Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. NASZ KOŚCIÓŁ -
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
OKRES ZWYKŁY Środa, 24 Październik 2018 - 297 dzień w roku - godz.05:24:15 Tydzień: 43
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018  
NASZ KOŚCIÓŁ - ROK 2010 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Nasz Kościół - nr 204  -  Marzec 2010   
INFORMACJA o działalności Parafialnego Oddziału Caritas w 2009 roku
Caritas

Corocznie Parafialny Oddział Caritas przedstawia informację na temat swojej działalności i tak też czyni w odniesieniu do 2009 roku. Czytając to sprawozdanie pomyślmy jaki był mój udział w pomocy potrzebującym/ czy moje zaangażowanie w ten problem było wystarczające.

W naszym Caritas pracuje 18 osób. Saldo na początek 2009 r. wynosiło 10369,95 zł, natomiast przychody na działalność POC wyniosły 10174,62 zł i były znacznie niższe niż w 2008 r. (18878,22 zł). Przychody pochodziły z następujących źródeł:

  1. ze świec WDPD (część pozostała w parafii) - 630,00
  2. z baranków wielkanocnych i paschalików (część pozostała w parafii) - 200,00
  3. z „Krążków Nadziei„ (część pozostała w parafii) - 135,00
  4. różne zbiórki parafialne: - 1415,62
  5. ofiarodawcy: - 3838,00
  6. inne (kwota łącznie): - 3 956,00

Stałą lub doraźną opieką objęto 47 rodzin. Ponadto 2 dzieci uczestniczyło w zorganizowanym wypoczynku. Ogółem wydatki wyniosły w 2009 r. kwotę 11101,00 zł i również były niższe niż w 2009 r. kiedy to wyniosły 19449,55 zł, co wynikało oczywiście z mniejszych wpływów. Wydatki przeznaczona na:

  1. dożywianie dzieci: - 395,62
  2. zapomogi finansowe w gotówce: - 700,00
  3. zakupy i opłaty (leki, opał, remonty, wyposażenie, obuwie, artykuły szkolne, żywność, środki czystości, czynsz, energia itd.) - 7 005,38
  4. kolonia letnia - 3 000,00

Należy również wspomnieć o wielu akcjach charytatywnych, które miały miejsce w naszej parafii, a szczególności należy wymienić:

- zbiórka odzieży, obuwia i sprzętu gospodarstwa domowego i rozdawanie wg potrzeb zainteresowanych
- organizacja Wigilii Bożego Narodzenia
- organizacja akcji „KILO” w sklepach na terenie Pustkowa-Osiedla
- rozdawanie paczek żywnościowych (ok. 60 paczek) dla rodzin ubogich, wielodzietnych i dla osób bezdomnych z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

„Przywróćmy nadzieję potrzebującym” - z tym hasłem zapewne spotykaliśmy się wielokrotnie. Wszystkim Parafianom, którzy odpowiedzieli na ten apel. Ofiarodawcom i pracownikom Parafialnego Oddziału Caritas składamy serdeczne podziękowania. Bóg zapłać!

Na koniec pragniemy jeszcze raz przypomnieć nr nowego konta na które możemy przekazywać ofiary pieniężne:

Caritas
Parafialny Oddział Caritas
przy Parafii Rzymsko - Katolickiej
w Pustkowie-Osiedlu
Pustków-Osiedle 39-206 Pustków 3
tel. (014) 6773-399
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy
w Ropczycach o/Pustków-Osiedle
nr r-ku:
12 9171 0004 0070 0708 2000 0020
Powrót do strony głównej