Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. NASZ KOŚCIÓŁ -
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
OKRES WIELKANOCNY Piątek, 24 Maj 2019 - 144 dzień w roku - godz.19:01:38 Tydzień: 21
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018  
NASZ KOŚCIÓŁ - ROK 2010 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Nasz Kościół - nr 205  -  Kwiecień 2010   
List wikarego o świętowaniu Świąt...
Moi Drodzy!

W tym szczególnym czasie pozdrawiam wszystkich, którzy jednoczą się w świątyni na rozważaniu i doświadczaniu tajemnicy Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Te największe Święta w chrześcijaństwie skłaniają nas do głębokiej refleksji nad „temperaturą” naszej wiary.

Chrystus Pan z miłości stał się człowiekiem, przecierpiał Krzyż i doszedł do chwały Zmartwychwstania pozostając pośród nas realnie obecnym w Eucharystii. To właśnie dzięki niej stajemy się żyjącymi w tych czasach, w których żyje Jezus. Pan jest z nami. Nieustannie jako wspólnota Kościoła celebrujemy wielkie tajemnice, na które pada światło wiary rozpraszając mroki niewiedzy.

Wielki Post przygotował nas do dobrego przeżywania Świąt. Szczególnie nabożeństwa pasyjne (Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa) pozwoliły wejść nam w nurt Chrystusowej Męki. Prawdziwy chrześcijanin zadbał o to, aby przynajmniej kilka razy uczestniczyć w tych nabożeństwach, a jeśli nie miał możliwości to odprawić je prywatnie. Autentyzm wiary wyraża się w praktykach. Bez nich człowiek zaczyna udawać, odgrywać jakiś teatr, który wcześniej czy później zakończy swoją działalność. Jesteśmy umocnieni również pokutą, modlitwą, będziemy czerpać w ciągu roku ze złożonej jałmużny, która uwalnia od grzechu - jak czytamy w Piśmie.

Dlatego, Moi Drodzy życzmy sobie przede wszystkim żywego doświadczenia obecności Zmartwychwstałego, który JEST pomiędzy nami i czyni nasze Życie szczęśliwym, pięknym i radośniejszym! Niech Pan nam błogosławi!


Ks. Tomasz Rąpała

Powrót do strony głównej