Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. NASZ KOŚCIÓŁ -
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
OKRES WIELKANOCNY Piątek, 24 Maj 2019 - 144 dzień w roku - godz.19:03:27 Tydzień: 21
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018  
NASZ KOŚCIÓŁ - ROK 2010 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Nasz Kościół - nr 205  -  Kwiecień 2010   
Słowo proboszcza na Wielkanoc
Jedynie wiara w jednego Boga naprawdę wyzwala i „racjonalizuje„ świat.
Tam, gdzie ona znika, świat staje się tylko pozornie bardziej rozumny

Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu

Zmartwychwstanie
Drodzy Parafianie,
Bracia i Siostry!

W mozaikę naszych życiowych dni wpisuje się radość płynąca z istoty chrześcijaństwa jakim jest fakt Zmartwychwstania naszego umiłowanego Pana Jezusa Chrystusa. Oto On! Żyjący tu i teraz Syn Boży, który rozświetla ciemne chmury ogarniające świat.

Chrystus Pan wnosi w przestrzeń naszego życia promienie nadziei i pokoju. Jesteśmy szczęśliwi z daru wiary otrzymanego na chrzcie świętym. Umocnieni sakramentami idziemy przez codzienność roznosząc woń obecności Pana. W modlitwie stajemy przed żyjącym Panem, który odkrywa swe oblicze dla poszukującego go człowieka (por. Ps 27, 8-9). Chrystus rozmawia z nami objawiając swoją miłość, wyjaśnia nam Pisma i łamie Chleb (por. Łk 24, 32). Dlatego w Nim żyjemy!

Dzieląc tę wielką radość z odkrywania żywej obecności Jezusa z Nazaretu życzę, oby ten szczególny czas przyniósł nową duchową energię potrzebną nam do głoszenia Ewangelii nadziei, aby świat uwierzył, iż w Jezusie Zmartwychwstałym wszystko zyskuje nowy sens i wartość (Jan Paweł II Watykan 30 III 1997r.).

Ks. Roman Woźny, proboszcz
Pustków-Osiedle,
Wielkanoc AD 2010
Powrót do strony głównej