Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. NASZ KOŚCIÓŁ -
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
OKRES WIELKANOCNY Piątek, 24 Maj 2019 - 144 dzień w roku - godz.19:28:24 Tydzień: 21
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018  
NASZ KOŚCIÓŁ - ROK 2010 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Nasz Kościół - nr 205  -  Kwiecień 2010   
Kiedy nadejdzie pokolenie Jana Pawła II?
Jan Paweł II

Młodość ma to do siebie, że na swój sposób bada życie. Człowiek młody jest zdolny do wielu wspaniałych inicjatyw, które trzeba podziwiać i brać z nich wzór. Nie brakuje ludzi młodych, którzy idą przez życie nie bojąc się go, stawiając opór złu, które panoszy się wszędzie i wokół każdego bez wyjątku. Znam wielu ludzi młodych, którzy już założyli swoje rodziny. Prowadzą wspaniale swój rodzinny dom, w których można wyczuć woń obecności Chrystusa żyjącego tu i teraz. To są ludzie odpowiedzialni za przyszłość swoją i tych, z którymi idą w małżeństwie, którym dali życie. Lubię z nimi rozmawiać, bo przecież chrześcijaństwo to wspólna droga w takim powołaniu jakie każdy z nas odkrył w Bogu. W życiu można być szczęśliwym tylko wtedy jeśli człowiek pełni wolę Boga. Wola Boża jest fundamentem życia udanego i szczęśliwego. Nie znaczy to, że codzienność nie niesie ze sobą wielu problemów i trudności. Takie życie nie istnieje i jeśli ktoś szukałby życia bez łez to się głęboko pomylił.

Spotykam dość często również ludzi, którzy idą z połamanym życiem. Połamanym na własne życzenie - czasami. Wiemy, że jeśli mamy wiarę to można budować nawet na zgliszczach szczęścia. Ale trzeba chcieć. Warto otworzyć się na łaskę Dobrego Boga, którego celem jest szczęście człowieka. Bóg jest dobry i pragnie dobra człowieka. To niestety człowiek, który wybierając pozorne dobro, które okazuje się porażką i złem wielokrotnie nie ma już siły się z tego podnieść.

Umiłowany Jan Paweł II nieustannie podkreślał, że młodzież jest przyszłością świata. Jest przyszłością, bo kiedyś będą kształtować rzeczywistość. Jaka ona będzie? Można odpowiedzieć krótko, że zobaczymy. Oczywiście, że zobaczymy. Ale myślę, że nie wystarczy siąść przy kawie i mówić: pożyjemy - zobaczymy. Mamy wszyscy ogromne pole do działania. Trzeba mieć świadomość, że wpływ na dzieci i młodzież mają najpierw ich rodzice. Dlatego na nich spoczywa obowiązek wychowania „po Bożemu” młodego pokolenia. Kiedy obserwujemy rzeczywistość dzisiejszą trudno jest powiedzieć w ogólności o młodzieży jako pokoleniu JPII. Indywidualnie tak, bo są wspaniali ludzie, ale ogólnie nie odważyłbym się tak powiedzieć.

Wszyscy musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby pozytywnie wpływać na tych, którzy są obok nas. To znaczy nie bez wymagań i sprzeciwów, ale stanowczo ukazywać jaki jest prawdziwy nurt życia, że nie istnieje ono bez Chrystusa. Dlatego do dzieła!

Ks. Tomasz Rąpała

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II
Panie, zostań z nami...
«Panie, zostań z nami» (por. Łk 24,29) - tak mówili uczniowie,
którzy spotkali Chrystusa zmartwychwstałego na drodze
do Emaus, a «serce w nich pałało, gdy rozmawiał z nimi
i Pismo im wyjaśniał»
(por. Łk 24,32).
My dzisiaj pragniemy powtórzyć ich słowa: «Panie zostań z nami!»
Spotkaliśmy Cię na długiej drodze naszych dziejów. Spotykali
Cię przodkowie nasi z pokolenia na pokolenie. Umacniałeś ich
Twoim słowem przez życie i posługę Kościoła.
Panie zostań z tymi, którzy po nas przyjdą! Pragniemy tego,
abyś był z nimi, tak jak z nami byłeś. Pragniemy tego
i o to Clę prosimy. Zostań z nami, kiedy dzień się nachylił!
Zostań i pomagaj nam stale kroczyć tą drogą,
która prowadzi do domu Ojca.
Zostań z nami w Twoim słowie - w tym słowie, które
staje się sakramentem: Eucharystią Twojej obecności
Pragniemy słuchać Twojego słowa i wypełniać je. Pragniemy
mieć udział w błogosławieństwie. Pragniemy być wśród tych
błogosławionych, którzy «słuchają słowa Bożego i zachowują je».

Amen
Powrót do strony głównej