Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
  
STRONA GŁÓWNA  
Msze św.
W niedziele i święta: 7, 9, 11, 18 (17 w czasie zimowym)
W święta w dni powszednie: 7, 9, 18 (17 w czasie zimowym)
W dni powszednie: 7, 18 (17 w czasie zimowym)
Nabożeństwa ku czci N.M.P. z Fatimy:
W każdą I-ą Sobotę miesiąca o godz.18 (17 w czasie zimowym)
Od maja do października z procesją światła.
Spotkanie Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio:
W każdy II-gi Piątek miesiąca o godz.18 (17 w czasie zimowym) Odpust parafialny:
Niedziela przed lub po 8 maja - św. Stanisława BM
KARTKA Z KALENDARZA  -  339 dzień w roku  -  ADWENT  
4 Grudzień
Niedziela
Tydzień: 48
2016
• "Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie".

Kobieca torebka ma wiele tajemnic. Znajdziemy w niej liczne drobiazgi, potrzebne, aby w razie potrzeby być gotową. Na co? Na wszystko, na każdą sytuację. O taką postawę chodziło św. Janowi: być gotowym na przyjście Jezusa, Mesjasza, Oblubieńca, Króla! By powitać Go godnie. Czy mam czyste serce?

Różaniec 12/2016   Komentarz: O. Łukasz Przybyło CMF  

II NIEDZIELA ADWENTU
Św. Jana Damasceńskiego, Kapłana (WD)
Św. Barbary Dziewicy Męczennicy (WD)
W archidiecezji katowickiej patronki diecezji (WO)
W diecezjach sosnowieckiej i gliwickiej (WO)

św. Annona bpa (+ 1075) • św. Bernarda bpa kard. (+ 1133) • św. Feliksa bpa (+ ok.432) • bł. Filipa Rinaldi zk. (+ 1931)
św. Maruty bpa (+ ok. 420) • bł. Piotra Pettinaro tercjarza (+ 1361) • św. Osmunda bpa (+ 1099) • św. Teofanesa (+ 780)
Dzisiaj w Parafii  
1 Dzisiaj po każdej Mszy Św. członkowie Akcji Katolickiej zbierają ofiary do puszek jako pomoc kościołowi na wschodzie.Za ten dar składamy Bóg zapłać.
2 Dziękujemy serdecznie mieszkańcom ul. Jasnej za sprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. W tym tygodniu zapraszamy mieszkańców ul. Spokojnej i Pogodnej.
3 Przypominamy że codziennie wieczorem o godz. 17.00 Msza św. RORATNIA. Bardzo serdecznie zapraszamy.
4 W zakrystii są do nabycia poświęcone opłatki wigilijne, a Caritas rozprowadza świece wigilijne przy wyjściu z kościoła.
5 We wtorek po Mszy św. wieczornej św. Mikołaj pragnie spotka się z liturgiczną służbą ołtarza i grupami apostolskimi.
6 W środę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcie Najśw. Maryi Panny. Msze św. 7.00, 9.00 i 17.00. Na wieczornej Mszy św. uroczyste przyjęcie dziewczynek do Służby Maryjnej i kandydatów na ministrantów.
7 W Piątek spotkanie Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio. O godz. 16.30 Różaniec w intencji Rodzin, następnie Msza św. z kazaniem, i wystawienie Najświętszego Sakramentu z odczytaniem dziękczynień i próśb. Zapraszamy i zachęcamy do składania próśb i podziękowań do skrzynki.
8 W piątek po południu i w sobotę tj. 09 i 10 XII. w sklepach naszego osiedla będzie prowadzona przez młodzież " Akcja Tak Pomagam" czyli zbieranie żywności dla potrzebujących. Prosimy o życzliwe zainteresowanie się i aktywne włączenie.
9 W najbliższą NIEDZIELĘ składka będzie przeznaczona na cele inwestycyjna w parafii. W listopadzie ofiary do kopert złożyło 143 rodzin na kwotę 9.200zł. Wszystkim ofiarodawcom składamy z serca Bóg zapłać. Prosimy o ofiarność w tą najbliższą niedzielę. Koszty prac na cmentarzu związanych z budową ołtarza polowego to kwota 77 tyś zł.
10 Zapraszamy do lektury czasopism religijnych, które można zakupić przy wyjściu z kościoła.
Intencje mszalne
700
O łaskę nawrócenia biednych grzeszników
900
W intencji Ks. Andrzeja z okazji imienin o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej od wspólnoty kawiarenki
† Stanisław KALITA w 6-tą rocz. śmierci
1100
†† Leszek GAŁKA i zmarli z rodziny GAŁKÓW od żony i dzieci
† Magdalena Janczycka od syna chrzestnego - poza parafią
† Zbigniew Bielatowicz od nauczycieli emerytów, nauczycieli pracujących i pracowników Zespołu Szkół w Pustkowie-Osiedlu - poza parafią
† Zofia Przybyłowicz od Urszuli i Krzysztofa Kowalskich z Mielca - poza parafią
1700
† Barbara KAPŁAŃSKA z ok. imienin
Patron dnia  
Św. Barbara dziewica

Św. Barbara dziewica, męczennica (+306). Poniosła męczeńską śmierć w Nikomedii (lub Heliopolis). Jest patronką archidiecezji, katowickiej, Edessy, Kairu. architektów, cieśli, dzwonników, flisaków górników hutników kamieniarzy, kowali, ludwisarzy, marynarzy, murarzy, saperów strażników, szczotkarzy, tkaczy, więźniów, wytwórców sztucznych ogni, żołnierzy (szczególnie artylerzystów i załóg twierdz) oraz patronką dobrej śmierci. Jedna z Czternastu Świętych Wspomożycieli. Według starej legendy była piękną córką bogatego poganina Dioskura z Heliopolis w Bitynii (płn. cz. Azji Mniejszej). Ojciec wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się z chrześcijaństwem. Prowadziła korespondencję z wielkim filozofem i pisarzem Orygenesem z Aleksandrii. Pod jego wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. Ojciec dowiedziawszy się o tym, pragnąc wydać ją za mąż i złamać opór dziewczyny uwięził ją w wieży.
Jej zdecydowana postawa wywołała w nim gniew tak wielki, że ją zabił. Wkrótce przypłacił to nagłą śmiercią od pioruna.

W IKONOGRAFII św. Barbara przedstawiana jest w długiej, pofałdowanej tunice i w płaszczu, z koroną na głowie, niekiedy w czepku. W ręku trzyma kielich i Hostię - według legendy tuż przed śmiercią anioł przyniósł jej Komunię św.
Czasami ukazywana jest z wieżą, w której była więziona, oraz z mieczem, od którego zginęła. Atrybuty: anioł z gałązką palmową, dwa miecze u jej stóp, gałązka palmowa, kielich, księga, lew u stóp, miecz, monstrancja, pawie lub strusie pióro, wieża.


[Rozmiar: 26196 bajtów]

Św. Jan Damasceński, kapłan, doktor Kościoła (ok.675 - ok.749). Urodził się w Damaszku w chrześcijańskiej rodzinie arabskiej. Był synem ostatniego namiestnika miasta. Jan przez kilka lat pełnił obowiązki logoteta - przedstawiciela ludności chrześcijańskiej wobec kalifa. Z powodu zaostrzenia się postawy kalifa w stosunku do chrześcijan zrezygnował z urzędu i udał się do klasztoru św. Saby niedaleko Jerozolimy. Tam przyjął święcenia kapłańskie. Kościołowi służył ogromną wiedzą i wymową. Przez długie lata był doradcą patriarchy. W sporze z obrazoburcami wystąpił w obronie obrazów Napisał liczne i cenne dzieła teologiczne. Część z nich jest syntezą teologii wschodniej, na którą wywarł ogromny wpływ. Pisał hymny poświęcone Matce Bożej.
Zmarł w klasztorze św. Saby Jest uważany za ostatniego z Ojców Kościoła Wschodniego. W 1890 roku ogłoszony doktorem Kościoła. Jest patronem farmaceutów, malarzy ikon oraz obrazów świętych.

W IKONOGRAFII Jan Damasceński przedstawiany jest w chwili, kiedy anioł uzdrawia go, przykładając rękę, którą - według legendy - odciął mu cesarz bizantyjski Leon.
Jego atrybutem jest księga, pióro pisarskie.

Święty Jan Paweł II  
Święty Jan Paweł II

Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie.

Fatima i Boże Miłosierdzie  
Przymierze z Maryją nr 70

W wieku XX ludzkość doświadczyła ogromu nieszczęść - rewolucji bolszewickiej, narodowego socjalizmu, dwóch wojen światowych, wielu konfliktów regionalnych, rewolucji obyczajowej z maja 1968... Był to czas obozów koncentracyjnych, ekspansji komunizmu, ale też rozwoju technologicznego i - szczególnie na Zachodzie - wzrostu dobrobytu materialnego. Równocześnie ludzie zaczęli odwracać się od Boga. Ten jednak nie zostawił swojego stworzenia bez pomocy. Jakby na przekór „nowym trendom i modom”, w których brakło miejsca na religię, Pan Bóg w sposób wyraźny zamanifestował Swą wolę właśnie w dwudziestym stuleciu, posyłając Maryję, by w małej portugalskiej Fatimie ostrzegła świat przed karą za grzechy, a także wezwała ludzkość do pokuty i nawrócenia. Drugą demonstracją Jego woli były objawienia Bożego Miłosierdzia, które w okresie międzywojennym stały się udziałem św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Oba te cudowne wydarzenia - jak się okazuje - są ze sobą mocno związane.

Więcej...
15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA  
Jest godzina 15 - godzina Miłosierdzia Pana.

Wysławiajmy Miłosierdzie Pana, który pochylił się nad nami i podniósł nas z upadku. Wielbijmy Boga zawsze gotowego przebaczyć, wesprzeć łaską, obdarować mocą. Wzbudźmy w sobie ducha pokory, bo tylko on pozwala człowiekowi uklęknąć i przyjąć dar Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy, że jeśli Boga określamy przez przymiot miłosierdzia, to człowieka definiujemy przez jego pokorę.

Jezu UFAM TOBIE
Koronka do Miłosierdzia Bożego

Na początku:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,      a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym      światem.


Stowarzyszenie Misjonarzy Jezusa Miłosiernego
NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP  
  (Do prywatnego odmawiania)
  Dzień szósty 

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH

Matko naszego Pana, Ty, śpiewając Bogu hymn uwielbienia, z radością dziękowałaś Mu za wielkie rzeczy, których dokonał w Twym życiu. Naucz nas dostrzegać piękno i wielkość wszystkich Bożych dzieł. Pomóż nam razem z Tobą śpiewać Dobremu Bogu hymn uwielbienia i dziękować Mu za niezliczone dary Jego miłości. Amen.


Modlitwa na każdy dzień nowenny

Dziewico Niepokalana, Matko i patronko Zakonu Serafickiego, wejrzyj łaskawie na nas, którzy całym sercem ponawiamy dziś wolę służenia Bogu i bliźnim w Chrystusowym Kościele. Przychodzimy do Ciebie, naszej najlepszej Matki, i pokornie prosimy o wstawiennictwo, aby wszystkie nasze prace i modlitwy służyły jedynie do wzrostu królestwa Twego Syna Jezusa Chrystusa. Niech Twój przykład rozpali nasze serca miłością ku bliźnim i pomnoży naszą wiarę i nadzieję. Matko Niepokalana, całą ufność pokładamy w potędze Twego orędownictwa i w macierzyńskiej dobroci Twego serca. Amen.

Adwent - Tydzień 2
Wysuszone korzenie przyjaźni

Światłość świata
Wiliam Holman Hunt
Światłość świata (XIXw.)
   Nie wystarczy pojechać do Betlejem, żeby przeżyć Boże Narodzenie. Bóg żywy chce się narodzić w żywym sercu człowieka. Dlatego Adwent jest zaproszeniem do wędrówki na błogosławione peryferie naszego życia. Błogosławione, bo w nich chce się narodzić żywy Bóg.

   Pewnego wieczoru w rozmowie telefonicznej ktoś z bliskich mi osób zapytał: - Czy w trudnej sytuacji miałbyś się do kogo zwrócić? Bez wahania odpowiedziałem: Tak. - A ile masz takich osób? Zacząłem wyliczać, ale po chwili zawiesiłem głos, bo nie byłem pewien wszystkich. To pytanie o przyjaciół powróciło, kiedy oglądałem wystawę Olgi Boznańskiej. Znajdowało się tam wiele portretów znanych jej osób. Po dokładniejszym przyjrzeniu się obrazom zorientowałem się, że portrety przedstawiają jej przyjaciół. Byli to malarze, inżynierowie, damy ze znakomitych domów. Różni ludzie - ale wszyscy należeli do grona jej przyjaciół. Zacząłem liczyć. Doliczyłem się czterdziestu dwóch. Oczywiście, wystawa składała się z większej liczby obrazów. Było ich w sumie sto pięćdziesiąt. Mnie jednak interesował tylko temat przyjaźni.
   Boznańska o swoich obrazach mówiła: „Obrazy moje wyglądają wspaniale, ponieważ są prawdziwe, są uczciwe, nie ma w nich blagi”. To prawda - każdy z nich jest piękny, bo przyjaźń jest piękna. Przyjaźń warto nosić w sobie, czego wyrazem może być chęć utrwalenia swoich przyjaciół na płótnie, próba oddania w obrazie stanu ich psychiki oraz cech charakteru, by w ten sposób opowiedzieć o ludzkiej duszy.
   Wróciłem do domu i myślałem o swoich przyjaciołach. Co ja o nich wiem, jak głęboko wnikam w ich życie? Czy to w ogóle jest przyjaźń? Olga Boznańska niektóre z portretów malowała przez wiele miesięcy. A przecież znała swoich przyjaciół doskonale, łączyły ją z nimi głębokie więzi.
   Dać się komuś namalować. Odsłonić tajemnicę duszy. To wkroczenie w intymność. W tę przestrzeń nie wpuszcza się ludzi obcych.
   Boznańska nie miała problemu z nawiązaniem przyjaźni. Mówiło się, że miała w sobie szlachetność i dobroć, które sprawiały, że przebywanie z nią było przyjemnością. Być przyjacielem dla innych. Dać się pokochać i dobrze zapamiętać. Być, aby inni mogli być. Te słowa dziś może brzmią patetycznie, a może wręcz anachronicznie. Wszyscy się spieszymy, używamy ludzi, rzeczy. Rozmawiamy bez porozumienia. Choć żyjemy razem - to w rzeczywistości obok siebie. Samotni pośród swoich. Czy to wszystko, co robimy, ma jakiś sens?
   Przyjdzie wieczór wigilijny. Rodzina i przyjaciele zbiorą się razem. Klimat ten jest wyjątkowy. Sprzyja odnawianiu więzi.
   Jeden wieczór, a dni w ciągu roku jest ponad trzysta. Czy rodzina i przyjaciele mogą liczyć na Ciebie poza tym wieczorem?
   Sensem jest żyć, aby inni mogli żyć.
   Zadbać o relacje, zatroszczyć się o klimat życia i postarać się być przyjacielem dla innych - oto wołanie o jakość życia, które z każdym dniem staje się coraz krótsze.
   Oby przed śmiercią zdążyć z kimś się zaprzyjaźnić!
   Najważniejsza jest jedna, szczególna relacja - przyjaźń z Bogiem. On nas nosi w sobie, przygląda się dziełom, które stworzył. Boski Artysta umieścił nas w swoim sercu. Nikt z nas nie jest zapomniany, wszyscy są jednakowo ważni. Portret uczyniony Boską ręką.
   A gdzie jest w naszym życiu Jego Wizerunek? Zastawiony zdjęciami przyjaciół, fotkami przelotnych znajomości - jakby Go nie było.
   Idą święta, dajmy Bogu więcej czasu, aby mógł się nam przyjrzeć.
   W Boże Narodzenie Bóg odsłania swoje oblicze. Popatrz na oblicze Przyjaciela, który nigdy nie zawodzi.

Ks. Krzysztof Pawlina ("Niedziela" nr 49 z 6 XII 2015)

Gazetka parafialna "Nasz Kościół" nr 242  Jesień/2016  
Nowy wystrój kościoła  
Widok ogólny

Widok ogólny

Wyszukiwanie patrona i dnia imienin  
Wyszukiwanie patrona:
(Można wpisać pojedynczy wyraz lub ciąg wyrazów
np.: Franciszek z Asyżu.
Rozróżniane są litery duże i małe.)
Wyszukiwanie dni imienin:
(Można wpisać
np.: Danuty
Rozróżniane są litery duże i małe.)
GDZIE MIESZKAMY  
Zobacz powiększenie Mapy

Pustków Osiedle - miejscowość leżąca w pobliżu trasy Dębica - Mielec, blisko Góry śmierci - terenu byłego obozu zagłady. W 1970 roku Ks. Bp Jerzy Ablewicz powierzył pracę duszpasterską w Pustkowie osiedlu (parafia Brzeźnica) ks. Bronisławowi Mar­czy­ko­wi.
Nabożeństwa odbywały się w małym kościółku. W 1978 roku Ks. Bp Jerzy Ablewicz erygował parafię, przy kościele św. Stanisława B.M. w Pustkowie Osiedlu a księdza Bronisława Marczyka mianował proboszczem parafii.
W latach 1982-1991 wybudowano nowy kościół, w którym od 1996 roku znajduje się Figura Pani z Fatimy.

PO DROGACH MIŁOŚCI Z PRYMASEM TYSIĄCLECIA  
Prymas Tysiąclecia


1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się w najgorszym dostrzec coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.

OPOKA - KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI W POLSCE
Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
http://paulus.org.pl/display,78.html      Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!       statystyka Poprawny CSS!
Licznik odwiedzin:    


Św. Stanisław
MENU GŁÓWNE