Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. NASZ KOŚCIÓŁ -
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
OKRES WIELKANOCNY Czwartek, 23 Maj 2019 - 143 dzień w roku - godz.02:56:38 Tydzień: 21
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018  
NASZ KOŚCIÓŁ - ROK 2012 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12  
Nasz Kościół - nr 230  -  Maj 2012   
Do Ciebie wołam, o Panie... Wybaw mię od prześladowców... (Ps 142)

26 kwietnia 2012 roku miało miejsce na terenie naszej parafii otwarcie Ekspozycji Historyczno - Dydaktycznej przy Górze Śmierci realizowanej w ramach projektu „Park Historyczny Blizna – Pustków – droga pamięci i pojednania” przez gminy Dębica i Ostrów pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Złociste słońce na bezchmurnym niebie przyświecało tego dnia od wczesnych godzin rannych. Pół godziny przed rozpoczęciem uroczystości na Górze Śmierci gromadzili się zaproszeni goście. Oczekującym czas umilała Orkiestra Dęta dając 15-minutowy koncert.


Powiększ - zoom

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego pierwsze słowa do zebranych skierowała Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie Agnieszka Żurek. Otworzyła uroczystość hasłem: „Trwanie pamięci”- temu właśnie ma służyć powstała ekspozycja – oddawaniu hołdu i pamięci pomordowanym w obozie pracy przymusowej w Pustkowie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Piotr Żybura powitał przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się: Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz - Śmigielska, przedstawiciele Gminy Ostrów na czele z Wójtem Gminy Ostrów Piotrem Cielcem oraz Zastępcą Wójta Bogusławem Wójcikiem, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Kubas – Hul, władze samorządowe gmin i miast Sędziszów, Ropczyce, Dębica, Brzostek. Jodłowa, Czarna, Żyraków, byli więźniowie z gminy Godziszów, wnuczka księżnej Heleny Jabłonowskiej - Zofia Jabłonowska – Ratajska, przedstawiciele 5 wyznań, poczty sztandarowe zakładów pracy, szkół, związków kombatanckich; dyrektorzy muzeów z Podkarpacia, dyrektorzy i przedstawiciele szkół, dyrekcje instytucji powiatowych i gminnych, 25 Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” Dębica i Sędziszów oraz przedstawiciele mediów.


Powiększ - zoom

Następnie głos zabrał Wójt Gminny Dębica Stanisław Rokosz. Nawiązał on do ubiegłorocznego oddania „Drogi męczeństwa”, która stała się drogą refleksji, dopełnieniem modlitwy ekumenicznej, która miała mieć miejsce za kilka chwil. Wójt skierował słowa podziękowania tym, którzy przyczynili się do powstania i realizacji obu tych projektów. Szczególny przyczynek mieli też byli więźniowie odwiedzający te miejsca i wspominający tamte trudne dla nich czasy oraz rodzice, którzy przyprowadzali swe dzieci, by tu uczyć je historii.

Małgorzata Chomycz–Śmigielska - wojewoda dziękując organizatorom za zorganizowanie tej wystawy powiedziała, że będzie ona lekcją historii: „To miejsce do dziś budzi emocje, bowiem całe wzgórze jest zapisem nieludzkiego cierpienia. Organizując wystawy przypominany wydarzenia zapisane na kartach historii, po to by ukazywać prawdę całemu światu. Niech otwierana dziś ekspozycja historyczno-dydaktyczna będzie lekcją historii dla każdego z nas, tak by ten, kto odwiedzi to miejsce pochylił głowę oddając szacunek wszystkim ofiarom”.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Kubas – Hul, podkreśliła, że: „wszelkie słowa są zbyt małe wobec tragedii wojny, w  tym dramatu, który wydarzył się właśnie w tym miejscu, a którego przymusowymi świadkami była społeczność powiatu dębickiego! Ale historia domaga się słów, domaga się opisu! Należy o niej mówić, przypominać ją i uświadamiać”. Dodała, że „… chcąc budować spokojną Polskę dla przyszłych pokoleń, musimy chylić głowy przed tymi, którzy tę Polskę wywalczyli – poświęcając swoje życie”.

Po wystąpieniach przedstawicieli władz rozpoczęła się część artystyczna na którą składał się występ dzieci i młodzieży z Zespołu Szkól z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu, pieśni w wykonaniu Chóru Parafialnego i Orkiestry Dętej. Młodzież zaprezentowała kilka refleksyjnych piosenek m.in.: „Czarny chleb i czarna kawa.”, oraz montaż słowno-muzyczny, którego kwintesencją była prośba, aby chronić naszą historię, by przekazywać ją tym, którzy po nas przyjdą. Wspomniano też o twórczości artystycznej więźniów, którzy wykonywali kartki pocztowe dla swoich bliskich, pisali wiersze wykonywali drobne rzeczy z tego co posiadali, a co można obejrzeć w otwieranej ekspozycji. Po utworze „Biały krzyż” wykonanym przez chór miał miejsce Apel Poległych i salwa honorowa.


Powiększ - zoom

Później przyszedł czas na modlitwę ekumeniczną rozpoczętą cytatem słów naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II o wspólnej modlitwie łaczącej wyznania. Pierwszy wystąpił prof. Jonatan Webber – przedstawiciel rabina z Krakowa. Choć dobrze władał językiem polskim łatwiej było mu modlić się początkowo po angielsku. Wyraził wielkie wzruszenie, że może być w miejscu, gdzie zginęli jego rodacy podczas wspólnej modlitwy kilku wyznań. Odśpiewał po hebrajsku modlitwę za zmarłych z Talmudu. Było to bardzo ciekawe i piękne przeżycie, gdyż na co dzień nie możemy doświadczyć śpiewnych modlitw przedstawicieli judaizmu.

Kolejnym modlącym się był ks. dr Dariusz Chwostka – pastor parafii ewangelicko–augsburskiej. Modlił się słowami Psalmu 31, który wyraźnie mówi, komu trzeba zaufać, gdy się jest w ucisku.

Słowa Pisma Świętego przytoczył również ks. bp. Marek Izdebski – przedstawiciel kościoła ewangelicko–reformowanego. Stwierdził, że są one pociechą dla tych, którzy się smucą.

Natomiast przedstawiciel kościoła grekokatolickiego ks. Grzegorz Nazar odśpiewał pełen nadziei hymn o zmartwychwstaniu: „Hrystos waskros”.

Na zakończenie dziekan dekanatu Pustków ks. prałat Józef Hamiga przeczytał Psalm 142 mówiący:
(…)Wyprowadź mnie z więzienia,
bym dziękował imieniu Twojemu.
Otoczą mnie sprawiedliwi,
gdy okażesz mi dobroć.

Zaintonował też pieśń błagalną: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny…” oraz „Wieczne odpoczywanie.” Wszyscy zebrani włączyli się we wspólną modlitwę.


Powiększ - zoom

Po modlitwie delegacje przystąpiły do składania wieńców pod pomnikiem na Górze Śmierci, a na zakończenie uroczystości w tym miejscu wystąpił pan Jacek Dymitrowski - Dyrektor Regionalnego Muzeum w Dębicy oraz Piotr Żybura.

Dyrektor muzeum podkreślił szczególnie słowo „pojednanie”. Stwierdził, że to miejsce ma upamiętniać wszystkie narody a przebaczenie jest rzeczą najważniejszą. Stąd powstanie „Ściany Narodów” w nowym muzeum u podnóża Góry Śmierci, na której wypisano ich aż 21.Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania jest widocznym znakiem, że historia pamięta o wszystkich.

Piotr Żybura podziękował szczególne przedstawicielom kościołów i wyznań za przybycie i wspólną modlitwę. Wspomniał też dawnego proboszcz ks. Bronisława Marczyka, który całym sercem jest z tym miejscem, często tu sprawował ofiarę Mszy Świętej za poległych.

Po wystąpieniach wszyscy przeszli pod siedzibę Ekspozycji, by poprzez przecięcie biało–czerwonej szarfy dokonać uroczystego otwarcia. Po czym złożono znicze pod „Ścianą Narodów”.

Otwarta wystawa stanowi integralną część Centrum. Została zorganizowana na obszarze dawnego hitlerowskiego poligonu wojskowego i funkcjonujących tam obozów pracy przymusowej. Ekspozycja historyczno-dydaktyczna przy Górze Śmierci obrazuje historię w kontekście dziejów całego powiatu dębickiego oraz jego mieszkańców w okresie II wojny światowej. Podstawą ekspozycji są multimedialne wystawy i prezentacje oparte na przenikających się wzajemnie warstwach – ikonograficznej, dźwiękowej, filmowej i tekstowej. Można zobaczyć historyczną rekonstrukcję budynków związanych z byłym poligonem i obozem, makiety zabudowań, oryginalne wyposażenie wnętrz pochodzące z tamtej epoki.

Małgorzata

Powrót do strony głównej