Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. NASZ KOŚCIÓŁ -
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
OKRES WIELKANOCNY Piątek, 24 Maj 2019 - 144 dzień w roku - godz.19:04:48 Tydzień: 21
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018  
NASZ KOŚCIÓŁ - ROK 2010 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Nasz Kościół - nr 205  -  Kwiecień 2010   
Czytając Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Młodzieży
Benedykt XVI

Zachęcam szczególnie ludzi młodych do przeczytania wspomnianego w tytule Orędzia, które do młodzieży skierował nasz Drogi Papież Benedykt XVI. W tym roku z racji „jubileuszu” 25. rocznicy ustanowienia ŚDM przez ukochanego Jana Pawła II papieskie rozważanie oscyluje wokół wspaniałej perykopy ewangelicznej dotyczącej bogatego młodzieńca (Mk 10,17).

Ten fragment Ewangelii mówi o chłopcu, który poprzez uczciwość i pewno pobożność dążył do doskonałości. I zapytał Jezusa co najlepiej robić, żeby się zbawić. Dostał odpowiedź o przestrzeganiu Przykazań. Stwierdził, iż od młodości to czyni. I Jezus podnosi poprzeczkę: jeśli chcesz być doskonały to wszystko rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb wieczności. I młodzieniaszek odszedł smutny bo był bogaty. Nawet nie znamy jego imienia. Gdyby wszystko rozdał byłby zapewne świętym, znalibyśmy jego postać i imię. Jednak ułuda bogactwa przysłoniła mu drogę do doskonałości. Niesamowita historia, ale wymagająca, bo przecież każdy może mieć coś z tego młodzieniaszka, który wybrał bogactwo zamiast najważniejszych wartości, które tworzą duchowe piękno ludzkiej istoty.

Papież Benedykt XVI napisał: Jezus nie męczy się nigdy, aby kierować swe spojrzenie miłości i wzywać do bycia Jego uczniami, lecz niektórym proponuje On wybór bardziej radykalny. W tym Roku Kapłańskim, chciałbym zachęcić młodzieńców i chłopców, by byli uważni, czy Pan nie zaprasza ich do większego daru, na drodze Kapłaństwa służebnego (...). To zachęta Ojca Świętego dla młodych. Zachęcam i ja do refleksji nad słowami Orędzia i medytacji nad wskazanym fragmentem. W każdym powołaniu Pan wzywa do większego radykalizmu. Świat coraz bardziej „idzie na łatwiznę”, a my razem z nim. Radykalizm opiera się tej łatwiźnie, która wielokrotnie prowadzi do fałszu i dramatu. Dlatego niech nasze serca i uszy będą uważne na głos Pana...

Ks. Tomasz Rąpała

Powrót do strony głównej