Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
  
STRONA GŁÓWNA  
Msze św.
W niedziele i święta: 7, 9, 11, 18 (17 w czasie zimowym)
W święta w dni powszednie: 7, 9, 18 (17 w czasie zimowym)
W dni powszednie: 7, 18 (17 w czasie zimowym)
Nabożeństwa ku czci N.M.P. z Fatimy:
W każdą I-ą Sobotę miesiąca o godz.18 (17 w czasie zimowym)
Od maja do października z procesją światła.
Spotkanie Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio:
W każdy II-gi Piątek miesiąca o godz.18 (17 w czasie zimowym) Odpust parafialny:
Niedziela przed lub po 8 maja - św. Stanisława BM
KARTKA Z KALENDARZA  -  265 dzień w roku  -  OKRES ZWYKŁY  
22 Wrzesień
Piątek
Tydzień: 38
2017
• A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób.

Kobiety towarzyszyły Jezusowi, ponieważ doświadczyły Jego miłości. Kochały Go, bo On pierwszy je umiłował. Kto spotka w swoim życiu kochającego Boga, ten chce przy takim Bogu trwać. Jezus każdego z nas chce uwalniać i uzdrawiać, chce obdarowywać swoją miłością. On chce mieć przy sobie nie ludzi niewolniczo wypełniających praktyki religijne, ale osoby, które odpowiadają miłością na miłość. Co zrobić, aby spotkać Jezusa? Przede wszystkim trzeba tego pragnąć. On spełnia nasze pragnienia. Po drugie, trzeba szukać tego doświadczenia na modlitwie i w sakramentach.

Różaniec 09/2017   Komentarz: DK. WOJCIECH BIS diakon archidiecezji częstochowskiej  

Dzień powszedni
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W SIEDLCACH
W diecezji siedleckiej (Święto)
Bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy
W archidiecezji krakowskiej (WO)
W diecezji zamojsko-lubaczowskiej (WD)
Św. Maurycego, żołnierza, męczennika († III w.) • św. Bazylii m. († 304) • śwśw. Digny dz., Emeryty dz., mm. († 260)
śwśw. Eksuperiusza, Kandyda, Wiktora, Innocentego, Witalisa mm. († III w.) • św. Emmerana bpa m. († VII w.)
św. Feliksa IV pp. († 530) • św. Florencjusza kpł. († V/VI w.) • bł. Ignacego z Santhia zk. († 1770)
św. Iraidy z Aleksandrii m. († ok. 300) • św. Jonasza kpł. m. († III w.) • św. Lautona bpa († 568) • św. Salabergi ksieni († 665)
św. Sanktyna bpa Meaux († IV w.) • św. Tomasza z Villanuova bpa Walencji († 1555)
Dzisiaj w Parafii  
Dzisiaj Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.30. Zapraszamy.
Intencje mszalne
700
† Stanisława Świątek - 8 Msza Święta gregoriańska
† Elżbieta Pyrchla w 16 rocznicę śmierci
1800
† Stanisław Stachowicz w 6 rocznicę śmierci
O Boże błogosławieństwo i wybór właściwej drogi życiowej dla Michała w 18 rocznicę urodzin z intencji Babci
† Władysław Kucharski od byłych i obecnych pracowników firmy LERG S.A. z działu księgowości i kadr - poza parafią
† Barbara Hajduk od współpracowników syna z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie - poza parafią
† Stefania Szczepanek od Ireny Szczepanek z córką Bożeną z Woli Ocieckiej - poza parafią
† Marek Sobuś od kolegi Grzegorza Szewc z rodziną - poza parafią
Patron dnia  
Św. Maurycy

Św. Maurycy, żołnierz, męczennik (+III w.). Według relacji biskupa Eucheriusza z Lyonu, Maurycy był dowódcą rzymskiej Legii tebańskiej, w której żołnierzami byli chrześcijanie. Legion ten w liczbie 6000 osób stacjonował w Agaunum (dziś StMaurice w Szwajcarii). Przed bitwą zażądano, aby żołnierze złożyli bogom ofiarę. Na to nie pozwalało ich sumienie. Wtedy cesarz Maksymilian nakazał otoczyć legion i zdziesiątkować go. Legion nie poddał się. Wybito wszystkich, do ostatniego żołnierza. Wśród nich Maurycego, Eksuperiusza i senatora Kandyda. Na miejscu nekropolii męczenników Teodor biskup Octodurum wybudował kaplicę (IV w.). Następnie wzniesiono klasztor, przy którym z czasem powstało potężne opactwo, skupiające 900 mnichów. Niebawem wokół opactwa powstało miasto StMaurice. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie kaplicy oraz jamy grobowej, jednak mimo tego nie wyjaśniono jeszcze w pełni tego męczeństwa. Św. Maurycy odbierał szczególną cześć w cesarstwie niemieckim. Podczas koronacji cesarze otrzymywali do rąk włócznię św. Maurycego. Kopię tej włóczni podarował cesarz Otto III królowi Bolesławowi Chrobremu. Znajduje się ona w skarbcu wawelskim. Św. Maurycy jest patronem zakonu św. Maurycego, cesarskiego domu Ottonów, królestwa Burgundii, Longobardów; miast: Einsiedeln, Magdeburga, Valais; farbiarzy, kapeluszników, piechoty, rycerstwa, żołnierzy.

W IKONOGRAFII św. Maurycy przedstawiany jest w krótkiej tunice żołnierza. Jego atrybuty to: gałązka palmowa, flaga i lanca, koń, miecz, sztylet, tarcza, tarcza z orłem.

Święty Jan Paweł II  
Święty Jan Paweł II

Kościół idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości. Słucha on głosu sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych.

Odpust zupełny z okazji jubileuszu objawień w Fatimie  
Fatima

Jak poinformowała w komunikacie diecezja Leiria-Fatima, z racji jubileuszu 100-lecia objawień maryjnych w Fatimie papież Franciszek udzielił odpustu, który pod kilkoma warunkami będzie można uzyskać w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej do 26 listopada 2017 r.

Więcej...
NOWENNA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. OJCA PIO   
(Do prywatnego odmawiania)
  Dzień dziewiąty 

MÓDLMY SIĘ O ZAWIERZENIE CAŁEGO ŻYCIA MATCE BOŻEJ

Święty Ojcze Pio, Maryja była ci Matką najmilszą, ją wysławiałeś najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i ziemi. Przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie.

(Poleć teraz swoje intencje...)

Modlitwa za wstawiennictwem św. Ojca Pio

Boże, który świętego Pio, kapłana, w przedziwny sposób obdarzyłeś łaską uczestnictwa w Męce Twojego Syna, spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy w chwili śmierci upodobnili się do Jezusa i osiągnęli chwałę zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Cała nowenna...
Gazetka parafialna "Nasz Kościół" nr 245  Lato/2017  
Nasz Kościół nr 245 - okładka

Spis treści

Okładka   Format PDF
Z kroniki parafialnej   Format PDF
Chodźmy i głośmy!   Format PDF
"Nasz Kościół"   Format PDF
■ Z ŻYCIA PARAFII:
Pod okiem św. Stanisława i bł. Romana - Ks. MACIEJ DADAŁ   Format PDF
Zobaczyć, przeżyć, powrócić… Pielgrzymka do Wilna - ZDZISŁAWA MALEC   Format PDF
Inwokacja… po nowemu   Format PDF
Pielgrzymka do Wilna - we wspomnieniach   Format PDF
Przed Matką Miłosierdzia   Format PDF
Święto Caritas w Diecezji Tarnowskiej - MARIA UZAR   Format PDF
■ W KOŚCIELE KATOLICKIM:
Kościół uświęca czy gorszy? Cz. 2 Wywiad z biskupem Leszkiem Leszkiewiczem - KATARZYNA RADWAŃSKA   Format PDF
Modlitwa w intencji synodu   Format PDF
"Chodźcie i głoście" - AGNIESZKA KANIA   Format PDF
Misyjne świadectwo - Ks. MAKSYMILIAN LELITO   Format PDF
■ WIARA W PRAKTYCE:
Bierzmowanie bramą do dojrzałości chrześcijańskiej - Ks. ANDRZEJ SZARAJ   Format PDF
Dotyk Ducha Świętego… i wszystko staje się jeśniejsze - MAGDALENA SZCZEPANEK   Format PDF
Z@logowani do Kościoła - KASIA RADWAŃSKA   Format PDF
■ KRĄG BIBLIJNY:
Jesteś posłany… - Ks. ANDRZEJ SZARAJ   Format PDF
■ ŚWIĘCI ZNANI I MNIEJ ZNANI:
Wielki przed Bogiem w klejnocie koronie pochodnia światła, rodaku patronie. Św. Stanisław Biskup Męczennik - ELŻBIETA CHMURA   Format PDF
■ MŁODOŚĆ - TO BRZMI DUMNIE!:
Instrukcja obsługi wakacji - NATALIA STUKUS   Format PDF
"Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "Maluczkim" i uznanie siebie za sługę innych"   Format PDF
"W górach - bliżej Boga" - ALEKSANDRA ŁYKO   Format PDF
■ DŹWIGAJĄC KRZYŻ
Duchowa troska o ludzi w podeszłym wieku - MARIA UZAR   Format PDF
■ RODZINA BOGIEM SILNA
Co dzieci lubią i cenią u dorosłych - AGNIESZKA KANIA   Format PDF
■ KS. TOMASZ RĄPAŁA POLECA
Słuchanie słowa jest pierwsze, czyli modlitwa serca - KS. TOMASZ RĄPAŁA   Format PDF
■ DLA NAJMŁODSZYCH:
Mali pastuszkowie Hiacynta i Franciszek z Fatimy - Świętymi - ELŻBIETA CHMURA   Format PDF

Nowy wystrój kościoła  
Widok ogólny

Widok ogólny

Wyszukiwanie patrona i dnia imienin  
Wyszukiwanie patrona:
(Można wpisać pojedynczy wyraz lub ciąg wyrazów
np.: Franciszek z Asyżu.
Rozróżniane są litery duże i małe.)
Wyszukiwanie dni imienin:
(Można wpisać
np.: Danuty
Rozróżniane są litery duże i małe.)
GDZIE MIESZKAMY  

Pustków Osiedle - miejscowość leżąca w pobliżu trasy Dębica - Mielec, blisko Góry śmierci - terenu byłego obozu zagłady. W 1970 roku Ks. Bp Jerzy Ablewicz powierzył pracę duszpasterską w Pustkowie osiedlu (parafia Brzeźnica) ks. Bronisławowi Mar­czy­ko­wi.
Nabożeństwa odbywały się w małym kościółku. W 1978 roku Ks. Bp Jerzy Ablewicz erygował parafię, przy kościele św. Stanisława B.M. w Pustkowie Osiedlu a księdza Bronisława Marczyka mianował proboszczem parafii.
W latach 1982-1991 wybudowano nowy kościół, w którym od 1996 roku znajduje się Figura Pani z Fatimy.

PO DROGACH MIŁOŚCI Z PRYMASEM TYSIĄCLECIA  
Prymas Tysiąclecia


1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się w najgorszym dostrzec coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.

OPOKA - KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI W POLSCE
Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
http://paulus.org.pl/display,78.html      Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!       statystyka Poprawny CSS!
Licznik odwiedzin: 143532   


Św. Stanisław
MENU GŁÓWNE