Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. FATIMA - HISTORIA - KULT MARYJNY
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
OKRES WIELKANOCNY Wtorek, 23 Kwiecień 2019 - 113 dzień w roku - godz.20:03:55 Tydzień: 17
OBJAWIENIAZNAK BOŻYPIECZĘĆ KOŚCIOŁAŚWIADKOWIE OBJAWIEŃPIERWSZE SOBOTYKULT MARYJNYMĄDROŚĆ HIACYNTY
FATIMA - HISTORIA - KULT MARYJNY  
Strona poprzednia Strona następna
MB Fatimska

Orędzie Fatimskie

zawiera naukę o zbawieniu i konieczności wynagradzaniu za grzechy wlasne i bliżnich.
Zainicjowana w swej istocie przez Anioła Pokoju, w swoich wymaganiach ukazana przez Matkę Najświętszą, była praktykowana w sposób heroiczny przez troje Pastuszków.

Dzisiaj ta wzniosła nauka jest wcielana w życie przez tysiące osób, pragnących osiągnąć ten sam cel, to jest niebo.

Treść Orędzia Fatimskiego:

Modlitwy, podane przez Anioła i Matkę Najświętszą jak również akt Oddania - stanowią dla każdego pomoc w praktykowaniu i pogłębianiu ducha wynagradzania

MODLITWY ANIOŁA

Boże mój, wierzę w Ciebie, wielbię, ufam i miłuję Cię, Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w ciebie nie wierzą, nie wielbią, nie ufają i Ciebie nie miłują.
Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaryję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi On jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników.

MODLITWY MATKI BOŻEJ

O mój Jezu, przebacz nam grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

AKT ODDANIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Maryjo, Dziewicza Matko Boga i nasza, oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu w akcie całkowitego zawierzenia Panu Bogu.
Będziemy prowadzeni przez Ciebie do Chrystusa, Twego Syna i Syna Bożego a przez Niego i z Nim ku Ojcu Przedwiecznemu. Dążyć będziemy w świetle wiary, nadziei i miłości, aby świat uwierzył, że Chrystus jest wysłannikiem Ojca, by nam przekazać Jego Słowo, a posłani przez niego, będziemy nieśli, aż na krańce ziemi poznanie i miłość ku Niemu.
I tak pod macierzyńską opieką Twego Niepokalanego Serca staniemy się z Chrystusem jednym ludem zdobytym Jego śmiercią i świadkami Jego Zmartwychwstania i przez Niego prowadzeni ku Ojcu na chwałę Przenajświętszej Trójcy którą wysławiamy, wychwalamy i wielbimy. Amen

Imprimatur, Fatima, 8 grudnia 1986 Albertus, Episc. Leir - Fatimensis

Strona poprzednia Strona następna
Powrót do strony głównej