Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. FATIMA - RÓŻANIEC - TAJEMNICE ŚWIATŁA
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
OKRES WIELKANOCNY Wtorek, 23 Kwiecień 2019 - 113 dzień w roku - godz.20:29:51 Tydzień: 17
FATIMA - RÓŻANIEC - TAJEMNICE ŚWIATŁA  
Tajemnice Radosne | Tajemnice Bolesne | Tajemnice Chwalebne | Tajemnice Światła
Tajemnice Światła
Wincenty Łaszewski
Nasz Dziennik 17.10.2002

16 października 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II opublikował list, w którym wezwał Kościół do rozważania nowej części różańca świętego. Została ona umiejscowiona między tajemnicami radosnymi i bolesnymi, Papież zaś określił je mianem "Tajemnic światła". Jak sam pisze: "To uzupełnienie o nowe tajemnice, w niczym nie szkodząc żadnemu z istotnych aspektów tradycyjnego układu tej modlitwy, ma sprawić, że będzie ona przeżywana... z nowym zainteresowaniem jako rzeczywiste wprowadzenie w głębię Serca Jezusa Chrystusa, oceanu radości i światła, boleści i chwały."
Nowe tajemnice różańcowe mają być odmawiane w czwartki. Pochylmy się wraz z Papieżem nad nowymi tajemnicami różańcowymi, ukazującymi życie publiczne Zbawiciela. Uczyńmy to podczas wspólnej modlitwy różańcowej, prosząc Matkę Najświętszą, by nauczyła nas z pokorą zgłębiać tajemnicę życia Jej Syna. Niech nasze serca zaleje światło łaski, światło prawdy, światło świętości.

Tajemnica 1

TAJEMNICA I - Chrzest Jezusa w Jordanie

"Tajemnicą światła - naucza Jan Paweł II - jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus schodzi do wody - jako niewinny, który czyni siebie 'grzechem' za nas (por. 2 Kor 5, 21) - otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym (por. Mt 3, 17 i par.), a Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji."

Rozważajmy wspólnie z Matką Jezusa tę wielką tajemnicę objawienia się Syna Bożego wśród ludzi i rozpoczęcia przez Niego działalności publicznej. Niech Maryja, Nauczycielka i Wychowawczyni Zbawiciela, ukaże nam rolę naszego chrztu. Niech pomoże nam rozeznać nasze własne powołanie i wyjedna nam moc Ducha Świętego, byśmy stali się umiłowanymi dziećmi Boga.


O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia
(odmawiamy po każdym dziesiątku Różańca)

Tajemnica 2

TAJEMNICA II - Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie

"Tajemnicą światła - mówi Ojciec Święty - jest początek znaków w Kanie (por. J 2, 1-12), gdy Chrystus, przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę."

Rozważając tę nową, świetlaną tajemnicę różańca, pochylamy się nad misterium obecności Boga w naszej codzienności, a szczególnie w naszym życiu małżeńskim i rodzinnym. Prośmy Matkę Najświętszą, aby pomogła nam dostrzec, że Chrystus zawsze jest przy nas, że troszczy się nie tylko o nasze szczęście wieczne, ale i o nasze dobro doczesne. Niech Maryja wyjedna nam dziś łaskę zrozumienia, że również do nas skierowane są Jej słowa wypowiedziane do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek [Syn mój] powie".

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Tajemnica 3

TAJEMNICA III - Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

"Tajemnicą światła - uczy nas Jan Paweł II - jest nauczanie Jezusa, w czasie którego głosi On nadejście Królestwa Bożego i wzywa do nawrócenia (por. Mk 1, 15), odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufnością (por. Mk 2, 3-13; Łk 7, 47-48), dając początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia świata, szczególnie poprzez powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania."

Pochylmy się wraz z Matką Najświętszą nad wielką tajemnicą Ewangelii, która mówi o królestwie Bożym i wzywa nas do nawrócenia. Prośmy Chrystusa, za wstawiennictwem Jego Matki, by królestwo Boże stało się celem całego naszego życia, zaś drogą ku niemu - codzienne nawracania się do Zbawiciela.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Tajemnica 4

TAJEMNICA IV - Przemienienie na górze Tabor

"Tajemnicą światła w pełnym tego słowa znaczeniu - naucza Ojciec Święty - jest przemienienie, które według tradycji miało miejsce na górze Tabor"(por. Łk 9, 35 i par.).

Rozważajmy w skupieniu głębię tajemnicy, którą Jezus objawił trzem wybranym Apostołom. Pan ukazał im swoje Bóstwo i swoją chwałę, a tym samym uwiarygodnił przed nimi wszystkie swe nauki: także te najtrudniejsze, o Krzyżu i cierpieniu. Sam też mówił o tym na zakończenie tajemniczego widzenia na górze Tabor: "Syn Boży musi cierpieć; będzie zabity". Prośmy Matkę Najświętszą, by wyjednała nam łaskę zrozumienia tajemnicy Bóstwa Jezusa. Nade wszystko zaś prośmy Ją o to, abyśmy pojęli tajemnicę Krzyża obecnego w naszym życiu.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Tajemnica 5

TAJEMNICA V - Ustanowienie Eucharystii

"Tajemnicą światła - uczy Ojciec Święty - jest wreszcie ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając 'aż do końca' świadectwo swej miłości do ludzi (J 13, 50), dla których zbawienia złoży siebie samego w ofierze."

Nie ma większej tajemnicy wiary, która uobecnia się codziennie wśród nas, jak rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Prośmy Maryję, Matkę Eucharystii, by wybłagała dla nas łaskę umiłowania Sakramentu Eucharystii. Niech każdy z nas nieustannie czerpie z tego nieskończonego źródła miłości i miłosierdzia.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Powrót do strony głównej