Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. NASZ KOŚCIÓŁ -
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
OKRES WIELKANOCNY Wtorek, 23 Kwiecień 2019 - 113 dzień w roku - godz.20:28:43 Tydzień: 17
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018  
NASZ KOŚCIÓŁ - ROK 2010 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Nasz Kościół - nr 211  -  Październik 2010   
Szkolne Koło Caritas

„ Wychowanie do wiary musi polegać przede wszystkim na rozwijaniu właśnie tego, co jest w człowieku dobre. Wielka zatem szansą wychowawczą jest rozwój wolontariatu, który będzie inspirowany duchem ewangelicznym. Może warto byłoby tworzyć młodzieżowe zespoły Caritas w parafiach czy w szkołach” - takie przesłanie skierował Benedykt XVI do biskupów polskich przybyłych z wizytą ad limina (28 XI 2005 r.). Zobaczmy jak to wezwanie jest realizowane w naszej Parafii.

Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koła Caritas to organizacje uczniowskie, które włączają się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, prowadzoną przez Caritas. Celem ich działalności jest kształtowanie u uczniów postawy miłości bliźniego zarówno w środowisku w jakim żyją, jak i w środowisku szkolnym. Członkiem Koła może być każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej, który włączył się w pracę Koła, jako kandydat i wyraził chęć pełnego w nim uczestnictwa, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu Koła. Uczniowie, którzy chcą działać w Szkolnym Kole Caritas Diecezji Tarnowskiej zwracają się do Dyrektora szkoły, aby ten wystąpił do Dyrektora Caritas z prośbą o powołanie Koła informując Go, kto będzie opiekunem, a także proponując asystenta kościelnego.

Ten etap organizacji Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół w Pustkowie Osiedlu ma już za sobą. 14 kwietnia 2010 r. Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. Ryszard Podstołowicz podpisał akt powołania Szkolnego Koła Caritas w Pustkowie-Osiedlu. Opiekunem SKC jest pani Aleksandra Zołotar, a Asystentem kościelnym ks. Marcin Jarek. Do prac włączeni zostali też inni nauczyciele: panie Ewa Liszcz, Stanisława Banach, Teresa Kajder, Agnieszka Matłok. Spotkania robocze i formacyjne odbywają się systematycznłe dwa razy w miesiącu.

Od momentu powołania Koła rozpoczął się proces kompletowania kandydatów i opracowania planu działania na aktualny rok szkolny. Na dzień dzisiejszy liczba uczniów, którzy zdeklarowali swój udział w pracach SKC wynosi 39. Liczba ta zostanie zapewne jeszcze uaktualniona w najbliższym czasie. Opracowany plan działania na ten rok szkolny obejmuje podejmowanie akcji związanych ze zbieraniem nakrętek na wózek inwalidzki, świętem zmarłych, akcją mikołajową, udziałem w akcji „Kilo”, wigilią i spotkaniem z chorymi w DPS itp. Uwzględnia także takie działania jak spotkania modlitewne, przygotowanie gazetki tematycznej i akcji plakatowych.

4 października 2010 r. odbyły się wybory zarządu SKC. Spośród złożonych kandydatur wybrano:

Prezesa - Edytę Świętoń z kl. III b gimnazjum
Zastępcę - Katarzynę Papiernik z kl. II a gimnazjum
Sekretarza - Anitę Kurzawa z kl. tli a gimnazjum
Skarbnika - Magdalenę Gawryś z kl. III a gimnazjum.

Członkowie zostali zapoznani z Regulaminem SKC i przyjęli plan działań na rok szkolny 2010/2011. Praca z dziećmi i młodzieżą nad kształtowaniem postaw miłości i miłosierdzia daje nadzieję, że działalność Caritas w naszej parafii będzie kiedyś w przyszłości dalej kontynuowana.

Maria

Powrót do strony głównej