Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Lwów i okolice
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
OKRES WIELKANOCNY Czwartek, 25 Kwiecień 2019 - 115 dzień w roku - godz.08:13:00 Tydzień: 17
LWÓW I OKOLICE   

LWÓW

i okolice

"Radość" z dnia Zwycięstwa

Dwie daty 8 i 9 maja 1945r. określają termin zakończenia II wojny światowej; świat zachodni 8 maja, a Związek Radziecki i kraje satelitarne w tym PRL świętował 9 maja jako dzień zwycięstwa.
Nie wszędzie ustały działania wojenne, np na Pacyfiku trwała jeszcze wojna z Japonią, i nie wszędzie nastał upragniony pokój. Nie wszyscy cieszyli się tego dnia z wyzwolenia jak pokazują kroniki filmowe tamtych lat.
Polacy nie mieli powodów do radości.
Polska przede wszystkim okrojona została o przeszło połowę swego terytorium na wschodzie z tak historycznymi i kulturowo zasłużonymi miastami jak : Lwów, Wilno, Grodno, Żółkiew, Krzemieniec i wiele innych. Rozpoczęło się przesiedlanie ludności z tych terenów nazwane - o ironio ! - repatriacją czyli powrotem do ojczyzny.Rozmiar: 24532 bajtów
Wraz z wyzwoleniem narzucono nam nienawistną ideologię nieuznającą Boga, znoszącą własność prywatną, sfałszowaną historię, obcą kulturę.
Rozpoczęło się wyłapywanie członków oddziałów partyzanckich zwanych bandytami walczących przecież cały okres okupacji z Niemcami ale przeciwnych ideologii komunistycznej; zamykanie w więzieniach, obozach, zsyłanie do łagrów w głąb Zw. Radzieckiego (nawet po ujawnieniu, złożeniu broni i wbrew ogłoszonej amnestii).
Rozpoczęły się sfałszowane procesy księży katolickich, skazywanie na długoletnie więzienia i wykonywanie często wyroków śmierci na ludziach walczących w podziemiu, a narażających swoje życie każdego dnia okupacji; jak np. gen.Fieldorf, gen.Okulicki, Pilecki i dziesiątki innych nazywanych hitlerowsko-faszystowskimi zbrodniarzami i zdrajcami narodu". W takiej sytuacji tysiące żołnierzy i oficerów polskich walczących na Zachodzie stawało się tzw. wrogami ludu w związku z czym nie mieli możności powrotu do kraju, do rodzin, aby nie stać się obiektami represji.
Dobra materialne - fabryki - dzieła sztuki na Zachodnich Ziemiach Odzyskanych stawały się łupem wyzwolicieli i wywiezione do Zw. Radzieckiego. I tak co wartościowsze na Ziemiach Wschodnich straconych dla nas, jak na Zachodnich - odzyskanych - stało się własnością naszego wschodniego sąsiada.
Długa jest lista krzywd doznanych przez polskich obywateli ze strony narzuconego nam przez ZSRR rządu. Kogo z konspiratorów nie zdołali ująć i zamordować faszyści to dokonali komuniści. Warszawa wraz z powstańcami na oczach armii radzieckiej stojącej po drugiej stronie Wisły ginęła bez pomocy; celowo należało zniszczyć potencjalnego przeciwnika jakim była Armia Krajowa.
Znając historię i przeczuwając co nas czeka nie byłam w stanie cieszyć się z zak ończenia wojny i odzyskania takiej niepodległości.

R. J.

Nasz Kościół nr 103 - z dnia 25.05.1997

• "Gdy majowe płyną dni"
NK nr 31 - z dnia 15.05.1994
• Na świętego Bartłomieja ...
NK nr 37 - z dnia 14.08.1994
• Dzieje jednego cmentarza
NK nr 44 - z dnia 27.11.1994
• Wielkanoc w Żółkwi
NK nr 53z dnia 09.04.1995
• Kościoły mojego dzieciństwa
NK nr 68 - z dnia12.11.1995
• Podróż do Krzemieńca
NK nr 77 - z dnia 24.03.1996
• Święta Wielkanocne we Lwowie
NK nr 78 - z dnia 07.04.1996
• Podróż do kraju lat dziecinnych
NK nr 85 - z dnia 14.07.1996
• Podróży do kraju lat dziecinnych - ciąg dalszy
NK nr 87 - z dnia 25.08.1996
• A teraz ... o Żółkwi
NK nr 89 - z dnia 06.10.1996
• Listopadowe dni 1918 roku
NK nr 91 - z dnia 03.11.1996
• O grobach i miejscach pamięci narodowej
NK nr 92 - z dnia 17.11.1996
• Przysięga NK nr 101 - z dnia 27.04.1997
• Z niebios nad Lwowem
NK nr 110 - z dnia 21.09.1997
• Matka Boska z placu Mariackiego we Lwowie
NK nr 112 - z dnia26.10.1997
• Modlitwa ułana
NK nr 113 - z dnia 09.11.1997
• Królowo Korony Polskiej - módl się za nami !
NK nr 116 - z dnia 21.12.1997
• Matka Boska Ostrobramska we Lwowie
NK nr 115 - z dnia 07.12.1997
• Matka Boża Łaskawa - Patronka Lwowa
NK nr 118 - z dnia 25.01.1998
• Katedra Łacińska - Witold Szolginia
NK nr 119 - z dnia 15.02.1998
• Pocieszycielka od Jezuitów
NK nr 120 - z dnia 1.03.1998
• O Karmelitach, ale wcześniej o szkole
NK nr 121 - z dnia 15.03.1998
• "Kajzerwald" i kajzerki
NK nr 122 - z dnia 29.03.1998
• Kościół Klarysek
NK nr 123 - z dnia 12.04.1998
• Franciszkanie oraz "gospodarstwo św. Antoniego"
NK nr 124 - z dnia 26.04.1998
• "Wygnaniec" z Metropolii Lwowskiej
NK nr 125 - z dnia 10.05.1998
• Lata 30-te ks.dr Baziaka w Archidiecezji Lwowskiej
NK nr 126 - z dnia 24.05.1998
• Wojna i okupacja na terenie archidiecezji lwowskiej
NK nr 127 - z dnia 07.06.1998
• Losów archidiecezji lwowskiej - ciąg dalszy
NK nr 128 - z dnia 21.06.1998
• Ostatni akt dramatu archidiecezji lwowskiej
NK nr 129 - z dnia 05.07.1998
• Ciąg dalszy wędrówek po Lwowie
NK nr 130 - z dnia 19.07.1998
• Kościół św. Mikołaja i instytut prof. Weigla
NK nr 132 - z dnia 30.08.1998
• Ks. dr Franciszek Konieczny - katecheta gimnazjum im. Krolowej Jadwigi we Lwowie
NK nr 133 - z dnia 13.09.1998
• Ulica Potockiego z kościołem SS Karmelitanek Bosych
NK nr 134 - z dnia 04.10.1998
• Spotkanie ze Lwowem - i nie tylko ...
NK nr 136 - z dnia 08.11.1998
• Na 80-letnią rocznicę oswobodzenia Lwowa
(22 listopad 1918r.)

NK nr 137 - z dnia 22.11.1998
• Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny
NK nr 138 - z dnia 20.12.1998
• Katedra Św. Jura czyli św. Jerzego
NK nr 139 - z dnia 10.01.1999
• Historia pewnego obyczaju we Lwowie
NK nr 140 - z dnia 31.01.1999
• O bernardyńskim zegarze, który się zawsze śpieszył
NK nr 141 - z dnia 21.02.1999
• Mówią wieki
NK nr 142 - z dnia 14.03.1999
• O lwowskiej Galerii Obrazów i Poczcie Głównej
NK nr 144 - z dnia 25.04.1999
• Moje "podróże" na Kresy
NK nr 146 - z dnia 06.06.1999
• Jeszcze o Jazłowcu i o ludziach z nim związanych
NK nr 147 - z dnia 27.06.1999
• O lwowskich plackach, ciastkach i preclach słów parę
NK nr 1 wydanie INTERNETOWE - z dnia 14.11.1999
• Wielkanocny przekładaniec
NK nr 158 wydanie INTERNETOWE nr 9 - z dnia 31.03.2002
Powrót do strony głównej