Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
  
STRONA GŁÓWNA  
Msze św.
W niedziele i święta: 7, 9, 11, 18 (17 w czasie zimowym)
W święta w dni powszednie: 7, 9, 18 (17 w czasie zimowym)
W dni powszednie: 7, 18 (17 w czasie zimowym)
Nabożeństwa ku czci N.M.P. z Fatimy:
W każdą I-ą Sobotę miesiąca o godz.18 (17 w czasie zimowym)
Od maja do października z procesją światła.
Spotkanie Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio:
W każdy II-gi Piątek miesiąca o godz.18 (17 w czasie zimowym) Odpust parafialny:
Niedziela przed lub po 8 maja - św. Stanisława BM
KARTKA Z KALENDARZA  -  352 dzień w roku  -  ADWENT  
18 Grudzień
Poniedziałek
Tydzień: 51
2017
12
6
3
9
Piotra Pawła Bogusława Gracjana Laurencji Wiktora Auksencjusza

Tu możesz odsłuchać dzisiejszą ewangelię i komentarz do niej >>>

Wideokomentarz do niedzielnej ewangelii >>>
• Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie (?).

Bóg wychowuje nas do dojrzałej odpowiedzialności, bo bez pełnej wolności miłość nie istnieje. Ponieważ jesteśmy ograniczeni w naszym poznaniu i możliwościach, jesteśmy też narażeni na popełnianie błędów. Na szczęście Bóg ciągle czuwa i ingeruje, kiedy potrzeba. Otrzymujemy przez to potwierdzenie, że bardzo Mu na nas zależy. Stąd płynie przesłanie, abyśmy podejmując decyzje, nie bali się popełniania błędów, bo one i tak pojawią się w rozmaitych sytuacjach. Ważniejsze jest, aby wsłuchiwać się w głos Boży, który wyznaczy nam azymut na dziś, pomimo nocnego zagubienia kursu. Przyjdź, Duchu mądrości i rady.

Różaniec 12/2017   Komentarz: Ks. Robert Grzybowski  

  18 XII 1939
   Władze sowieckie wydały rozporządzenie dotyczące deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR.
Dzień powszedni
Śwśw. Pawła Mi, Piotra Doung-Lac, Piotra Truat, męczenników (+ 1838) • św. Auksencjusza bpa (+ 360)
św. Gacjana bpa Tours (+ pocz. IV w.) • św. Kacjana bpa (+ V w.) • śwśw. Kwinktusa, Symplicjusza, mm. (+ poł. III w.)
śwśw. Rufusa i Zozyma, mm. (+ 117/118) • śwśw. Tomasza Tran Van-Thieu (+ 1838) • Emanuela Le Van-Phung (+ 1859) mm.
św. Wunibalda op. (+ 761)
Dzisiaj w Parafii  
Intencje mszalne
800
†† Weronika i Jan Kurzawa
† Jakub Szybist od dziadka i †zmarli z rodziny Szybistów
1800
†† Maria, Zofia, i Michał Stręk
†† Anna i Czesław Wiczyńscy w 5 rocznicę śmierci
† Stanisław Helowicz od Damiana Helowicza z rodziną - poza parafią
† Czesław Panek od syna Janusza z rodziną - poza parafią
† Józef Cebula od współpracowników z działu technicznego firmy ŚNIEŻKA - poza parafią
† Władysław Kucharski od Anny i Romana Gubernat z rodziną - poza parafią
Patron dnia  
Śwśw. Paweł Mi, Piotr Doung-Lac, Piotr Truat, męczennicy

Śwśw. Paweł Mi, Piotr Doung-Lac, Piotr Truat, męczennicy (+1838). Pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę chrześcijańską do Wietnamu, przybyli tam w 1533 r. Ich działalność nie spotkała się z przychylnością władz, które wydalały obcokrajowców ze swojego terytorium. Przez kolejne trzy stulecia chrześcijanie byli prześladowani za swoją wiarę. Wielu z nich poniosło śmierć męczeńską, zwłaszcza podczas panowania cesarza Minh-Manga w latach 1820-1840. Zginęło wtedy od 100 do 300 tysięcy wierzących. Stu siedemnastu męczenników z lat 1745-1862 św. Jan Paweł II kanonizował w Rzymie 18 czerwca 1988 r. (ich beatyfikacje odbywały się w czterech terminach pomiędzy 1900 i 1951 rokiem). Wśród nich jest 96 Wietnamczyków, 11 Hiszpanów i dziesięciu Francuzów; było to ośmiu biskupów i pięćdziesięciu kapłanów; pozostali to ludzie świeccy. Prawie połowa kanonizowanych (50 osób) należała do Rodziny Dominikańskiej. Ponieważ zamieszkiwali oni teren apostolatu Tonkin Wschodni (położony na wschód od rzeki Czerwonej), który papież Innocenty XIII powierzył dominikanom z Filipin, nazywa się ich często męczennikami z Tonkinu.
Wspominani dziś trzej bracia: Paweł Mi, Piotr Doung-Lac oraz Piotr Truat byli katechumenami. Gdy wybuchło prześladowanie chrześcijan w Wietnamie, aresztowano ich, wtrącono do więzienia i poddano torturom. Zamęczono ich przez uduszenie. Beatyfikowani zostali w 1900 r., a kanonizowani w 1988 r.

Święty Jan Paweł II  
Święty Jan Paweł II

Chrystus nas kocha i kocha nas zawsze!
Kocha nas wtedy, kiedy Go zawodzimy, kiedy nie spełniamy Jego oczekiwań. Nigdy nie zamyka przed nami ramion swojego miłosierdzia.

Odpust zupełny z okazji jubileuszu objawień w Fatimie  
Fatima

Jak poinformowała w komunikacie diecezja Leiria-Fatima, z racji jubileuszu 100-lecia objawień maryjnych w Fatimie papież Franciszek udzielił odpustu, który pod kilkoma warunkami będzie można uzyskać w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej do 26 listopada 2017 r.

Więcej...
15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA  
Jest godzina 15 - godzina Miłosierdzia Pana.

Wysławiajmy Miłosierdzie Pana, który pochylił się nad nami i podniósł nas z upadku. Wielbijmy Boga zawsze gotowego przebaczyć, wesprzeć łaską, obdarować mocą. Wzbudźmy w sobie ducha pokory, bo tylko on pozwala człowiekowi uklęknąć i przyjąć dar Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy, że jeśli Boga określamy przez przymiot miłosierdzia, to człowieka definiujemy przez jego pokorę.

Jezu UFAM TOBIE
Koronka do Miłosierdzia Bożego

Na początku:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,      a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym      światem.


Stowarzyszenie Misjonarzy Jezusa Miłosiernego
NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS  
  Dzień trzeci 

DZIECIĄTKO JEZUS, PRZYNOSZĘ CI MOJĄ WIERNOŚĆ I DOBRE UCZYNKI

Jakie to szczęście, że mój grzech i niewierność to nie jest cała prawda o mnie. Dzięki łasce Boga potrafię też być Mu wierny. Mając świadomość zła, jakie czynię, zauważam także wiele dobra i wierności, które mają miejsce w moim życiu. Nie mogę umniejszać dobrych uczynków, które czynię, bo wtedy umniejszałbym Bożą łaskę, dzięki której były one możliwe. Prawdziwa pokora polega na przyjmowaniu prawdy o sobie, że jestem grzesznikiem, ale też prawdy, że Bóg mimo to uzdalnia mnie do czynienia dobra i bycia Mu wiernym.

Panie, dziękuję Ci za wszystkie chwile, kiedy w moim życiu objawiało się Twoje zwycięstwo nad złem. Tak się cieszę, że stworzyłeś mnie zdolnym do czynienia dobra i że codziennie dajesz mi potrzebną do tego łaskę! Przynoszę Ci w darze z radością i wdzięcznością moją wierność: dobre uczynki wobec bliźnich, małe i duże zwycięstwa nad pokusami, moją codzienną modlitwę. Przynoszę Ci też wierność mojej rodziny, nasze wspólne wysiłki i dobre pragnienia. Proszę Cię o łaskę wierności zawsze i we wszystkim - dla mnie oraz dla moich bliskich. Amen.


Modlitwa na każdy dzień nowenny

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Adwent - Tydzień 3
Pod Bożą batutą

Światłość świata
Wiliam Holman Hunt
Światłość świata (XIXw.)
   Nie wystarczy pojechać do Betlejem, żeby przeżyć Boże Narodzenie. Bóg żywy chce się narodzić w żywym sercu człowieka. Dlatego Adwent jest zaproszeniem do wędrówki na błogosławione peryferie naszego życia. Błogosławione, bo w nich chce się narodzić żywy Bóg.

   W modlitwie brewiarzowej Kościół modli się tymi słowami: „Boże, uczyń całe nasze życie pieśnią ku Twojej chwale, abyśmy mogli w niebie nieustannie Ciebie wielbić”. Aby móc śpiewać swoim życiem, trzeba mieć nastrojoną duszę. Cisza nocy Bożego Narodzenia stanowi okazję, by wsłuchać się we własną duszę. Jeśli nasze życie ma być pieśnią, to warto tej nocy wołać: Boże, nastrój moją rozstrojoną duszę!
   Aby symfonia wybrzmiała swym pięknem i harmonią, instrument musi być dostrojony i musi być ktoś, kto poprowadzi cały koncert. Przed każdym koncertem instrumenty są dostrajane do tonów jednego z nich. Wszystkie powinny grać w tej samej tonacji. Potrzeba też kogoś, kto pokieruje porządkiem melodii, każdy ma bowiem zagrać w odpowiednim czasie i tonacji. To wymaga uwagi i współpracy z dyrygentem. Podobnie jest w życiu, w każdej wspólnocie: w małżeństwie, rodzinie, zakonie. Każdy ma swoją osobowość, uzdolnienia i niepowtarzalność. Ale żeby zaistniała harmonia, potrzeba wzajemnego dostrojenia i gry pod kierunkiem jednego dyrygenta.
   Rozstrojenie i dysharmonia to melodia charakterystyczna dla współczesnych czasów. Niby razem, a coś zgrzyta. Każdy chce być pierwszym skrzypkiem, każdy gra swoją nutę. Muzycy są, ale koncertu nie ma. Musi być jednak ktoś, kto ma partyturę i wskaże muzykowi czas grania jego instrumentu. Musi być ktoś, kto pokieruje zespołem i weźmie odpowiedzialność za wykonanie dzieła.
   Potrzeba dziś dobrych koncertów, a nie kiepskiego muzykowania. Muzyka łagodzi smutek i leczy strapione dusze. Wszyscy chcemy przeżyć dobry koncert. Pozwólmy więc pokierować się dyrygentowi.
   On właśnie rodzi się w Świętą Noc.
   Zaufać Mu, dać się poprowadzić. Tak stroi się duszę, która czyni całe nasze życie pieśnią ku chwale Pana.
   Człowiek jest dziełem Boga. Aby wybrzmieć zgodnie z zamysłem autora, potrzeba odpowiedniego środowiska. „Pieta, Signore” Ales- sandra Stradelli, „Ave Maria” Franza Schuberta czy „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta najlepiej wybrzmiewają w świątyni.
   Owszem, są utwory sakralne wykonywane w salach koncertowych. Niby wszystko poprawnie. Niby wybrzmiała każda nuta, ale... czegoś zabrakło - środowiska dla utworu. Sacrum nie było u siebie. Środowisko dla sacrum tworzą odpowiednia architektura i wystrój. To właściwe dla sacrum środowisko stanowi kościół. Utwór napisany do modlitwy źle się czuje w sali koncertowej, choć może w niej zostać poprawnie wykonany.
   Podobnie jest z ludźmi. Jesteśmy stworzeni do przyjaźni z Bogiem. Człowiek czuje się najbardziej szczęśliwy i najpełniej wybrzmiewa, jeśli żyje w klimacie tej przyjaźni.
   Jesteśmy wolni. Możemy zatem wybrać sobie środowisko życia. Transcendencja, do której jesteśmy przez Boga przeznaczeni, nie ogranicza nas. Przeciwnie - ona nas rozwija, daje dobrą akustykę naszemu człowieczeństwu. Przestrzeń immanentna skupia nas na sobie, zamyka w wąskim kręgu własnych spraw.
   Można próbować wyprowadzić człowieka z kręgu transcendencji, ale wówczas niespokojnie bije nasze serce. To przecież nie kto inny jak św. Augustyn, który doświadczył życia poza Bogiem, powiedział: „Stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie”.

Ks. Krzysztof Pawlina ("Niedziela" nr 50 z 13 XII 2015)

Gazetka parafialna "Nasz Kościół" nr 246  Jesien/2017  
Nasz Kościół nr 245 - okładka

Spis treści

Okładka   Format PDF
Z kroniki parafialnej   Format PDF
Nasza Pustkowska Fatima   Format PDF
"Nasz Kościół"   Format PDF
■ Z ŻYCIA PARAFII:
21 lat z Matką Bożą Fatimską? - MARIA UZAR   Format PDF
Dosłowna Droga - XXXV Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę - KATARZYNA RADWAŃSKA   Format PDF
Witamy w Pustkowie! - wywiad z ks. Januszem Boćkiem - AGNIESZKA KANIA   Format PDF
W drodze do Zawadzkiej Pani - ELŻBIETA CHMURA   Format PDF
■ W KOŚCIELE KATOLICKIM:
100- lecie Objawień Fatimskich z udziałem Papieża Franciszka - ELŻBIETA CHMURA   Format PDF
Polska opleciona Różańcem Różaniec Do Granic - ELŻBIETA CHMURA   Format PDF
"Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata" - ALEKSANDRA ŁYKO   Format PDF
■ WIARA W PRAKTYCE:
Z pamiętnika pielgrzyma w Fatimie   Format PDF
Gietrzwałd - Polska Fatima - AGNIESZKA KANIA   Format PDF
■ KRĄG BIBLIJNY:
Dziwną miarą gospodarz mierzył? - ks. ANDRZEJ SZARAJ   Format PDF
■ ŚWIĘCI ZNANI I MNIEJ ZNANI:
Św. Ojciec Pio - MARIA UZAR   Format PDF
■ MŁODOŚĆ - TO BRZMI DUMNIE!:
WAKACJE PO CZESKU! - Rewizyta Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 - Brno 2017 - MAGDALENA SZCZEPANEK    Format PDF
Walentynka na wakacjach - KATARZYNA RADWAŃSKA   Format PDF
Droga Krzyżowa na Górze Śmierci - NATALIA STUKUS    Format PDF
■ DŹWIGAJĄC KRZYŻ
Ci, co odeszli, z nami są? - KS. JANUSZ BOCIEK    Format PDF
■ RODZINA BOGIEM SILNA
Rola dziadków we współczesnej rodzinie - AGNIESZKA KANIA   Format PDF
■ KS. TOMASZ RĄPAŁA POLECA
Radość życia ewangelią - ks. TOMASZ RĄPAŁA   Format PDF
■ DLA NAJMŁODSZYCH:
Podaruj duszom modlitwę - ELŻBIETA CHMURA   Format PDF
■ OD KUCHNI
Pani Grażyna poleca? Karkówka w zalewie    Format PDF

Nowy wystrój kościoła  
Widok ogólny

Widok ogólny

Wyszukiwanie patrona i dnia imienin  
Wyszukiwanie patrona:
(Można wpisać pojedynczy wyraz lub ciąg wyrazów
np.: Franciszek z Asyżu.
Rozróżniane są litery duże i małe.)
Wyszukiwanie dni imienin:
(Można wpisać
np.: Danuty
Rozróżniane są litery duże i małe.)
GDZIE MIESZKAMY  

Pustków Osiedle - miejscowość leżąca w pobliżu trasy Dębica - Mielec, blisko Góry śmierci - terenu byłego obozu zagłady. W 1970 roku Ks. Bp Jerzy Ablewicz powierzył pracę duszpasterską w Pustkowie osiedlu (parafia Brzeźnica) ks. Bronisławowi Mar­czy­ko­wi.
Nabożeństwa odbywały się w małym kościółku. W 1978 roku Ks. Bp Jerzy Ablewicz erygował parafię, przy kościele św. Stanisława B.M. w Pustkowie Osiedlu a księdza Bronisława Marczyka mianował proboszczem parafii.
W latach 1982-1991 wybudowano nowy kościół, w którym od 1996 roku znajduje się Figura Pani z Fatimy.

PO DROGACH MIŁOŚCI Z PRYMASEM TYSIĄCLECIA  
Prymas Tysiąclecia


1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się w najgorszym dostrzec coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.

OPOKA - KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI W POLSCE
Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
http://paulus.org.pl/display,78.html      Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!       statystyka Poprawny CSS!
Licznik odwiedzin: 144290   


Św. Stanisław
MENU GŁÓWNE