Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. NASZ KOŚCIÓŁ -
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
OKRES WIELKANOCNY Piątek, 24 Maj 2019 - 144 dzień w roku - godz.19:53:19 Tydzień: 21
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018  
NASZ KOŚCIÓŁ - ROK 2010 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Nasz Kościół - nr 205  -  Kwiecień 2010   
Ojciec Piotr Roztworowski, znany mnich kameduła (cz.2)
Ojciec Piotr Roztworowski

Ostatnio przybliżyłem postać tego wspaniałego mnicha, którego życiowa droga była zachwycająco piękna. Było w niej widać nieustanną odpowiedź Ojca Piotra na działanie Boga w jego życiu.

Mówił w konferencji, że z sobą nie ma się co cackać. I rzeczywiście sam tak żył. Został benedyktynem w Tyńcu, ale kiedy poproszono go, żeby przeszedł do kamedułów ze względu na ciężką sytuację personalną i stan klasztoru nie omieszkał tego uczynić. Przeszedł. I tam pełnił wolę Pana.

Jako kameduła, a więc mnich, który żyje w zamknięciu, kontemplacji, on jednak wiele podróżował ponieważ był wizytatorem kamedulskich eremów. Jan Paweł II zamianował o. Piotra członkiem kongregacji ds. zakonów. Bardzo cenił osobę Ojca Rostworowskiego. Powiedział kiedyś o nim, iż znał go jako człowieka Bożego. Pod jesień życia o. Piotr oddał się rekluzji - zupełnemu odosobnieniu nawet od wspólnoty mniszej. Tam kontemplował bliskość żyjącego Boga. Złożony chorobą musiał opuścić domek rekluza udając się do szpitala. Zmarł we Frascati i tam w klasztorze jest pochowany.

Przytoczę jego wypowiedź z 1958 r. z Lasek: Najlepiej poznajemy człowieka, kiedy zauważamy, z jakich powodów się smuci, a z jakich cieszy, i dostrzegamy jakie jest jego dobro jedyne. (...) Czasem ktoś się smuci, że mało znaczy. Nie musisz coś znaczyć - to nie jest ważne. Trzeba chcieć tylko Panu Bogu służyć i nie chcieć niczego innego. (...) Zdrowie jest bardzo cennym darem, ale nie musimy koniecznie być zdrowi, bo można kochać Pana Boga nie będąc zdrowym. Opinia jaką mamy u przełożonych... nie trzeba o tym myśleć. (...) Szkoda na to czasu - to brak prostoty. Niech myślą o nas co chcą! (...).

I jeszcze jeden cytat dotyczący modlitwy. Myślę, że warto zapamiętać: Na modlitwę jest potrzebny specjalny czas. Jest to fundamentalna potrzeba naszej duszy. Nikt nie zaprzeczy, że odżywianie jest konieczne dla ciała. Każdy kierowca, chociażby się bardzo spieszył, znajdzie czas, by przystanąć przed stacją benzynową. Wie, że inaczej musiałby ustać w drodze. Tylko gdy chodzi o duszę, przestajemy rozumieć najprostsze rzeczy.

Słowa Ojca Rostworowskiego są bardzo budujące, przesiąknięte jego osobistym doświadczeniem Boga. Cały żył dla Niego. Warto nie tylko podziwiać takie postaci, ale na swój sposób naśladować. Powinniśmy poszukiwać takich przewodników w życiu, którzy ukazywali czy ukazują sobą, że naprawdę znają i kochają Jezusa Chrystusa...

Ks. Tomasz Rąpała

Zobacz też: Część I - Ojciec Piotr Roztworowski: eremita-teolog |  Część III - 11. rocznica śmierci O. Piotra Rostworowskiego EC
                   Część IV - Ojciec Piotr Rostworowski - święty mnich na dziś! | Część V - Ojciec Piotr Rostworowski - mnich na dziś!
Powrót do strony głównej