odkupiona. Jako pełna łaski została też w wyjątkowy sposób uświęcona, a na koniec swej ziemskiej pielgrzymki w szczególny sposób wywyższona we Wniebowzięciu.
Za wierność w małych rzeczach Pan powierza wiernemu słudze skarby swego królestwa (zob. Mt 25,21). Maryja, Panna wierna, okazała się najwierniejsza z wiernych. Stąd i nagroda niezwykła: uwielbioną na początku uwielbił Bóg także u kresu Jej życia na ziemi. Dlatego św. Piotr Kanizjusz twierdzi: „Tych, którzy by przeczyli, iż ciało Maryi jest wzięte do nieba, nie należy słuchać, lecz trzeba odsunąć od siebie jako ludzi przekornych, po prostu lekkomyślnych i przepojonych duchem raczej heretyckim niż katolickim”.

Naśladowanie życia Maryi, która wysłużyła Sobie łaskę wniebowzięcia, to dla nas najprostszy sposób na osiągnięcie świętości. Rozważmy apel, jaki zawarty jest w modlitwie z dzisiejszej uroczystości: „Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale”.

Św. Jan Damasceński pisał, że w chwili śmierci Matki Bożej byli przy Niej wszyscy Apostołowie z wyjątkiem Tomasza. Gdy przybył po kilku dniach, pragnął gorąco raz jeszcze ujrzeć oblicze Matki Najświętszej. Na jego prośbę otwarto grób. Nie było w nim jednak ciała Maryi. Apostołowie zrozumieli, że Chrystus nie pozwolił na to, by ciało Jego Matki zaznało zniszczenia, dlatego całą zabrał Ją do nieba. Pius XII w 1950 r. uroczyście ogłosił dogmat Wniebowzięcia.
Maryjo Wniebowzięta, pomóż nam czynić niebo na ziemi i skutecznie pracować nad rozszerzeniem królestwa Bożego.

PATRON DNIA
Św. Tarsycjusz

Święty Tarsycjusz (+ 257) miał być akolitą Kościoła Rzymskiego. Jest to jedno ze święceń niższych, które daje prawo klerykom Kościoła Rzymsko-Katolickiego usługiwania do Mszy Świętej - a więc do zaszczytnej funkcji, którą obecnie pełnią ministranci.

Nie znamy bliżej daty jego śmierci. Przypuszcza się, że św. Tarsycjusz poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza (lata 249-251 po narodzeniu Chrystusa). Było to jedno z najkrwawszych prześladowań. Chrześcijanie chętnie ginęli za Chrystusa, ale ich największym pragnieniem było, by mogli na drogę do wieczności posilić się Chlebem Eucharystii. Zanoszono im przeto potajemnie Komunię św. do więzień. Gorliwością w obsługiwaniu świętych męczenników wyróżniał się św. Tarsycjusz.

Dnia pewnego, kiedy jak zwykle niósł na sercu Wiatyk do więzienia, napotkał swoich rówieśników bawiących się na jednym z licznych placów rzymskich. Pogańscy chłopcy zaczęli wołać Tarsycjusza, by się do nich przyłączył. On zaczął uciekać przed nimi. Zaczęli go gonić. Kiedy zaś spostrzegli, że coś przyciska do piersi, chcieli zobaczyć co niesie i siłą mu to wydrzeć. Bohaterski chłopiec bronił swego skarbu. Wówczas zgraja przewróciła go na ziemię, zaczęli go kopać i bić, rzucać nań kamieniami. Dopiero przypadkowo przechodzący żołnierz, także chrześcijanin, miał chłopca uwolnić i bandę rozegnać. Zaniósł Tarsycjusza do domu, gdzie ten niebawem zmarł.

Najświętszy Sakrament ze czcią odniesiono do kapłana katolickiego. Ciało Świętego zostało pogrzebane na cmentarzu św. Kaliksta obok szczątków papieża św. Stefana I, który w kilka lat po nim poniósł śmierć męczeńską (257 r.).

Papież św. Damazy i męczeństwo św. Tarsycjusza opisał wierszem. W 1675 roku relikwie Świętego przeniesiono z Rzymu do Neapolu, gdzie spoczywają w bazylice św. Dominika w osobnej kaplicy. W tymże ołtarzu znajduje się krzyż, z którego Pan Jezus miał przemówić do św. Tomasza z Akwinu: "Dobrze o Mnie napisałeś, Tomaszu. Jaką nagrodę chcesz za to otrzymać?" Na to miał odpowiedzieć św. Tomasz: "Chcę tylko Ciebie, Panie, i nic więcej!"

Trumienka z częścią relikwii św. Tarsycjusza jest także w salezjańskim kolegium w Rzymie przy Via Appia Antica. We Włoszech Święty nasz cieszy się czcią szczególną jako patron kółek eucharystycznych, czy tak zwanych "Kółek małego kleru". Święty był także na początku naszego wieku patronem kandydatów do Włoskiej Młodzieży Akcji Katolickiej. W Polsce jest on znany przede wszystkim jako patron ministrantów. W 1939 roku architekt Rossi wystawił ku czci św. Tarsycjusza w Rzymie piękną świątynię. W słynnym na cały świat muzeum w Luwrze można podziwiać przepiękną rzeźbę, przedstawiającą świętego młodzieńca w chwili jego męczeńskiej śmierci, dzieło A. Falguiere. Jednak najszczególniejsze nabożeństwo do św. Tarsycjusza miał głośny kardynał angielski, Wiseman, który Świętemu poswięcił osobny utwór poetycki: "Fabiola", napisany w 1855 roku.

Patron ministrantów, lektorów

16
Czwartek
Stefana Rocha Joahima Domurada Wawrzyńca
Dzień powszedni
Św. Stefana Węgierskiego (WD)
Św. Rocha W diecezji opolskiej(WD)
bł. Aniota Augustyna Mazzinghi zk. († 1438) • św. Arsacjusza ps. († 358) • św. Diomedesa m. († 305)
św. Eleuteriusza bpa Auxerre († 561) • św. Symplicjusza bpa († 401) • św. Tytusa dk. m. († 426) • św. Wawrzyńca zk. († 1243)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu".

Gdy doświadczamy przebaczającego działania Boga, stajemy się gotowi do okazywania miłosierdzia. Jeżeli mamy przebaczać 77 razy, to tyle samo razy potrzebujemy kontemplować Boga, który nam przebacza. Bóg nieustannie lituje się nad nami i daruje nam długi, abyśmy tym samym mogli obdarzyć naszych braci i siostry. Nie jesteśmy bowiem w stanie przebaczać sami z siebie, miłość zdolną do bezwarunkowego przebaczenia ma jedynie Bóg. Jest nam ona udzielana jako łaska, a otwieramy się na nią, oglądając Boga przebaczającego i upraszając bycie miłosiernym, jak Ojciec jest miłosierny.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Stefan I

Św. Stefan I, król (ok. 969-1038). Syn księcia węgierskiego Gejzy i Adelajdy - córki księcia polskiego Mieszka I, urodził się w Ostrzychomiu (Esztergom). Bierzmowany przez św. Wojciecha. W 995 roku poślubił Gizelę, córkę księcia bawarskiego i siostrę cesarza Henryka II. Po śmierci ojca objął rządy. Jego największą zasługą jest zjednoczenie i umocnienie państwa po okresie rozbicia dzielnicowego. Rządził państwem węgierskim 41 lat. Stworzył organizację kościelną i gorliwie szerzył chrześcijaństwo. Władca mądry i sprawiedliwy. W dzień Bożego Narodzenia roku 1000 był koronowany na króla. Kanonizowany razem z synem św. Emerykiem w 1083 roku. Patron Serbii, Węgier; tkaczy.

W IKONOGRAFII św. Stefan przedstawiany jest w stroju królewskim, w koronie.
Jego atrybutami są: chorągie w z NMP, glob, a na nim krzyż - symbol misyjnej działalności, korona, makieta kościoła w ręku.

17
Piątek
Jacka Julianny Anity Mirona Joanny Klary
Św. Jacka, kapłana (WO)
ŚW. JACKA, KAPŁANA
W metropolii górnośląskiej - głównego Patrona metropolii górnośląskiej (UROCZYSTOŚĆ)
Św. JACKA, KAPŁANA
W archidiecezji krakowskiej Patrona archidiecezji (Święto)
św. Anastazego bpa w Terni (VII/VIII w.)
śwśw. Bonifacego dk., Liberta op., Servusa sdk., Rustyka sdk., Septyma mn., Rogata mn., Maksyma, mm. w Kartaginie († 484)
św. Euzebiusza pp. († 310) • św. Joanny Delanoue dz. zk. († 1736)
św. Klary de Montefalco dz. ksieni († 1308) • św. Mamasa m. († 274) • św. Mirona kpł. m. († 250)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Kto może pojąć, niech pojmuje!".

Nauka, którą przynosi Jezus, to Słowo Boże, które często wydaje się sprzeczne z ludzką logiką. Nierozerwalność małżeństwa i bezżenność ze względu na królestwo niebieskie to postawy, które dziś wielu wydają się śmieszne i nienaturalne. Jezus jednak, znając doskonale pierwotny zamysł Boga, głosi prawdę pomimo ludzkich nastrojów. Kto ma wiarę i może to pojąć, ten jest szczęśliwy. Bez zachwytu nad tym, co uczynił nam Jezus, nie jest możliwe przyjęcie Jego Słowa. Nierozerwalność małżeństwa i bezżenność ze względu na królestwo niebieskie będą przeżywane z radością i zrozumieniem tylko przez osoby wierzące i kochające Jezusa.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA

Św. Jacek OdrowążŚw. Jacek Odrowąż, kapłan (+ 1257). Urodził się w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie pod koniec XII wieku. Po studiach w Paryżu i Bolonii został kapłanem i kanonikiem krakowskim. Towarzysząc Iwonowi, biskupowi Krakowa, w podróży do Rzymu, zetknął się ze św. Dominikiem i jego duchowym ruchem. Razem z bł. Czesławem (zob. 20 lipca) przyjął od niego habit. Po powrocie do Krakowa założył przy kościele św. Trójcy pierwszy w Polsce klasztor dominikanów. Z Krakowa podejmował liczne wyprawy misyjne do Kijowa, Gdańska, Prus i na pogranicze Litwy. Nazwano go "apostołem Północy". Wyniszczony pracą umarł w Krakowie. Od chwili śmierci o. Jacek był czczony jako święty W zapiskach konwentu klasztornego znajduje się tekst z 1277 roku: "W klasztorze krakowskim leży brat Jacek, mocen wskrzeszać umarłych." Jego relikwie znajdują się w kościele dominikanów. Beatyfikował go Klemens VII (1527), kanonizował Klemens VIII (1594). Jest jednym z najbardziej znanych za granicą świętych polskich. Patron archidiecezji katowickiej i diecezji opolskiej.

"Według legendy, kiedy uciekał z Kijowa przed Tatarami, zabrał ze sobą Najświętszy Sakrament, by nie narazić go na zniewagi. Wychodząc z kościoła usłyszał głos idący od figury: <Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę.> Kiedy Święty dał do zrozumienia, że kamiennej figury nie udźwignie, Matka Boża zapewniła go, że nie będzie taka ciężka. W kościele dominikanów w Krakowie pokazują dużą kamienną statuę jako <Matkę Bożą Jackową>."

Wincenty Zaleski, "Święci na każdy dzień"

W IKONOGRAFII Święty przedstawiony jest w habicie dominikanina, z monstrancją w jednej ręce i figurą Matki Bożej w drugiej.

18
Sobota
Heleny Ilony Agapita Bronisławy Laury Karoliny Jana
Dzień powszedni
Bł. Sancji Szymkowiak, dziewicy - W archidiecezji poznańskiej (WO)
Św. Heleny, cesarzowej († 328) • św. Agapita m. († 274) • św. Firmina bpa († IV/V w.) • śwśw. Jana, Kryspa, mm. († III/IV w.)
błbł. Ludwika Flores zk., Piotra de Zunigazk., mm. w Japonii († 1622) • bł. Pauli z Montaldo dz. zk. († 1514)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Do takich bowiem należy królestwo niebieskie".

Dzieciństwo kojarzone jest z prostotą, ufnością i szczerością. Do takich ludzi należy także królestwo niebieskie. Wszędzie tam, gdzie człowiek zaczyna być przesadnie skomplikowany, gdzie doszukuje się braku logiki, gdzie jest podejrzliwy i nieszczery - tam nie potrafi przyjąć nauki Jezusa, ponieważ słowa, które głosi Pan, często są sprzeczne z czysto ludzkim interesem, zyskiem i poczuciem bezpieczeństwa. Trzeba nam stać się jak dzieci. Tylko wówczas, gdy z ufnością przyjdziemy do Jego stóp, a wysłuchawszy nauki, wprowadzimy ją w życie, doświadczymy mocy królestwa Bożego.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Siostra Sancja Szymkowiak

Siostra Sancja Szymkowiak urodziła się 10 lipca 1910 roku w Możdżanowie k. Ostrowa Wielkopolskiego. Na chrzcie św. otrzymała imię Janina. Była najmłodszym dzieckiem Augustyna i Marianny z Duchalskich; miała czterech starszych od siebie braci, z których jeden był kapłanem. Zamożni i głęboko wierzący rodzice zapewnili jej gruntowne wychowanie. Od najmłodszych lat wyróżniała się wielką dobrocią i szczerą pobożnością, pociągając innych swą prostotą i pogodą ducha. Po ukończeniu szkoły średniej studiowała na Uniwersytecie Poznańskim, na filologii romańskiej, usilnie troszcząc się o rozwój intelektualny i duchowy. Poprzez gorliwą działalność w różnych sekcjach Sodalicji Mariańskiej apostołowała dyskretnie i skutecznie, budząc swym przykładem chrześcijański entuzjazm życia. Jej dobroć i poświęcenie znali również biedni i opuszczeni w najbardziej zaniedbanej dzielnicy Poznania. Źródłem duchowej mocy i apostolskiej gorliwości był dla niej Chrystus obecny w Eucharystii, dla którego pragnęła poświęcić swoje życie.

Latem 1934 roku wyjechała do Francji i w czasie pielgrzymki do Lourdes postanowiła wstąpić do klasztoru, powierzając się opiece Niepokalanej Matki. Musiała pokonać wiele trudności zanim w czerwcu 1936 roku rozpoczęła życie zakonne w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej — Sióstr Serafitek w Poznaniu, przyjmując imię: Maria Sancja. Od początku odznaczała się wielką gorliwością w wypełnianiu Reguły i powierzanych obowiązków. Jej życie, na pozór bardzo zwyczajne i szare, kryło w sobie nadzwyczajną głębię zjednoczenia z Bogiem.

Podczas II wojny światowej Siostra Sancja nie skorzystała z możliwości udania się do rodziny, ale pozostała w klasztorze wraz z innymi siostrami, poddając się ciężkiej, przymusowej pracy narzuconej przez okupanta. Pełna bezgranicznej ufności Bogu, wnosiła w otoczenie ducha pokoju i nadziei, a dla cierpiących i załamanych była duchowym oparciem. Jeńcy francuscy i angielscy, którym służyła jako tłumacz, nazywali ją « aniołem dobroci » i « świętą Sancją ».

Ciężar pracy, zimno i głód wyczerpały jej wątłe siły i niebawem stała się ofiarą nieuleczalnej choroby — gruźlicy gardła. Wielkie cierpienia znosiła z zadziwiającym spokojem i zupełnym poddaniem się woli Bożej. Dnia 6 lipca 1942 roku z radością złożyła śluby wieczyste, jednocząc się ze swoim Oblubieńcem, na którego spotkanie z utęsknieniem czekała w chwili śmierci. Odeszła do Pana 29 sierpnia 1942 roku, mając zaledwie 32 lata życia.

Św. Helena

Św. Helena, cesarzowa, urodziła się w 255 roku w Drepanon w Bitynii (późniejsze Helenopolis). Była córką karczmarza. Została żoną (lub konkubiną na co zezwalało ówczesne prawo rzymskie) Konstancjusza Chlorusa, zarządcy prowincji. W 274 roku urodziła syna Konstantyna. Osiem lat później jej mąż został wyniesiony do godności cesarza. Ze względów politycznych musiała usunąć się na ubocze. W 306 roku jej syn zostaje obwołany przez legiony cesarzem. Swoją matkę Helenę wynosi do godności augusty, cesarzowej. Przyjąwszy chrześcijaństwo stała się gorliwą jego protektorką. Fundatorka wielu kościołów w Rzymie, Konstantynopolu oraz Ziemi Świętej. Pod koniec życia (326) Helena udała się z pielgrzymką do ojczyzny Jezusa. Podczas podróży zmarła w Nikomedii (328). Od IV wieku tradycja przypisuje jej odnalezienie drzewa krzyża świętego. Jest patronką m.in. diecezji w Trewirze, Ascoli, Bambergu, Pesaro, Frankfurcie, miasta Bazylei; farbiarzy, wytwórców igieł i gwoździ.

W IKONOGRAFII przedstawiana jest w stroju cesarskim z koroną na głowie lub w bogatym wschodnim stroju, czasami w habicie mniszki. Jej atrybutami są: duży krzyż stojący przy niej, krzyż, który otacza ramieniem, mały krzyż w dłoni, trzy krzyże, krzyż i trzy gwoździe, model kościoła.

19
Niedziela
Jana Bolesława Ludwika Sykstusa Ezechiela Juliana
XX NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Jana Eudesa, kapłana
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W EŁKU W diecezji ełckiej (Święto)
śwśw. Agapiusa, Tekli, Tymoteusza, mm. († ok. 305) • św. Andrzeja trybuna m. († ok. 300) • św. Donata kpł. († ok. 535)
bł. Emilii dz. zk, († 1314) • bł. Ezechiela Moreno y Diaz bpa († 1906) • św. Ludwika bpa Tuluzy († 1297)
św. Magnusa bpa m. († III w.) • św. Mariana wyznawcy († VI w.) • św. Sebalda ps. († VIII w.) • św. Sykstusa III pp. († 440)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?".

Jezus widzi dużo więcej niż człowiek. Chwycenie się Słowa, które On wypowiada, pozwala przekroczyć granice czasu, kultury i mentalności. W tej Ewangelii Jezus zapowiada coś, czego w tym momencie jeszcze nie było, dlatego słuchacze nie mogą tego pojąć. Brak zrozumienia słów Jezusa to dla wielu ludzi poważny problem w dziedzinie wiary. Czy jednak w wierze chodzi o to, by wszystko rozumieć? Wiara pozwala przyjąć to, czego nie widzimy, nie rozumiemy, co często nie mieści nam się w głowie. Wiara pozwala nam żyć na wieki i nie zaznać śmierci. Podstawowym pokarmem wiary jest Ciało i Krew Pańska, którą przyjmujemy z wiarą, bo przecież po ludzku nie da się zrozumieć tajemnicy Eucharystii.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Jan Eudes

Św. Jan Eudes, kapłan, urodził się w 1601 roku w rodzinie wieśniaków, w Ry (Normandia). Mając 22 lata wstąpił do oratorianów. W dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie. Podjął pracę wędrownego kaznodziei w Normandii, Bretonii i Burgundii. Przeprowadził tam 110 misji, powodując liczne nawrócenia. Uznano go za jednego z największych misjonarzy epoki. W 1643 założył zgromadzenie księży, które prowadziło misje ludowe (eudyści) oraz seminaria przygotowujące do tego rodzaju działalności duszpasterskiej. Dał początek zgromadzeniu Córek Matki Bożej Miłosierdzia, które podjęło opiekę nad zaniedbanymi i upadłymi dziewczętami. Miał szczególny kult do Serca Jezusa i Matki Bożej, który gorliwie szerzył podczas swej misyjnej działalności.
Zmarł 19 sierpnia 1680 roku. Beatyfikowany w 1909, kanonizowany w 1925 roku.

20
Poniedziałek
Bernarda Sobiesława Samuela Filomeny Sabiny Marii Filiberta
Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła (WO)
W diecezji pelplińskiej patrona diecezji (WO)
św. Filiberta op. († 685) • śwśw. Leowigilda mn., Krzysztofa mn., mm. († 852) • św. Lucjusza senatora m. († IV w.)
św. Maksyma z Chinon wyznawcy († V w.) • św. Manetta zk. († 1206) • bł. Marii de Mattiasdz. zk. († 1866)
śwśw. Memenona, Sewera, mm. († III/IV w.) • św. Samuela proroka († ?ok. 1007 przed chr.)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Czego mi jeszcze brakuje?".

Chociaż współczesnemu człowiekowi przestrzeganie przykazań wydaje się wielkim wysiłkiem wiary, to słuchając słów Jezusa, dostrzegamy, że jest to dopiero jej pierwszy etap. Przestrzeganie Bożego prawa otwiera nasze serca na coś znacznie większego. W wierze chodzi o pójście za Jezusem. Nie da się Go naśladować, nie stając się ubogim. Ewangeliczne ubóstwo to zgoda na to, że nie będę zależał od siebie, to wiara w to, że wszystko, czego potrzebuję, mam u Boga. Skarb w niebie staje się naszym realnym dziedzictwem, gdy przestajemy pokładać nadzieję w tym, co mamy na ziemi.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Bernard z Clairvaux

Św. Bernard z Clairvaux, opat, doktor Kościoła. Urodził się w rycerskim rodzie burgundzkim, na zamku Fontaines pod Dijon (Francja), w 1090 roku. Mając 22 lata wstąpił do surowego opactwa cystersów w Citeaux, pociągając za sobą trzydziestu towarzyszy młodości. Trzy lata później założył opactwo w Clairvaux i był tam przełożonym do śmierci. Bernard był nie tylko gorliwym opatem swojej rodziny zakonnej. Myśliciel, teolog, kontemplatyk. Umiał łączyć życie czynne z mistyką. Założył około trzystu fundacji zakonnych, w tym także cysterską fundację w Jędrzejowie. Wywarł wpływ na życie Kościoła swej epoki. Jedna z największych postaci XII wieku. Nazwano go "wyrocznią Europy". Był obrońcą papieża Innocentego II. Położył kres schizmie Anakleta w Rzymie. Z polecenia Eugeniusza III ogłosił II Krucjatę krzyżową. Napisał regułę templariuszy oraz wyjednał u papieża ich zatwierdzenie. Nadzwyczajny dar wymowy zjednał mu tytuł "doktora miodopłynnego". Był jednym z największych piewców Matki Bożej. Zostawił wiele tekstów teologicznych, homilii, a także modlitwy ku Jej czci.
Umarł w Clairvaux 20 sierpnia 1153 roku. Kanonizował go Aleksander III w 1174 roku. Patron cystersów, Burgundii, Ligurii, Genui, Gibraltaru, Pelplina; pszczelarzy Opiekun podczas klęsk żywiołowych, sztormów oraz w godzinie śmierci.

W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest w stroju cysterskim. Jego atrybutami są m. in.: księga, krzyż opacki, krucyfiks. Matka Boża z Dzieciątkiem, narzędzia Męki Pańskiej, pióro pisarskie, różaniec, trzy infuły u stóp, rój pszczeli, ul.

21
Wtorek
Piusa Joanny Fidelisa Baldwina Kazimiery Feliksa Cyrioka Wiktorii Apolinarego
Św. Piusa X, papieża (WO)
św. Anastazego m. w Dalmacji († 304?) • św. Apolinarego Sydoniusza bpa († 480)
śwśw. Bassy i jej trzech synów Agapiusza, Fidelisa, Teogona, mm. w Edessie († IV w.) • bł. Bernarda Tolomei op. († 1348)
śwśw. Bonoza, Maksymiliana, mm. († 363) • św. Cyriaki wdowy m. († III w.)
śwśw. Cysella, Kameryna, Luksoriusza, mm. w Sardynii († ok. 300) • św. Kwadrata bpa († III/IV w.) • św. Prywata bpa m. († 275)
św. Sydoniusza bpa w Auvergne († 479) • bł. Wiktorii Rasoamanarivo wdowy z Madagaskaru († 1894)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe".

Logika tego świata zostanie całkowicie przemieniona przy odrodzeniu, gdy "Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały". Dlatego też opuszczenie domu, braci, sióstr, ojca, matki, dzieci lub pola przestanie być rozpatrywane w kategorii straty. Nie jest to możliwe do zrozumienia po ludzku. Droga wiary to nieustanne przemienianie myślenia, by jeszcze głębiej wejść w zaufanie Bogu. Nie jest więc najistotniejsze, by jak najwięcej opuścić, ale liczy się to, ile człowiek zachowa dla siebie. Ten, który zostawił dla siebie najmniej, w Bogu okaże się pierwszy. Któż więc może być zbawiony? Ten, który w Jezusie ma wszystko.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Pius X

Św. Pius X, papież (1835-1914). Giuseppe Sarto urodził się w rodzinie wiejskiego listonosza, w Riese koło Wenecji. Po studiach teologicznych był kolejno wikariuszem, proboszczem, kanclerzem kurii, prefektem i ojcem duchownym w seminarium, biskupem Mantui, kardynałem i patriarchą Wenecji. W roku 1903 został wybrany na stolicę Piotrową. Odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstszym przystępowaniu do Eucharystii i pozwalając dzieciom na wcześniejszą Komunię św. Nazwano go "papieżem dzieci". Zreformował kurię rzymską oraz przepisy dotyczące konklawe, kalendarz kościelny liturgię i muzykę sakralną. Poświęcał uwagę sprawom społecznym. Był mediatorem w konflikcie między Boliwią, Peru i Brazylią. Występował zdecydowanie przeciw błędom ewolucjonizmu i modernizmu. Był człowiekiem głębokiej modlitwy, pełnym pokory Beatyfikowany w 1951, kanonizowany w 1954 roku przez Piusa XII. Pochowany w bazylice św. Piotra na Watykanie. Patron esperantystów.

W IKONOGRAFII św. Pius X przedstawiany jest w stroju papieskim.

22
Środa
Marii Cezarego Zygfryda Tymoteusza Agatonika Agatonina Symforiana Jana
NMP Królowej (WO)
NMP Królowa
Św. Jana Kemble, kapłana, męczennika († 1679) • św. Jana Wali, kapłana, męczennika († 1679) • bł. Bernarda kpł. zk. († 1694)
św. Filipa Benicjusza zk. († 1285) • św. Hipolita bpa m. († ok. 235) • św. Symforiana m. († 257) • św. Tymoteusza m. († ok. 303)
bł. Tymoteusza z Montecchio kpł. zk. († 1504)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• Oto ja służebnica Pańska".

Naród Wybrany z wielkim utęsknieniem oczekiwał przyjścia Mesjasza. Gdy wypełnił się czas oczekiwania, Bóg posłał na świat Jezusa w sposób dla ludzi całkowicie zaskakujący. Jak bardzo musiała być zaskoczona Ta, która usłyszała anielskie pozdrowienie. Bóg wybiera to, co małe, pokorne, skromne. Bóg pragnie posługiwać się tym, kto nie szuka siebie, ale służy Panu. Nie bój się, znajdziesz łaskę u Boga, jeżeli twoje życie będzie naśladowaniem Pokornej Służebnicy Pana. Nie nasza to rzecz znać czas i miejsce wypełnienia słów Bożych. Pokora i uniżenie zawsze doprowadzą nas do miejsca, w którym Bóg wypełni swoje obietnice.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Jan Kemble

Św. Jan Kemble, kapłan, męczennik (+1679). Kształcił się w Douai. Święcenia kapłańskie przyjął w 1625 roku. Po czym powrócił do Anglii, gdzie w rodzinnym hrabstwie pracował 54 lata jako duszpasterz.. W wieku 80 lat aresztowano go, bowiem nie chciał przejść do Kościoła anglikańskiego. Został powieszony i poćwiartowany w Herford. Beatyfikowany w 1929, kanonizowany w 1970 roku. Należy do 40 Męczenników Angielskich (XVI/XVII w.)

Św. Jan Wali, kapłan, męczennik (+1679). W 1651 roku wstąpił do franciszkanów. Po 22 latach pracy w Anglii władze państwowe, kasując placówki Kościoła katolickiego, zażądały, aby zrezygnował z pracy i wystąpił z zakonu. Kiedy odmówił, skazano go na śmierć. Zamordowany w Redhill, Worcester. Beatyfikowany w 1929, kanonizowany w 1970 roku. Należy do 40 Męczenników Angielskich (XVI/XVII w.)

23
Czwartek
Filipa Róży Apolinarego Klaudiusza Bernarda Wiktora Asceliny
Dzień powszedni
Św. Róży z Limy, dziewicy (WD)
Bł. Władysława Findysza, prezbitera i męczennika W diecezji rzeszowskiej (WO)
śwśw. Abbondiusza, Ireneusza († III w.) • śwśw. Archelausa i Cyriaka († III w.), św. Asceliny dz. zk. († 1195)
śwśw. Asteriusza, braci Klaudiusza i Neona, Donwiny i Teonili mm. • św Cylicji († 303) św. Flawiana bpa Autun († V/VI w.)
bł. Jakuba zk. († 1301) • św. Kalinika bpa patr. Konstantynopola († 705)
śwśw. Kwiriaka bpa, Maksyma kpł., Archelausa dk., mm. († pocz. III w.) • św. Teonasa bpa Aleksandrii († 300)
bł. Wiktora bpa († V w.) • św. Zacheusza bpa Jerozolimy († II w.)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Przyjacielu, jakże tu wszedłeś?".

Królestwo Boże, które często jest ukazywane w obrazie uczty, to dar Boga dla człowieka. Przyszło do nas niezasłużenie, jak owo zaproszenie na ucztę dla tych, którzy byli na rozstaju dróg. Jedyne, czego potrzeba, by przyjąć dary królestwa, to "strój weselny". Cóż to takiego? Aby zasiąść na uczcie niebieskiej, potrzeba przyoblec się w szatę wiary, szatę radości z otrzymanego zbawienia. Troska o wiarę i wdzięczność za zbawienie to niewielki wysiłek w porównaniu z tym, co uczynił Bóg, przeznaczając nas do swojego królestwa.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Róża z Limy

Św. Róża z Limy, dziewica, urodziła się w 1586 roku w Limie. Jej rodzice przybyli z Hiszpanii. Na chrzcie dano jej imię Izabela. Imię Róża przylgnęło do niej jako przydomek, gdyż ponoć była bardzo piękna. Mając 20 lat została tercjarką dominikańską i mimo sprzeciwów rodziny wiodła życie modlitwy oraz surowych wyrzeczeń. Mistyczką. Głębokie doznania religijne łączyła z poświęceniem dla chorych i biednych. Wiele cierpiała.
Umarła w dniu, który przepowiedziała, 24 sierpnia 1617 roku. Jest patronką Ameryki Łacińskiej, Peru, Filipin i Antyli, Limy, a także kwiaciarek, ogrodników. Beatyfikowana w 1668 roku, kanonizowana w 1671.

W IKONOGRAFII św. Róża przedstawiana jest jako młoda dominikanka w habicie.
Atrybuty: Dziecię Jezus w ramionach, korona z cierni, kotwica, krzyż, róża, wianek z róż; wiązanka róż, z których wychyla się Dziecię Jezus.

24
Piątek
Bartłomieja Jerzego Maliny Bartosza Emilii
Św. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA (Święto)
św. Audoena bpa Rouen († 648) • św. Emilii de Vialar dz. zk. († 1856) • śwśw. Galiena i Waleriana mm. († III/IV w.)
św. Janiny Antida Thouret dz. zk. († 1826) • św. Jerzego mn. m. († ok. 730)
św. Marii Michaeli od Najświętszego Sakramentu dz. zk. († 1856) • św. Patryka op. († VI w.)
śwśw. Ptolemeusza i Eutychlusza mm. († I w.) • św. Tacjona m. († III/IV w.)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Skąd mnie znasz?".

Co takiego wydarzyło się pod drzewem figowym, że Jezus, widząc tam Natanaela, powiedział: "Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu"? Jedna z prawdopodobnych sytuacji to modlitwa Natanaela. Szczera, prawdziwa, zaangażowana, w której nie było podstępu. Bóg zawsze widzi modlitwę człowieka. To modlitwa świadczy o naszym stosunku do Boga. Gdy jest bezinteresowna i przejrzysta, czyni z nas prawdziwych wybrańców Boga, prawdziwych Izraelitów.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Bartłomiej

Św. Bartłomiej, Apostoł (+I w). Pochodził z Kany Galilejskiej. Wymieniają go Ewangeliści synoptyczni. Św. Jan Ewangelista nazywa go Natanaelem. Jezus powołując go powiedział o nim: "To prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu" (J 1,47). Późniejsze komentarze utożsamiają Natanaela z Bartłomiejem. Na stronach Nowego Testamentu występuje po raz drugi nad Jeziorem Galilejskim, gdy apostołom ukazał się zmartwychwstały Chrystus (J 21,2).
Św. Bartłomiej-Natanael jest m. in. patronem Armenii, Fermo, Frankfurtu nad Menem, Maastricht; introligatorów, garbarzy rybaków, rzeźników.

W IKONOGRAFII św Bartłomiej jest przedstawiany w długiej tunice, przepasanej paskiem, czasami z anatomiczną precyzją jako muskularny mężczyzna. Bywa ukazywany ze ściągniętą z niego skórą.
Jego atrybutami są: księga, nóż, zwój.

25
Sobota
Józefa Luizy Patrycji Ludwika Grzegorza
Dzień powszedni
Św. Ludwika (WD)
Św. Józefa Kalasantego, kapłana (WD)
śwśw. Euzebiusza, Peregryna, Poncjana, Wincentego († II w.) • św. Genezjusza m. († ok. 303) • św. Grzegorza bpa Utrechtu († 775)
św. Juliana z Syrii m. († IV w.) • św. Menny bpa w Konstantynopolu († 552) • bł. Michała Carvalho kpł. m. w Japonii († 1624)
św. Tomasza bpa w Herford († 1282)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą".

Istnieje obiektywna prawda, niezależna od tych, którzy o niej mówią, ani od okoliczności, w jakich jest objawiana. Tę obiektywną prawdę mieli na ustach faryzeusze, mówili o Bożym prawie i uczyli lud, jak czcić Boga. Bardzo często przyczyną odrzucania prawdy jest jednak sposób jej komunikowania. Obłuda faryzeuszy, religijność na pokaz oraz pycha sprawiały, że nabierano też dystansu do tego, co mówią. Chociażby jednak prawdę Ewangelii głosił grzesznik, którego życie pozostawia wiele do życzenia, Ewangelia jest prawdą, którą należy przyjąć. Trzeba nam wiele razy się uniżyć, przyjmując Ewangelię z ust grzeszników. Jest to Jezusowa droga wywyższenia.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Ludwik IX

Św. Ludwik IX, król (1214-1270). Był synem Ludwika VIII i Blanki Kastylijskiej. Mając 12 lat wstąpił na tron. Przez pewien czas sprawowała w jego imieniu rządy regencyjne królowa matka. W 1230 roku ożenił się z Małgorzatą, córką hrabiego Prowansji. Ludwik był wybitną osobowością. Wzorowy mąż i opiekun licznej rodziny Jako polityk zręczny i rozważny Francję doprowadził do rozkwitu. Powołał parlament. Zreformował administrację, sądownictwo oraz system monetarny Zakazał wojen prywatnych i pojedynków oraz lichwy. Odegrał poważną rolę w fundacji Sorbony Był mecenasem sztuki, co najbardziej upamiętnia sławna kaplica Sainte-Chapelle w Paryżu. Popierał i ufundował wiele instytucji charytatywnych. Sam opatrywał chorych i niejednokrotnie gościł ubogich u swego stołu. Żył skromnie, prowadząc życie religijne, pełne surowej ascezy, czym ściągnął na siebie zarzut, że jest "królem mnichów". Ludwik brał dwukrotnie udział w wyprawach krzyżowych. Podczas siódmej wyprawy w latach 1248-1254 przez Cypr dotarł do Egiptu. W trakcie jednej z walk dostał się do niewoli. Po złożeniu okupu przebywał w Palestynie, gdzie prowadził układy w sprawie państwa krzyżowców. W 1270 roku podjął na nowo wyprawę krzyżową. Podczas niej zmarł na tyfus u bram Tunisu 25 sierpnia 1270 roku.
Kanonizowany przez Bonifacego VIII (1297).
Jest patronem kilku żeńskich zgromadzeń zakonnych noszących jego imię; drukarzy fryzjerów, hafciarek, introligatorów, kamieniarzy krawców, piekarzy pielgrzymów, niewidomych, rybaków, tkaczy, uczonych.

W IKONOGRAFII św. Ludwik przedstawiany jest w stroju królewskim z koroną na głowie.
Jego atrybutami są m. in.: gwóźdź, korona cierniowa, korona cierniowa i wokół gwoździe, lilia, trzy lilie na tarczy miecz, obrączka, sokół, wieniec laurowy.


Św. Józef Kalasanty

Św. Józef Kalasanty, kapłan (1556-1648). Urodził się w rodzinie szlacheckiej, w Paralta de la Sal na terenie Aragonii (Hiszpania). Po studiach teologicznych przyjął święcenia kapłańskie (1583), następnie podjął pracę duszpasterską oraz w administracji kościelnej. W kilka lat później towarzyszył kardynałowi Markowi Colonnie w podróży do Rzymu. W Wiecznym Mieście uderzyła go wielkomiejska nędza, a zwłaszcza zaniedbane bezdomne dzieci. Z myślą o nich otworzył na Zatybrzu pierwszą powszechną, bezpłatną szkolę w Europie (1597). Chcąc kontynuować tę pracę oraz tworzyć nowe placówki, założył razem ze współpracownikami zgromadzenie Kleryków Regularnych dla Chrześcijańskich Szkół - zwane pijarami. Otrzymawszy aprobatę Piusa V (1617), zaczęto ono rozwijać się w Italii, na Morawach, w Czechach i  w Polsce. W 1621 roku Józef został generałem zgromadzenia. Jego następne lata wypełniły cierpienia fizyczne i duchowe. Przyjmował je cierpliwie i pokornie. Pozostawił po sobie około 5000 listów, będących bogatym źródłem wiedzy o Świętym i jego dziele. Jego relikwie znajdują się w kościele św. Pantaleona w Rzymie.
Beatyfikowany przez Benedykta XIV (1748). Kanonizował go Klemens XIII w 1767 roku. Jest patronem pijarów oraz szkół katolickich.

W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest w habicie zgromadzenia.
Jego atrybutami są: lilia, księga, mitra i kapelusz kardynalski jako znak odmówionych godności, pióro pisarskie.

26
Niedziela
Marii Zefiryny Sandry Natalii Wiktora Elżbiety Joanny Teresy
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ (UROCZYSTOŚĆ)
W metropolii częstochowskiej głównej Patronki metropolii (UROCZYSTOŚĆ)

Bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego Baourdy († 1878) • św. Aleksandra z Bergamo m. († III/IV w.)
śwśw. Dreneusza, Abundiusza, mm. († poł. II w.) • św. Hadriana - syna cesarza Probusa m. († ok. 310)
św. Joanny Elżbiety Bichier des Ages dz. zk. († 1838) • śwśw. braci Konstantego i Wiktoriana, ich ojca Symplicjusza mm. († poł. II w.) • św. Maksymiliana bpa m. († 284) • św. Teresy od Jezusa Jornet e Ibaris dz. zk. († 1897) • św. Zefiryna bp. m. († 217)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie".

Przezwyciężenie trudnych sytuacji często przychodzi przez osoby, które nas otaczają. Gdy na weselu w Kanie Galilejskiej zabrakło wina, w pobliżu byli Jezus oraz Jego Matka. To właściwi ludzie w odpowiednim miejscu i czasie. To, jakimi ludźmi się otaczasz, ma ogromny wpływ na twoje życie. Gdy słuchasz podpowiedzi ludzi świętych, masz szansę znaleźć święte rozwiązania. Bliskość Jezusa i Maryi, słuchanie Ich głosu i wypełnianie Ich poleceń pozwala zwyciężać w sytuacjach, w których po ludzku skazani jesteśmy na przegraną.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

MB Częstochowska

Myśli i serca nasze biegną ku Jasnej Górze, gdzie od przeszło sześciu wieków Czarna Madonna odbiera cześć jako Matka i Królowa narodu polskiego.

Maryjo, Jasnogórska Królowo, Tobie zawierzamy raz jeszcze naszą Ojczyznę, Tobie powierzamy jej teraźniejszość i przyszłość. Wyproś u swego Syna dla nas, Polaków, i wszystkich ludzi potrzebne nam łaski, a szczególnie dar miłości, jedności i pokoju.

PATRON DNIA
Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego Baourdy

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego Baourdy (+1878). Córka Palestyńczyków. Osierocona w trzecim roku życia. Wcześnie wstąpiła do józefitek, a te, dostrzegając w młodej zakonnicy niezwykłe dary Boże i uzdolnienia, skierowały ją do karmelu w Pau. Następnie przebywała w indyjskim Mengalore. Pod koniec życia zajmowała się zakładaniem karmelu w Betlejem i  w Nazarecie. Była niemal analfabetką, ale w życiu religijnym osiągnęła szczyty mistyczką, miała dar ekstaz, wizji, prorokowania. Beatyfikował ją Jan Paweł II (1983).

27
Poniedziałek
Moniki Cezarego Dominika
Św. Moniki (WO)
śwśw. Aroncjusza, Fortunata, Honorata, Sabiniana mm. († ok. 304) - synów św. Bonifacego i św. Tekli
św. Cezarego z Arles bpa († 543) • bł. Dominika od Matki Bożej Barberiego kpł. († 1849) • św. Jana bpa Pawii († IX w.)
św. Liceriusza bpa († ok. 540) • św. Małgorzaty wdowy z San Severino († ok. 1345)
śwśw. małżonków Marcelina trybuna i Mannel oraz ich synów Jana, Piotra i Serapiona mm. († ok. 287)
św. Pemena ps. († IV/V w.) • śwśw. Rufusa, Karpofora mm. († III/IV w.) • św. Syagriusza bpa († ok. 600)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Głupi i ślepi!".

Światło, którym jest Chrystus, pozwala nam właściwie interpretować to, co widzimy. Duch Jezusa pozwala nam stawiać w życiu właściwe akcenty. Faryzejska obłuda i szukanie swojej chwały sprawiają, że tracimy Boże światło. W takim stanie interpretacja wydarzeń staje się czysto ludzka. Stawiane przez nas akcenty mają na celu wzmocnienie naszego ego. Faryzejska obłuda prowadzi w efekcie do irracjonalnych wniosków. Nie brakuje dziś takich ludzi, którzy w imię Jezusa zaprzeczają Ewangelii. Którzy w imię miłości bliźniego kanonizują grzech. Biada takim ludziom głupim i ślepym, bo przez egoizm i pychę zamykają królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami do niego nie wchodzą i nie pozwalają wejść innym.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Monika

Św. Monika, wdowa (332-387). Urodziła się w Tagaście (Północna Afryka), w rodzinie chrześcijańskiej. Jako młodą dziewczynę wydano ją za urzędnika, Patrycjusza, który był poganinem. Małżeństwo nie było zbyt udane. Jednak swoją łagodnością, taktem i cierpliwością pozyskała męża, który u schyłku życia przyjął chrześcijaństwo. Miała troje dzieci. Najwięcej troski i łez kosztował ją Augustyn. Swoimi wytrwałymi modlitwami wyprosiła mu nawrócenie po przyjęciu chrztu został kapłanem, biskupem, świętym. Monika zmarła w Ostii. Jest patronką kościelnych stowarzyszeń matek, wdów.

W IKONOGRAFII św. Monika przedstawiana jest w stroju wdowy. Jej atrybutami są książka, krucyfiks, różaniec.

28
Wtorek
Augustyna Aureliusza Aleksandra Joachimy Patrycji
Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła (WO)
św. Aleksandra bpa w Konstantynopolu († 336) • śwśw. Fortunata, Kajusa, Antesa mm. († III/IV w.) • św. Hermesa m. († III w.)
św. Joachimy de Vedruna małżonki, matki zk. († 1181) • św. Juliana m. († III w.) • bł. Junipera Serra kpł. misjonarza († 1784)
św. Mojżesza z Etiopii ps. († ok. 400) • św. Pelagiusza m. († ok. 283)
śwśw. Septyma, Januarego, Feliksa, Bonifacego, Tekli mm. († 304) • św. Wiwiana bpa w Saintes († V w.)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!".

Domeną złego ducha jest odwracać uwagę od rzeczy najważniejszych. Duch Święty przeciwnie: zaprasza nas do wierności w rzeczach naprawdę istotnych. Każdy z nas ma swoje powołanie, obowiązki wypływające z naszego stanu, zawodu, zobowiązań. Człowiek sprawiedliwy robi to, co do niego należy. Obłudnik, dewot robi to, co dla niego wygodne, i próbuje pokazać się z jak najlepszej strony, aby go inni widzieli i chwalili. W naszej pobożności musimy bardzo uważać, by starając się nie połknąć komara, nie udławić się wielbłądem.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA

Św. AugustynŚw. Augustyn, biskup, doktor Kościoła. Urodził się w roku 354 w Tagaście. Syn Patrycjusza i Moniki (zob. 27 sierpnia). Kształcił się w Tagaście, Madurze i Kartaginie. Mimo troskliwego wychowania przez matkę, w młodości prowadził życie grzeszne. W 17 roku życia związał się z kobietą, która urodziła mu syna - Adeodata. Konkubinat ten trwał 15 lat. Jako nauczyciel retoryki, związany ze środowiskiem manichejczyków, pracował w Kartaginie, Rzymie i Mediolanie. Tam słuchał kazań św. Ambrożego, dzięki którym podjął lekturę Pisma Świętego. W roku 386 doznał duchowego wstrząsu, który spowodował nawrócenie. W Wielkanoc 387 roku wraz ze swoim synem przyjął chrzest. Rezygnując z pracy powrócił do Afryki. Podczas podróży, w Ostii umarła mu matka - św. Monika. Po powrocie do Afryki sprzedał swój skromny majątek i w Tagaście założył klasztor, w którym przebywał do 391 roku. Wtedy otrzymał święcenia kapłańskie. W pięć lat później został biskupem Hippony. Dał się poznać jako gorliwy i mądry pasterz. Zajął zdecydowaną postawę wobec błędów manicheizmu, donatyzmu i pelagianizmu. Jego nauka filozoficzna, teologiczna ogarnęła cały Kościół Zachodni. Wywarł ogromny wpływ na duchowość chrześcijaństwa, a także na życie zakonne. Jego mowy i pisma zalicza się do najświetniejszych dzieł chrześcijaństwa. Najbardziej znane są "Wyznania". Umarł 28 sierpnia 430 roku podczas oblężenia Hippony przez Wandalów. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Patron augustianów, kanoników regularnych, magdalenek, Kartaginy; drukarzy, wydawców, teologów. Jego relikwie znajdują się w kościele S. Piotro in Ciel d'0ro w Pawii.

"Nauczcie się kochać siebie, nie kochając samych siebie."
"Prawdziwa wolność polega na czynieniu dobrze z radością."

Św. Augustyn

W IKONOGRAFII św. Augustyn przedstawiany jest w stroju biskupim, czasami jako zakonnik. Jego atrybutami są: anioł mówiący mu do ucha, dziecko nad brzegiem morza przelewające wodę do dołka, księga, pastorał, serce w dłoni, serce przeszyte dwiema strzałami, uczeń lub grupa uczniów.

29
Środa
Sabiny Racibora Beaty Beatrycze Bazylii
Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela (WO)
Św. Sabiny, męczennicy (w. II?) • św. Adelfa bpa w Metzu († V w.) • śwśw. Andrzeja kpł., Hipacego bpa mm. († ok. 740)
bł. Beatrycze z Nazaretu dz. zk. († 1268) • śwśw. Eutymiusza i Jego syna Krescencjusza mm. († kon. III w.)
śwśw. Jana z Perugii kpł., Piotra z Sassofrrato brata zk., mm. w Hiszpanii († 1231) • św. Mederyka kpł. († ok.700)
bł. Michała Ghebr m. († 1855) • św. Sebbusa króla Anglii († 690)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• A przecież chętnie go słuchał.

Decyzje podejmowane w emocjach często są tymi, których najbardziej żałujemy. W zachwycie tańcem Herod przestaje panować nad sobą. Jego rozbudzone zmysły doprowadzają do zbyt odważnych deklaracji. Panowanie nad zmysłami to wielka duchowa sztuka. Jezus uczy nas powściągliwości, opanowania i trzeźwego myślenia. Panowanie naszych zmysłów zawsze doprowadzi do przedmiotowego traktowania innych ludzi, do wykorzystywania ich do własnych celów. Głowa Jana Chrzciciela na misie to przestroga dla wszystkich, którzy nie starają się opanowywać swoich namiętności.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Śmierć Jana Chrzciciela

Św. Jan Chrzciciel, wiedziony łaską Bożą, spędził większość życia na pustyni. Kiedy miał trzydzieści lat, ukazał się światu na brzegach Jordanu i - jak mówi Ewangelia św. Łukasza - "głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów" (Łk 3, 3). Kiedy Pan Jezus przyjął chrzest z rąk Jana, ten dał ludowi świadectwo o Nim w słowach: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata..." (J 1, 29).

Za swoją działalność św. Jan Chrzciciel poniósł śmierć męczeńską. Herod Antypas, syn Heroda Wielkiego, zabójcy Młodzianków, był wtedy tetrarchą Galilei. To jego Pan Jezus nazwał "lisem" (Łk 13,31). To on sądząc naszego Zbawcę, "na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata" (Łk 23, 11). Żona Heroda była córką Aretasa IV, króla Arabii. Herod porzucił ją i wbrew prawu żydowskiemu połączył się z Herodiadą, żoną swego przyrodniego brata Filipa. Św. Jan śmiało i otwarcie napominał i karcił Heroda za ten kazirodczy związek. Wskutek tego Herod kazał go uwięzić. Herodiada jednak pragnęła, by go zgładzono. Skorzystała z okazji do zemsty, kiedy w dniu urodzin Heroda wydano wielką ucztę, podczas której pięknie tańczyła Salomea, córka Herodiady. Spodobała się ona wielce Herodowi, przysiągł więc że spełni każdą jej prośbę. Za radą matki dziewczyna zażądała głowy św. Jana. Herod zasmucił się tym żądaniem, gdyż darzył św. Jana Chrzciciela dużym szacunkiem, ale - jak czytamy w Ewangelii św. Marka "przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić" (Mk 2,26). Posłał więc kata i "polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce" (Mk 6, 26-28). Śmierć św. Jana miała miejsce na rok przed śmiercią Chrystusa.

30
Czwartek
Feliksa Szczęsnego Róży Tekli Małgorzaty Bononiusza Adaukta
Dzień powszedni
Św. Małgorzaty Ward, męczennicy († 1588) • św. Bononiusza op. († 1026) • śwśw. Feliksa kpł., Adaukta mm. († ok. 304)
św. Fiakriusza wyznawcy († 675) • bł. Jana Juwenala Ancina bpa († 1604) • św. Pammachiusza kpł. († 410)
św. Piotra z Trevi wyznawcy († 1050)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Syn Człowieczy przyjdzie".

Brak czujności zawsze doprowadzi do nieprzyjemnego zaskoczenia. Umiejętność przewidywania, wyciągania wniosków chroni nas przed złymi konsekwencjami naszych czynów. Jezus mówi: "Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie". Wielu świętych przekuwało to zdanie na codzienną praktykę, żyjąc tak, jak gdyby dzień dzisiejszy był ostatnim dniem w ich życiu. Zasypiali spokojnie, będąc gotowymi na spotkanie Pana. Czyż nie byłoby czymś wspaniałym posiadanie serca czuwającego? Czuwając, przyjmujemy Chrystusowy pokój i wzmacniamy ducha roztropności, chroniącego nas od bolesnych zaskoczeń.

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA
Św. Małgorzata Ward

Św. Małgorzata Ward, męczennica pochodziła z arystokratycznej rodziny Cogleton. Była damą dworu księżnej Whitall w Londynie za panowania królowej Elżbiety I (1558-1603), córki Henryka VIII.
Kiedy wybuchło krwawe prześladowanie, które rozpoczął Henryk VIII (1509-1547) przeciwko Kościołowi z zemsty za to, że papież nie chciał uznać rozwodu i jego nieprawej małżonki, Anglia została oderwana od Rzymu. Elżbieta I podtrzymała prześladowanie Kościoła. Do więzienia został wtrącony, w oczekiwaniu na wyrok śmierci, ks. Wilhelm Wattson, znajomy Małgorzaty, za to, że nie chciał podpisać ustawy parlamentu, uznającej króla Anglii głową Kościoła w tym kraju. Odmówił on też złożenia przysięgi królowej jako swojemu najwyższemu duchowemu przełożonemu. Pod wpływem straszliwych tortur kapłan załamał się, ale kiedy został wypuszczony na wolność, żałował tego i głosił publicznie, że złożył przysięgę zmuszony do niej katuszami. Został więc ponownie aresztowany i wtrącony do więzienia.
W obawie, by ks. Wilhelm ponownie się nie załamał i nie wyrzekł wiary katolickiej, Małgorzata zaczęła go potajemnie odwiedzać i umacniać w wierze. Kiedy zaś zbliżał się wyrok śmierci, dostarczyła mu sznur, po którym zdołał uciec z wieży więzienia. Na nieszczęście pozostała lina, zawiązana u okna, której Małgorzata nie zdołała odwiązać. Małgorzata została natychmiast aresztowana. Poddana została torturom, by wymusić na niej wskazanie miejsca, gdzie ukrywał się kapłan, i by sama także wyparła się wiary. Mimo zadawania jej najbardziej wyszukanych mąk, nie załamała się. Skazano ją więc na śmierć przez powieszenie. Z całą odwagą weszła na miejsce stracenia i 30 sierpnia 1588 r. oddała za Chrystusa i Jego Kościół swoją duszę.
Papież Pius XI wyniósł ją do chwały ołtarzy w 1929 roku, a papież Paweł VI kanonizował ją w roku 1970.

31
Piątek
Rajmunda Arystydesa Bohdana Izabeli Świętosława Paulina Marcjanusa Jana
Dzień powszedni
Św. Józefa z Arymatei (I w.) • św. Nikodema (I w.) • św. Aidana op. bpa z Lindisfarne († 651) • św. Amata bpa w Nusco († 1093)
św. Arystydesa Marcjanusa m. († II w.) • św. Bonajunkty wyznawcy († 1257) • św. Jana z Rity ps. († 946)
św. Optata bpa († pocz. VI w.) • św. Paulina bpa Trewiru († 358) • św. Rajmunda Nonnata zk. bpa kard. (1240)
Czytania - cykl niedzielny B - cykl ferialny II >>

• "Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną".

Życie przesiąknięte Ewangelią czyni nas roztropnymi i przewidującymi. Bóg dał nam Ewangelię, która pozwala nam stawać się prawdziwie mądrymi. Odrzucenie Boga i życie swawolne czyni nas głupimi. Człowiek głupi to ten, który nie potrafi przewidzieć konsekwencji swoich czynów i nie umie rozpoznawać istoty rzeczy. Mądrość, która jest owocem przyjęcia Jezusa, pozwala nam czuwać u wejścia do bram królestwa niebieskiego. Głupota każe nam biegać z miejsca na miejsce. Ci, którzy czuwają i są gotowi, wejdą z Panem na ucztę weselną. Głupi usłyszą: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". "Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny".

Różaniec 7-8/2018   Komentarz: KS. KRZYSZTOF KRALKA SAC  

PATRON DNIA

Józef z ArymateiJak pisze św. Jan Ewangelista, Józef z Arymatei "był uczniem [Jezusa], lecz ukrytym z obawy przed Żydami" (por. J 19, 38). Żaden z Ewangelistów nie wspomina o jakichkolwiek kontaktach Józefa z Jezusem czy Jego uczniami. Arymatea była niewielkim miasteczkiem, leżącym ok. 50 km na północ od Jerozolimy.

Józef z Arymatei był członkiem Sanhedrynu, najwyższej władzy żydowskiej w zakresie spraw państwowych, prawnych i religijnych (Łk 23, 50-53; Mt 27, 57-58; Mk 15, 42-46; J 19, 38-42). Św. Łukasz stwierdza, że Józef "nie zgodził się na uchwałę i postępowanie Wysokiej Rady" (por. Łk 23, 51). Ewangeliści Mateusz i Marek, identycznie jak św. Łukasz, stwierdzają, że Józef śmiało poprosił Piłata o ciało Jezusa, kupił płótna, zdjął ciało z krzyża i złożył w grobie, który wykuty był w skale, a na wejście zatoczył kamień. Mateusz dodaje, że był to grób, który Józef wykuł dla siebie (por. Mt 27, 57-60; Mk 15, 42-46).

Święty Józef z Arymatei i święty Graal Według późnośredniowiecznej legendy o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu, arcykapłani na wieść o zmartwychwstaniu Jezusa wtrącili Józefa z Arymatei do lochu. Jezus nie zapomniał jednak oddanej Mu przysługi i po swym zmartwychwstaniu ukazał mu się w więzieniu, przekazując kielich, do którego według jednych Nikodem, a według innych - Józef - zebrał po zdjęciu z krzyża krew, jaka wypływała z ran Jezusa. Był to ten sam kielich, którym Jezus posługiwał się podczas Ostatniej Wieczerzy. Kielich ten, nazwany Graalem, stanowi główny wątek tej legendy. Mówi ona, że Józefa po kilku latach miał uwolnić z więzienia sam cesarz, który zabrał go do Rzymu. Potem wysłał Józefa do Anglii, gdzie kielich niebawem zaginął. Poszukiwali go rycerze króla Artura: Lancelot i Persifal.

Legenda ta posiada kilka wariantów. Według innej wersji, Józef przekazał kielich w spadku swoim synom. Przekazywany z pokolenia na pokolenie, trafił w ręce patriarchy Jerozolimy, który w 1257 r. ofiarował go królowi Anglii Henrykowi III. Inna legenda utrzymuje, że Józef razem z Łazarzem, Martą i Marią, uciekajac przed prześladowaniami, dopłynęli statkiem do Marsylii, gdzie głosili Dobrą Nowinę o Jezusie. Jeszcze inna legenda ukazuje Józefa w Hiszpanii, dokąd udał się razem ze św. Jakubem Apostołem, który ustanowił go tam biskupem.

W IKONOGRAFII św. Józef występuje przeważnie wraz ze św. Nikodemem w scenach zdjęcia z krzyża, złożenia do grobu i opłakiwania Jezusa.

Św. NikodemŚw. Nikodem. o Nikodemie posiadamy skąpe wiadomości, ale za to z Ewangelii. Pisze o nim św. Jan Apostoł. Nazywa on go "dostojnikiem żydowskim". Na ten tytuł zasłużył sobie Nikodem zapewne majątkiem, pochodzeniem i wpływami, jakimi się cieszył wśród starszyzny żydowskiej. Należał on do stronnictwa faryzeuszów (J 7, 45-52; 19, 39-42) - do patriotów żydowskich, wyróżniających się przywiązaniem do ojczyzny i wiary. Zaraz na początku publicznej działalności Pana Jezusa Nikodem zainteresował się Jego osobą i nauką. Cuda, których był świadkiem, dawały mu gwarancję, że ma do czynienia z człowiekiem niezwykłym, co najmniej z prorokiem. Zaintrygowany, bał się jednak jawnie opowiedzieć za Nim. Dlatego przybył do Jezusa w nocy o umówionej z Nim porze. Dialog, jaki wówczas przeprowadził Nikodem z Panem Jezusem, należy do najpiękniejszych kart Ewangelii (J 3, 1-22).

Kiedy Sanhedryn (najwyższa rada żydowska) wydał na Jezusa Chrystusa wyrok śmierci bez przeprowadzenia formalnego nad Nim sądu, Nikodem zaprotestował przeciw takiemu postępowaniu stanowczo: "Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni?" (J 7, 49-52). Ta odważna obrona musiała zaskoczyć Sanhedryn. Dlatego niektórzy odezwali się z przekąsem: "Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei". Nikodem jednak musiał mieć oparcie także u innych, skoro wówczas nie uchwalono niczego przeciwko Chrystusowi Panu, bo wszyscy "rozeszli się - każdy do swego domu".

Najodważniej Nikodem wystąpił z okazji pogrzebu Jezusa. Gdy wszyscy Apostołowie uciekali (poza św. Janem, który Mu towarzyszył aż do śmierci krzyżowej), Nikodem zakupił sto funtów kosztownych olejków i wraz z Józefem z Arymatei zabrał się do namaszczenia ciała Pana Jezusa:
Przybył także Nikodem; ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania (J 19, 39-40).

Ówczesny funt wynosił 325 gramów. Nikodem przyniósł więc ponad 30 kilogramów zakupionych wonności, aby zabezpieczyć ciało Pana Jezusa od zepsucia. Był to piękny i bardzo kosztowny gest dla Zbawiciela.

Święty Nikodem Według św. Lucjana, który w roku 415 odkrył śmiertelne szczątki św. Nikodema wraz z relikwiami św. Szczepana, Nikodem miał przyjąć chrzest z rąk świętych Piotra i Jana. Poniósł śmierć męczeńską z rąk Żydów. Pochowany został w Kefaz-Gamla. Na początku XX w. znaleziono tu szczątki bazyliki świętych Szczepana i Nikodema.

W IKONOGRAFII św. Nikodem przedstawiany jest przeważnie razem z Józefem z Arymatei w scenie zdjęcia z krzyża.

Św. Arystydes (II w.). Na początku IV wieku wybitny historyk Kościoła Euzebiusz z Cezarei wymienił w jednym ze swoich pism imię Arystydesa, nazywając go prawdziwym chrześcijaninem. Wspomniał również, że był on autorem "Apologii wiary", dzieła dedykowanego cesarzowi Hadrianowi około roku 124, cenionego przez współczesnych i potomnych. Niestety, w późniejszym okresie uległo ono zagubieniu. Odnaleziono je dopiero w roku 1899 i okazało się, że jest również bardzo pożyteczne dla epoki nowożytnej. Przedstawiwszy się jako filozof ateński, Arystydes rozwija tezę opartą na idei Boga, którą uznaje za kryterium prawdy religii chrześcijańskiej. Następnie upomina cesarza, by zaprzestał prześladowania chrześcijan i nawrócił się na ich wiarę. Niektórzy współcześni badacze twierdzą, że tym cesarzem był nie Hadrian lecz Antoni Pius (około roku 140).Pomimo niedociągnięć stylistycznych i braku walorów literackich, dzieło Arystydesa świadczy o przenikliwości i inteligencji autora i jest wyrazem wzniosłych idei dotyczących Boga. Podobnie jak św. Justyn, Arystydes zajmował się filozofią na równi z pracami apologetycznymi. Zachowało się także jego kazanie na temat Ewangelii św. Łukasza. Kościół zaliczył go do grona swoich świętych.Św. Stanisław
MENU GŁÓWNE